LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

 

Į S A K Y M A S

DĖL SANATORINĖS REABILITACIJOS ORGANIZAVIMO RESPUBLIKOJE

 

1991 m. gruodžio 17 d. Nr. 388

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymą (24 straipsnis) ir siekdamas organizuoti ligonių sanatorinę reabilitaciją,

1. Tvirtinu:

1.1. Sanatorinės reabilitacijos įstaigų sąrašą (1 priedas).

1.2. Gydymo įstaigoms skiriamų vietų sanatorinės reabilitacijos įstaigose limitą (2 priedas).

1.3. Ligonių atrankos ir siuntimo sanatorinei reabilitacijai tvarką (3 priedas).

1.4. Siuntimo į sanatorinės reabilitacijos skyrius indikacijų ir kontraindikacijų sąrašą (4 priedas).

2. ĮSAKAU:

2.1. Gydymo ir profilaktikos įstaigų vadovams – laikytis nustatytos ligonių siuntimo sanatorinei reabilitacijai tvarkos.

2.2. Laikyti negaliojančiu 1990 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 434 „Dėl traumatologinių, kardiologinių, neurologinių, gastroenterologinių reumatologinių ligonių atstatomojo gydymo ir reabilitacijos sanatorijų bazėje“.

3. Šio įsakymo vykdymą kontroliuoti ministro pirmajam pavaduotojui A. Blažiui.

 

 

MINISTRAS                                                                                                                       J. OLEKAS

______________

 


Sveikatos apsaugos ministerijos 1991 m.

gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 388

1 PRIEDAS

 

Sanatorinės reabilitacijos įstaigos

 

1. Druskininkų TKĮS „Eglė“

2. Druskininkų sanatorijos „Vilnius“, „Lietuva“, „Nemunas“, „Draugystė“, „Dainava“, „Pušynas“.

3. Birštono sanatorija „Versmė“

4. Birštono KĮS sanatorija

5. Palangos TKĮS „Linas“

6. Palangos sanatorija „Jūratė“

7. Palangos pensionatas „Neringa“

8. Palangos pensionatas „Gintaras“

9. Likėnų sanatorija

10. Lietuvos televizijos technikos g/s „Banga“, Kauno ketaus liejyklos; Lietuvos elektrinės, Vilniaus g/s „Elfa“, Kėdainių chemijos gamyklos, Baldų kombinato „Vilnius“, G/s „Kuro aparatūros“ („Šilas“), Kauno technologijos universiteto, Alytaus šiluminių tinklų, Mokytojų kvalifikacijos kėlimo instituto, Radio komponentų gamyklos, Vilniaus m. telefono tinklų „Ryšininko“, Vilniaus universiteto, susivienijimo „Sigma“, Vilniaus g-los „Plasta“ sanatorijos – profilaktoriumai.

11. Vilniaus sportininkų reabilitacijos centras.

12. Palangos „Baltijos“ poilsio namai.

13. Gamybinio susivienijimo „Vingis“ poilsio namai „Lakštingala“.

 

 

MEDICINOS PAGALBOS SKYRIAUS

VIRŠININKAS                                                                                                                 A. POŠKUS

______________

 


Sveikatos apsaugos ministerijos 1991 m.

gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 388

2 PRIEDAS

 

Gydymo įstaigoms skiriamų vietų sanatorinės reabilitacijos įstaigose limitas

 

1. Vilniaus miesto ir zonos ligoninės

1.1. Vilniaus universitetinės Santariškių ligoninės atitinkamos klinikos:

- į Druskininkų tarpkolūkinių kurortinių įstaigų susivienijimo „Eglė“ sanatorijų atitinkamo profilio reabilitacinius skyrius:

- neurologinių ligonių – 60

- pulmonologinių ligonių – 30

- gastroenterologinių ligonių – 30

- į sanatoriją – profilaktoriumą „Šilas“:

- gastroenterologinių ligonių – 25

- į Mokytojų tobulinimosi instituto sanatoriją- profilaktoriumą:

- ligonių po ausų, gerklų, operacijų ir traumų – 30

- į Druskininkų sanatoriją „Nemunas“

- endokrinologinių ligonių – 23

- į Druskininkų sanatoriją „Vilnius“:

- ginekologinių ligonių – 10

- į Baldų kombinato „Vilnius“ sanatoriją – profilaktoriumą:

- pulmonologinių ligonių – 20

- į Birštono kurortinių įstaigų susivienijimo sanatoriją:

- ligonius po gastroenterologinių operacijų – 5

- į g/s „Vingis“ poilsio namus „Lakštingala“ – kardiolog. lig. – 40

1.2. Greitosios pagalbos universitetinė ligoninė:

- į Birštono kurortinių įstaigų susivienijimo sanatoriją:

- ligonius po gastroenterologinių operacijų – 20

- neurologinių ligonių – 10

- į sanatoriją – profilaktoriumą „Šilas“

- traumatologinių ligonių – 7

1.3. Vilniaus 6 klinikinė ligoninė:

- į Druskininkų KĮS sanatoriją „Eglė“:

- kardiologinių ligonių – 11

- gastroenterologinių ligonių – 7

- pulmonologinių ligonių – 4

- artrologinių ligonių – 4

- į Birštono KĮS sanatoriją:

- ligonius po gastroenterologinių operacijų – 4

- į Druskininkų sanatoriją „Nemunas“:

- endokrinologinių ligonių – 4

- į Druskininkų sanatoriją „Vilnius“:

- ginekologinių ligonių – 10

- į „Ryšininko“ sanatoriją:

- neurologinius ligonius – 7

1.4. Vilniaus universitetinė ligoninė „Raudonasis Kryžius“:

- Į Druskininkų KĮS sanatoriją „Eglė“;

- gastroenterologinius ligonius – 3

- pulmonologinius ligonius – 3

- į „Ryšininko“ sanatoriją – profilaktoriumą“

- neurologinius ligonius – 5

- į Druskininkų sanatoriją „Vilnius“:

- ginekologinius ligonius – 3

- į Druskininkų sanatoriją „Nemunas“

- endokrinologinius ligonius – 4

į „Elfos“ sanatoriją – profilaktoriumą:

- traumatologinius ligonius – 10

- ligonius po mikrochirurginių operacijų – 10

1.5. Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė:

- į Druskininkų sanatoriją „Lietuva“:

- neurologinius ligonius – 5

- kardiologinius ligonius – 3

- gastroenterologinius ligonius – 3

į Palangos pensionatą „Neringa“:

- ligonius su vibracine liga – 5

1.6. Vilniaus I klinikinė ligoninė:

- į Druskininkų KĮS sanatoriją „Eglė“:

- kardiologinius ligonius – 12

- pulmonologinius ligonius – 8

- artrologinius ligonius – 12

- gastroenterologinius ligonius – 10

- į sanatoriją – profilaktoriumą „Šilas“

- traumatologinius ligonius – 10

- gastroenterologinius ligonius – 10

- į susivienijimo „Sigma“ sanatoriją profilaktoriumą:

- neurologinius ligonius – 14

- ligonius po neurochirurginių operacijų – 4

- į Druskininkų sanatoriją „Nemunas“:

- endokrinologinius ligonius – 6

- į Druskininkų sanatoriją „Vilnius“:

- ginekologinius ligonius – 4

1.7. Vilniaus m. 2 ligoninė:

- į Druskininkų sanatoriją „Draugystė“:

- kardiologinius ligonius – 6

- gastroenterologinius ligonius – 6

- į Druskininkų sanatoriją „Pušynas“:

- atrologinius ligonius – 5

į sanatoriją – profilaktoriumą „Šilas“:

- traumatologinius ligonius – 4

- į susivienijimo „Sigma“ sanatoriją-profilaktoriumą:

- neurologinius ligonius – 3

1.8. Vilniaus m. 3 ligoninė:

- į Druskininkų sanatoriją „Draugystė“:

- kardiologinius ligonius – 4

- gastroenterologinius ligonius – 6

- į Druskininkų sanatoriją „Pušynas“:

- artrologinius ligonius – 5

- į susivienijimo „Sigma“ sanatoriją:

- neurologinius ligonius – 3

- į baldų kombinato „Vilnius“ sanatoriją-profilaktoriumą:

- pulmonologinius ligonius – 3

1.9. Vilniaus m. 4 ligoninė:

- į Druskininkų sanatoriją „Draugystė“:

- kardiologinius ligonius – 10

- gastroenterologinius ligonius – 8

- į Druskininkų sanatoriją „Pušynas“:

- artrologinius ligonius – 6

- į baldų kombinato „Vilnius“ sanatoriją-profilaktoriumą:

- pulmonologinius ligonius – 4

- į susivienijimo „Sigma“ sanatoriją-profilaktoriumą:

- neurologinius ligonius – 7

- į sanatoriją-profilaktoriumą „Šilas“:

- traumatologinius ligonius – 5

į Druskininkų sanatoriją „Nemunas“:

- endokrinologinius ligonius – 23

 

2. Kauno miesto ir zonos ligoninės

 

2.1. Kauno medicinos akademijos klinika:

- į Druskininkų sanatoriją „Dainava“:

- ligonius po angiochirurginių operacijų ir kardiologinius ligonius – 50

- į susivienijimo „Banga“ sanatoriją-profilaktoriumą:

- kardiologinius ligonius – 30

- į Birštono tarpkolūkinę sanatoriją „Versmė“:

- neurologinius ligonius – 20

- gastroenterologinius ligonius – 20

- endokrinologinius ligonius – 20

- į Birštono KĮS sanatoriją:

- artrologinius ligonius – 20

- ligonius po gastroenterologinių operacijų – 15

Į Palangos pensionatą „Neringa“:

- neurologinius ligonius – 10

- ligonius su profesiniais susirgimais – 5

- Į Palangos sanatoriją „Jūratė“:

- pulmonologinius ligonius – 20

- į Druskininkų sanatoriją „Vilnius“:

- ginekologinius ligonius – 35

2.2. Kauno „Raudonojo Kryžiaus“ ligoninė:

- į Birštono tarpkolūkinę sanatoriją „Versmė“:

- traumatologinius ligonius – 43

- endokrinologinius ligonius – 6

- gastroenterologinius ligonius – 20

- į Druskininkų sanatoriją „Draugystė“:

- kardiologinius ligonius – 20

- į Druskininkų TKĮS „Eglė“ sanatoriją:

- neurologinius ligonius – 10

- į Palangos pensionatą „Neringa“:

- neurologinius ligonius – 10

- į Druskininkų sanatoriją „Pušynas“:

- artrologinius ligonius – 17

- į susivienijimo „Banga“ sanatoriją-profilaktoriumą:

- kardiologinius ligonius – 8

- į Palangos sanatoriją „Jūratė“:

- pulmonologinius ligonius – 15

2.3. Kauno 2 klinikinė ligoninė:

- į susivienijimo „Banga“ sanatoriją-profilaktoriumą:

- kardiologinius ligonius – 16

- į Birštono sanatoriją „Versmė“:

- neurologinius ligonius – 4

- endokrinologinius ligonius – 1

- į Druskininkų TKĮS sanatoriją „Eglė“:

- gastroenterologinius ligonius – 2

- į Palangos sanatoriją „Jūratė“:

- pulmonologinius ligonius – 3

- į Druskininkų sanatoriją „Vilnius“:

- ginekologinius ligonius – 2

2.4. Kauno 3 klinikinė ligoninė:

- į susivienijimo „Banga“ sanatoriją-profilaktoriumą:

- kardiologinius ligonius – 5

- į Birštono sanatoriją „Versmė“:

- neurologinius ligonius – 4

- endokrinologinius ligonius – 2

- į Druskininkų sanatoriją „Draugystė“:

- gastroenterologinius ligonius – 12

- į Palangos sanatoriją „Jūratė“:

- pulmonologinius ligonius – 5

 

3. Klaipėdos miesto ir zonos ligoninės

 

3.1. Klaipėdos „Raudonojo Kryžiaus“ ligoninė:

- į Palangos TKĮS „Linas“ sanatorijas:

- kardiologinius ligonius – 50

- traumatologinius ligonius – 50

- neurologinius ligonius – 40

- artrologinius ligonius – 40

- pulmonologinius ligonius – 20

- ginekologinius ligonius – 30

- į Birštono sanatoriją „Versmė“:

- gastroenterologinius ligonius – 30

- į Birštono KĮS sanatoriją:

- ligonius po gastroenterologinių operacijų – 3

3.2. Klaipėdos m. ligoninė:

- į TKĮS „Linas“ sanatorijas:

- onkologinius ligonius – 10

- ligonius po neurochirurginių operacijų – 20

- neurologinius ligonius – 10

- ginekologinius ligonius – 20

- į Palangos pensionatą „Neringa“:

- neurologinius ligonius – 10

- į pensionatą „Gintaras“:

- artrologinius ligonius – 25

- į Druskininkų TKĮS „Eglė“ sanatoriją:

- gastroenterologinius ligonius – 25

- į Palangos sanatoriją „Jūratė“:

- pulmonologinius ligonius – 15

į Birštono sanatoriją „Versmė“:

- endokrinologinius ligonius – 15

 

4. Šiaulių miesto ir zonos ligoninės

 

4.1. Respublikinė Šiaulių ligoninė:

- į Palangos TKĮS „Linas“ sanatorijas:

- traumatologinius ligonius – 14

- neurologinius ligonius – 10

- ginekologinius ligonius – 10

- onkologinius ligonius – 2

- į Birštono sanatoriją „Versmė“:

- endokrinologinius ligonius – 7

- gastroenterologinius ligonius – 10

- į Birštono KĮS sanatoriją:

- ligonius po gastroenterologinių operacijų – 3

- į Likėnų sanatoriją:

- artrologinius ligonius – 7

- neurologinius ligonius – 10

- į Palangos sanatoriją „Jūratė“

- kardiologinius ligonius – 15

 

5. Panevėžio miesto ir zonos ligoninės

 

5.1. Respublikinė Panevėžio ligoninė:

- į Palangos TKĮS „Linas“ sanatorijas:

- ginekologinius ligonius – 8

- onkologinius ligonius – 1

- Į Likėnų sanatoriją:

- atrologinius ligonius – 7

- neurologinius ligonius – 16

- į Birštono sanatoriją „Versmė“:

- endokrinologinius ligonius – 7

- gastroenterologinius ligonius – 12

- į Birštono KĮS sanatoriją:

- ligonius po gastroenterologinių operacijų – 2

- į Palangos sanatoriją „Jūratė“:

- kardiologinius ligonius – 6

 

6. Onkologinius ligonius nukreipia į atstatomojo gydymo skyrius.

Onkologijos centras:

- į TKĮS „Linas“ sanatorijas

- onkologinius ligonius – 27

- į Birštono KĮS sanatoriją

- onkologinius ligonius po radikalių skrandžio, žarnyno operacijų – 20

- į Baldų kombinato „Vilnius“ sanatoriją-profilaktoriumą

- onkologinius ligonius – 35

 

7. Kardiologinius (K), traumatologinius (T), neurologinius (N), artrologinius (A), gastroenterologinius (G), ligonius į atstatomojo gydymo skyrius sanatorijose nukreipia sekančių rajonų centrinės ligoninės:

Į Druskininkų TKĮS „Eglė“ sanatorijas

 

 

K

N

A

G

Alytaus

5

-

-

2

Lazdijų

2

2

1

1

Šakių

5

3

4

5

Vilkaviškio

3

3

1

1

Druskininkų m.

lig.

-

3

2

-

Kauno raj.

5

7

-

10

Raseinių

2

2

2

2

Kėdainių

2

1

2

1

Kaišiadorių

4

4

1

2

Jurbarko

3

4

3

2

 

Pts. kardiologinius ligonius taip pat nukreipia:

Marijampolės RCL – 5, Jonavos RCL – 4, Prienų RCL – 5, į Druskininkų sanatoriją „Draugystė“

 

 

K

G

Druskininkų m. lig.

6

1

Varėnos

6

4

 

Į Birštono sanatoriją „Versmė“

 

T

N

A

G

Prienų

2

4

4

5

Marijampolės

4

4

4

3

Jonavos

4

3

2

4

 

Pts.: traumatologinius ligonius taip pat nukreipia:

Raseinių RCL – 2, Kėdainių RCL – 1, Jurbarko RCL – 3 Į Druskininkų sanatoriją „Pušynas“

- traumatologinius ligonius nukreipia:

Lazdijų RCL – 2, Šakių RCL – 1, Vilkaviškio RCL – 1, Kaišiadorių RCL – 2, Druskininkų m. ligoninė – 8, Varėnos RCL – 3 Į „Ryšininko“ sanatoriją – profilaktoriumą:

- neurologinius ligonius nukreipia:

Ukmergės RCL – 3, Širvintų RCL – 2, Zarasų RCL – 1, Ignalinos RCL – 4, Šalčininkų RCL – 1, Vilniaus RCL – 5, Švenčionių RCL – neporiniais mėnesiais po 1, Utenos RCL – poriniais mėnesiais po 1, Vilniaus I ligoninė – 5, Trakų RCL

 

 

MEDICINOS PAGALBOS SKYRIAUS

VIRŠININKAS                                                                                                                 A. POŠKUS

______________

 


Sveikatos apsaugos ministerijos 1991 m.

gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 388

3 PRIEDAS

 

Ligonių siuntimo į sanatorines reabilitacijos įstaigas tvarka

 

1. Ligoniai į sanatorines reabilitacijos įstaigas siunčiami nuo 1992 01 01 pagal Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ministerijų 1991 m. lapkričio 5 d. patvirtintą ligų sąrašą (Nr. 21-27-3502/1-2003).

2. Ligonius atrenka gydymo ir profilaktikos įstaigų vadovų įsakymu paskirtos komisijos, į kurias įeina gydantis gydytojas ir skyriaus vedėjas. Tokios komisijos sudaromos tik tose gydymo įstaigose, kurios yra pasirašiusios sutartį su atitinkama sanatorine įstaiga.

3. Reabilitacijai į sanatorijas ligoniai siunčiami po stacionarinio ištyrimo ir gydymo, pasibaigus ūmiam ligos periodui, kai ligoniai atitinka atstatomojo gydymo indikacijas ir gali patys apsitarnauti. Ligoniai po stuburo smegenų traumų ir ligų, negalintys apsitarnauti, siunčiami kartu su slaugančiu asmeniu.

4. Visų pirma sanatorijose gydomi apdraustieji ir jų išlaikomi nedarbingi šeimos nariai.

5. Siunčiant ligonius į sanatorinės reabilitacijos skyrius pildomas jo ligos istorijos išrašas. F. 027/u, kurią pasirašo gydantis gydytojas ir skyriaus vedėjas. Išraše turi būti aprašyta ligos eiga, specialistų konsultacijos, specialių tyrimų dinamika, motyvai, ir rekomendacijos dėl tolimesnio reabilitacinio gydymo pratęsimo, taip pat nurodyta laikino nedarbingumo pradžia ir jo trukmė.

6. Apdraustuosius į sanatorinės reabilitacijos skyrius gydymo ir profilaktikos įstaiga siunčia po stacionarinio gydymo su nedarbingumo pažymėjimais arba išdavusios jų tęsinius.

7. Sanatorinės reabilitacijos skyrių gydytojai kartu su skyrių vedėjais, pasibaigus gydymo sanatorijoje laikui, nedarbingumo pažymėjimą pasveikusiems užbaigia, o laikinai nedarbingiems ligoniams tęsia jį tiek, kiek laiko reikia kreiptis į gydymo įstaigą pagal gyvenamąją vietą. Be to, išsiunčia išsamų išrašą iš ligos istorijos (forma F 027/u) ligonį pasiuntusiai įstaigai.

8. Jei pažeidžiama ligonių siuntimo į sanatorinės reabilitacijos įstaigas tvarka, šių įstaigų gydytojai ir skyrių vedėjai skubiai praneša apie tai siuntusios gydymo ir profilaktikos įstaigos vadovui.

9. Už ligonių siuntimo sanatorinei reabilitacijai tvarkos laikymąsi asmeniškai atsakingi gydymo ir profilaktikos įstaigų vadovai. Vyr. gydytojo įsakymu paskirtas atsakingas asmuo veda siunčiamų ligonių bei skirtų vietų panaudojimo apskaitą ir kas ketvirtį pagal pridedamą formą atsiskaito ministerijos medicinos pagalbos skyriui.

10. Ligonius siunčiančios gydymo įstaigos ir sanatorinės reabilitacijos įstaigos analizuoja reabilitacijos efektyvumą, įtaką laikinajam nedarbingumui organizacinius klausimus ir kartą per metus aptaria bendrame pasitarime.

11. Sanatorinės reabilitacijos įstaigų gydytojus konsultuoja specialistai pagal įstaigų vadovų patvirtintą grafiką:

Druskininkuose – atitinkamų Vilniaus universitetinių klinikų bei Kauno akademinių klinikų;

Birštone – Kauno akademinių klinikų;

Palangoje – Respublikinės Klaipėdos ligoninės;

Vilniaus zonos profilaktoriumų – Vilniaus universitetinių klinikų.

Pastaba: Nedarbingumo pažymėjimai asmenims, vykstantiems reabilituotis pirmą kartą dėl angliavandenių apykaitos sutrikimo, neduodami.

 

 

MEDICINOS PAGALBOS SKYRIAUS

VIRŠININKAS                                                                                                                 A. POŠKUS

______________

 


Sveikatos apsaugos ministerijos 1991 m.

gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 388

4 PRIEDAS

 

Siuntimo į sanatorinės reabilitacijos įstaigas indikacijos ir kontraindikacijos

 

1. Bendros kontraindikacijos.

1.1. Ūmūs uždegimai

1.2. Nesukoreguotos metabolinės ligos (cukrinis diabetas, miksedema, tireotoksikozė ir kt.)

1.3. Epilepsija; psichinės ligos

1.4. Inkstų, kepenų, kasos funkcijų nepakankamumas, ryški anemija.

1.5. Skeleto-raumenų funkcijos ryški patologija, trukdanti ligoniui apsitarnauti.

1.6. Venerinės ligos.

1.7. Piktybiniai navikai.

1.8. Įvairios kilmės dažnai pasikartojantys arba gausūs kraujavimai.

1.9. Bet kurios lokalizacijos echinokokas.

1.10. Visų tuberkuliozės formų aktyvi stadija.

1.11. Nėštumas.

1.12. Visų odos ligų ūmi ir poūminė stadija (išskyrus proriatinį artritą).

2. Indikacijos siųsti ligonius į kardiologinius atstatomojo gydymo skyrius;

2.1. Stabili krūtinės angina, priešinfarktinė būklė, po gydymo kardiologijos skyriuose.

2.2. Reumatinės ar kitokios kilmės miokarditas sveikstant po gydymo kardiologijos stacionariniuose skyriuose.

2.3. Hipertoninės ligos II st.

2.4. Po širdies kraujagyslių operacijų, angiochirurginių operacijų, pilnai užgijus operaciniam pjūviui.

2.5. Miokardo infarktas po gydymo kardiologiniame skyriuje, esant stabiliai stenokardijai arba be jos ir neviršijant I-II A širdies veiklos nepakankamumo laipsnio.

3. Kontraindikacijos siųsti ligonius į kardiologinius atstatomojo gydymo skyrius:

3.1. Ūmus miokardo infarktas, ūmūs smegenų kraujotakos sutrikimai.

3.2. Širdies nepakankamumas, viršijantis II A širdies nepakankamumo laipsnį.

3.3. Aukštas, nestabilus ir sunkiai koreguojantis kraujospūdis.

3.4. Komplikuoti skilveliniai ritmo sutrikimai (LOWN IV-V gradacija), dažni paroksizminiai ritmo sutrikimai, A-V blokada.

4. Indikacijos siųsti ligonius į neurologinius atstatomojo gydymo skyrius:

4.1. Po galvos smegenų išeminių insultų su (...)

4.2. Periferinės nervų sistemos diskogeninės ligos ir polineuropatijos, po ūmaus periodo, prasidėjus atstatomajam periodui ir sumažėjus skausmui.

4.3. Vibracinė liga.

5. Kontraindikacijos siųsti ligonius į neurologinius atstatomojo gydymo skyrius:

5.1. Ligoniai negali apsitarnauti.

6. Indikacijos siųsti ligonius į potrauminės reabilitacijos skyrius:

6.1. Potrauminės kontraktūros (po kaulų lūžimų, plaštakos sužalojimų).

6.2. Stabili osteosintezė po ilgųjų kaulų lūžimo.

6.3. Potrauminės ir pooperacinės raumenų atrofijos.

6.4. Sąnarių lūžimai, po kurių rekomenduotini ankstyvi aktyvūs judesiai (nenaudojama gipso imobilizacija).

6.5. Mikrochirurginės galūnių operacijos (pilnai sugijus žaizdai).

6.6. Po stuburo smegenų, galvos smegenų traumų ir operacijų, kai ligonis gali apsitarnauti.

7. Kontraindikacijos potrauminei reabilitacijai:

7.1. Nesugijusios operacinės ir trauminės žaizdos.

7.2. Pūliuojančios fistulės.

7.3. Neadekvati psichologinė ligonio nuostata reabilitacijos atžvilgiu.

7.4. Bendros kontraindikacijos.

8. Indikacijos atstatomajam gydymui ir reabilitacijai sergant reumatinėmis ligomis.

8.1. Sisteminė skleodermija bei dermatomiozitas, esant minimaliam proceso aktyvumui be žymesnių vidaus organų pažeidimų.

8.2. Kai kurios mazginio poliarterito formos, be žymesnės hipertenzijos.

8.3. Reumatoidinis artritas bei jo variantai, esant ne didesniam kaip II laipsnio proceso aktyvumui, I-III rentgenologinei stadijai, O-I-II sąnarių funkcijos nepakankamumui.

8.4. Reaktyviniai artritai, esant ne didesniam kaip II laipsnio proceso aktyvumui.

8.5. Mikrokristaliniai artritai neūmioje stadijoje, esant minimaliam proceso aktyvumui.

8.6. Psoriazinis artritas, esant ne didesniam kaip II laipsnio proceso aktyvumui.

8.7. Ankilozinis spondiloartritas (Bechterevo liga), esant ne didesniam kaip II laipsnio proceso aktyvumui.

8.9. Reumatiniai ligoniai po sąnarių operacijų

8.10. Koksartrozė, gonartrozė, esant II laipsnių sąnarių funkcijos nepakankamumui.

9. Indikacijos atstatomajam gydymui gastroenterologiniame skyriuje.

9.1. Sveikstant po opaligės.

9.2. Pogastrorezekciniai sindromai.

9.3. Hipertrofinių hipersekrecinių gastritų sezoniniai paūmėjimai.

9.4. Po cholecystektomijos.

9.5. Po infekcinio hepatito (esant teigiamai biocheminių tyrimų dinamikai).

10. Indikacijos siųsti ligonius į pulmonologijos skyrių:

10.1. Sveikstant po pneumonijos.

10.2. Bronchinė astma – I stadija, vidutinio sunkumo eiga – sveikstant.

10.3. Potrauminės plaučių ligos – sveikstant.

10.4. Sveikstant po plaučių operacijų.

11. Reabilitacijos pulmonologijos skyriuje kontraindikacijos.

11.1. Aktyvūs specifiniai plaučių procesai.

11.2. Pūlinės plaučių ligos su pūlinės intoksikacijos požymiais.

11.3. Lėtiniai plaučių abscesai.

12. Onkologinių ligonių sanatorinės reabilitacijos indikacijos.

12.1. Onkologiniai ligoniai gali būti siunčiami bendram stiprinančiam gydymui, esant patenkinamai bendrai būklei po radikalaus plaučių, skrandžio, krūties gydymo.

13. Onkologinių ligonių sanatorinės reabilitacijos kontraindikacijos.

13.1. Bendros kontraindikacijos.

13.2. Sunkūs anatominiai – funkciniai pažeidimai po chirurginio gydymo (galvos, kaklo, veido naviko pašalinimo, jeigu negalima protezuoti, esant nebaigtai stemplės ar faringostomos plastikai, esant žarnyno fistulėms, neužgijusiom žaizdom, nelaikant šlapimo ir fekalijų.

13.3. Komplikacijos po chemio-hormonų terapijos (leukopenija, mažiau 3000, trombocitopenija, mažiau 10 000, hemoglobinui mažiau 66,6 g/l, stabili diarėja ir t. t.).

14. Endokrinologinių ligonių sanatorinio gydymo indikacijos.

14.1. Vidutinio sunkumo cukrinis diabetas, kuris stacionare yra subkompensuotas.

14.2. Po skydliaukės, antinksčių operacijos.

14.3. Pirmą kartą išaiškintas angliavandenių apykaitos sutrikimas.

15. Endokrinologinių ligonių sanatorinio gydymo kontraindikacijos.

15.1. Labilios eigos cukrinis diabetas.

15.2. Sunkios tyreotoksikozės formos, hypotyreozės formos.

15.3. Bendros kontraindikacijos.

 

 

MEDICINOS PAGALBOS SKYRIAUS

VIRŠININKAS                                                                                                                 A. POŠKUS

______________

 

_________________

** (...) – trūksta žodžių akte **