LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMESNĖS PAKOPOS POLICIJOS KOMISARIATŲ REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE ATITINKAMO AUKŠTESNĖS PAKOPOS POLICIJOS KOMISARIATO SPRENDIMO PRIĖMIMO, REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ, APSKRITIES VYRIAUSIŲJŲ POLICIJOS KOMISARIATŲ NUOSTATŲ, STRUKTŪROS SCHEMŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. gegužės 29 d. Nr. 5-V-300

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.95–2.97 straipsniais, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322) 5 ir 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 90-2777) 12 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 5-V-106 „Dėl teritorinių policijos įstaigų veiklos optimizavimo“ 2.4 punktu:

1. Nusprendžiu nuo 2008 m. spalio 1 d. reorganizuoti:

1.1. Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus rajono policijos komisariatus prijungimo būdu prie Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato;

1.2. Kauno rajono, Kėdainių rajono, Jonavos rajono, Prienų rajono, Raseinių rajono, Kaišiadorių rajono ir Birštono policijos komisariatus prijungimo būdu prie Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato;

1.3. Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Neringos, Palangos miesto, Skuodo rajono ir Šilutės rajono policijos komisariatus prijungimo būdu prie Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato;

1.4. Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Pakruojo rajono, Radviliškio rajono ir Šiaulių rajono policijos komisariatus prijungimo būdu prie Šiaulių miesto vyriausiojo policijos komisariato;

1.5. Biržų rajono, Kupiškio rajono, Panevėžio rajono, Pasvalio rajono ir Rokiškio rajono policijos komisariatus prijungimo būdu prie Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato;

1.6. Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Vilkaviškio rajono, Šakių rajono policijos komisariatus prijungimo būdu prie Marijampolės policijos komisariato;

1.7. Anykščių rajono, Ignalinos rajono, Molėtų rajono, Zarasų rajono ir Visagino policijos komisariatus prijungimo būdu prie Utenos rajono policijos komisariato;

1.8. Lazdijų rajono, Druskininkų ir Varėnos rajono policijos komisariatus prijungimo būdu prie Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato;

1.9. Mažeikių, Plungės rajonų ir Rietavo policijos komisariatus prijungimo būdu prie Telšių rajono policijos komisariato;

1.10. Šilalės rajono, Jurbarko rajono, Pagėgių policijos komisariatus prijungimo būdu prie Tauragės rajono policijos komisariato.

2. Tvirtinu:

2.1. Biržų rajono policijos komisariato viršininko, Kupiškio rajono policijos komisariato viršininko, Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato viršininko, Panevėžio rajono policijos komisariato viršininko, Pasvalio rajono policijos komisariato viršininko ir Rokiškio rajono policijos komisariato viršininko 2008 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 54-V-75/71-V-32/50-V-123/76-V-82/77-V-60/83-V-20 (Žin., 2008, Nr. 36-1329) paskelbtas Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato sąlygas;

2.2. Elektrėnų policijos komisariato viršininko, Šalčininkų rajono policijos komisariato viršininko, Širvintų rajono policijos komisariato viršininko, Švenčionių rajono policijos komisariato viršininko, Trakų rajono policijos komisariato viršininko, Ukmergės rajono policijos komisariato viršininko, Vilniaus rajono policijos komisariato viršininko ir Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2008 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 28-V-38/97-V-50/95-V-27/92-V-24/87-V-38/88-V-28/57-V-55/10-V-205 (Žin., 2008, Nr. 38-1419) paskelbtas Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus rajono policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato sąlygas;

2.3. Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato viršininko, Klaipėdos rajono policijos komisariato viršininko, Kretingos rajono policijos komisariato viršininko, Neringos policijos komisariato viršininko, Palangos miesto policijos komisariato viršininko, Skuodo rajono policijos komisariato viršininko ir Šilutės rajono policijos komisariato viršininko 2008 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 30-V-119/68-V-27/69-1-V-44/90-V-27/60-V-43/84-V-34/94-V-56 (Žin., 2008, Nr. 38-1420) paskelbtas Klaipėdos rajono policijos komisariato, Kretingos rajono policijos komisariato, Neringos policijos komisariato, Palangos miesto policijos komisariato, Skuodo rajono policijos komisariato ir Šilutės rajono policijos komisariato reorganizavimo prijungimo būdu prie Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato sąlygas;

2.4. Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato viršininko, Lazdijų rajono policijos komisariato viršininko, Druskininkų policijos komisariato viršininko ir Varėnos rajono policijos komisariato viršininko 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 52-18-V-46/72-V-25/70-V-39/55-V-19 (Žin., 2008, Nr. 38-1423) paskelbtas Lazdijų rajono, Druskininkų ir Varėnos rajono policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato sąlygas;

2.5. Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato viršininko, Kauno rajono policijos komisariato viršininko, Kėdainių rajono policijos komisariato viršininko, Jonavos rajono policijos komisariato viršininko, Prienų rajono policijos komisariato viršininko, Raseinių rajono policijos komisariato viršininko, Kaišiadorių rajono policijos komisariato viršininko ir Birštono policijos komisariato viršininko 2008 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 20-V-96/65-V-43/66-V-57/61-V-50/79-V-50/82-V-34/63-V-51/80-V-13 (Žin., 2008, Nr. 38-1422) paskelbtas Kauno, Kėdainių, Jonavos, Prienų, Raseinių, Kaišiadorių rajonų ir Birštono policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato sąlygas;

2.6. Tauragės rajono policijos komisariato viršininko, Šilalės rajono policijos komisariato viršininko, Jurbarko rajono policijos komisariato viršininko ir Pagėgių policijos komisariato viršininko 2008 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 85-V-63/98-V-24/93-V-27/29-V-14 (Žin., 2008, Nr. 40-1483) paskelbtas Šilalės rajono, Jurbarko rajono, Pagėgių policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie Tauragės rajono policijos komisariato sąlygas;

2.7. Šiaulių miesto vyriausiojo policijos komisariato viršininko, Akmenės rajono policijos komisariato viršininko, Joniškio rajono policijos komisariato viršininko, Kelmės rajono policijos komisariato viršininko, Pakruojo rajono policijos komisariato viršininko, Radviliškio rajono policijos komisariato viršininko ir Šiaulių rajono policijos komisariato viršininko 2008 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 40-V-94/51-V-45/62-V-30/67-V-37/75-V-33/81-V-20/96-V-39 (Žin., 2008, Nr. 38-1421) paskelbtas Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie Šiaulių miesto vyriausiojo policijos komisariato sąlygas;

2.8. Marijampolės policijos komisariato viršininko, Kazlų Rūdos policijos komisariato viršininko, Kalvarijos policijos komisariato viršininko, Vilkaviškio rajono policijos komisariato viršininko ir Šakių rajono policijos komisariato viršininko 2008 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 64-V-76/37-V-30/36-V-22/56-V-44/91-V-38 (Žin., 2008, Nr. 40-1481) paskelbtas Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Vilkaviškio rajono, Šakių rajono policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės policijos komisariato sąlygas;

2.9. Mažeikių rajono policijos komisariato viršininko, Plungės rajono policijos komisariato viršininko, Rietavo policijos komisariato viršininko ir Telšių rajono policijos komisariato viršininko 2008 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 73-V-37/78-V-31/44-V-13/86-V-23 (Žin., 2008, Nr. 40-1482) paskelbtas Mažeikių, Plungės rajonų ir Rietavo policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie Telšių rajono policijos komisariato sąlygas;

2.10. Anykščių rajono policijos komisariato viršininko, Ignalinos rajono policijos komisariato viršininko, Molėtų rajono policijos komisariato viršininko, Utenos rajono policijos komisariato viršininko, Zarasų rajono policijos komisariato viršininko ir Visagino policijos komisariato viršininko 2008 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 53-V-42/59-V-64/74-V-14/58-V-37/49-V-103/89-V-39 (Žin., 2008, Nr. 40-1480) paskelbtas Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų rajonų ir Visagino policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie Utenos rajono policijos komisariato sąlygas;

2.11. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatus ir struktūros schemą (pridedama);

2.12. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatus ir struktūros schemą (pridedama);

2.13. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatus ir struktūros schemą (pridedama);

2.14. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatus ir struktūros schemą (pridedama);

2.15. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatus ir struktūros schemą (pridedama);

2.16. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatus ir struktūros schemą (pridedama).

2.17. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatus ir struktūros schemą (pridedama);

2.18. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatus ir struktūros schemą (pridedama);

2.19. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatus ir struktūros schemą (pridedama);

2.20. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatus ir struktūros schemą (pridedama).

3. Pripažįstu netekusiais galios nuo 2008 m. spalio 1 d.:

3.1. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 96-4308);

3.2. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. 481 „Dėl policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 96-4309);

3.3. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 49 „Dėl policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų policijos komisariatų nuostatų papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 96-4310);

3.4. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 106 „Dėl policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų policijos komisariatų nuostatų papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 96-4311);

3.5. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. 191 „Dėl policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 96-4312);

3.6. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 649 „Dėl policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Visagino miesto policijos komisariato nuostatų pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5722);

3.7. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. V-725 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 122-5564);

3.8. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. V-311 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 105-3924);

3.9. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. V-316 „Dėl policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 106-3955);

3.10. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. V-612 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 1-16);

3.11. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. 5-V-21 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 8-263);

3.12. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. 5-V-301 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 61-2191);

3.13. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gegužės 24 d. įsakymą Nr. 5-V-321 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 67-2437);

3.14. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymą Nr. 5-V-552 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 113-4149);

3.15. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio5 d. įsakymą Nr. 5-V-605 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 121-4346);

3.16. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. 5-V-117 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 24-829);

3.17. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. 5-V-25 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 10-417);

3.18. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. 5-V-157 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 5-V-25 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 30-1126);

3.19. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. 5-V-275 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 49-1914);

3.20. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. V-662 „Dėl aukštesnės ir žemesnės pakopos policijos komisariatų struktūrų schemų patvirtinimo“;

3.21. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. V-241 „Dėl kai kurių aukštesnės ir žemesnės pakopos policijos komisariatų struktūrų schemų patvirtinimo ir Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų atitinkamų punktų pripažinimo netekusiais galios“;

3.22. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. V-726 „Dėl kai kurių Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų pakeitimo“;

3.23. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. rugpjūčio 9 d. įsakymą Nr. V-388 „Dėl Pakruojo rajono policijos komisariato struktūros schemos patvirtinimo“;

3.24. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. 5-V-14 „Dėl Ignalinos rajono policijos komisariato struktūros schemos patvirtinimo“;

3.25. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. 5-V-704 „Dėl Zarasų rajono policijos komisariato struktūros schemos patvirtinimo“;

3.26. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 5-V-821 „Dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestų vyriausiųjų policijos komisariatų ir Rokiškio rajono policijos komisariato struktūros schemų patvirtinimo“;

3.27. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. 5-V-27 „Dėl Vilniaus apskrities teritorinių policijos komisariatų struktūrų schemų patvirtinimo“;

3.28. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 5-V-432 „Dėl aukštesnės pakopos policijos komisariatų struktūros schemų patvirtinimo“;

3.29. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. 5-V-507 „Dėl Kauno rajono policijos komisariato struktūros schemos patvirtinimo“;

3.30. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. 5-V-675 „Dėl Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato struktūros schemos patvirtinimo“.

4. Nustatau, kad šio įsakymo 2.11–2.20 punktai įsigalioja nuo 2008 m. spalio 1 d.

5. Skelbiu šį įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

 

POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS                              VIZGIRDAS TELYČĖNAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

Rimantas Šadžius

2008 m. gegužės 29 d.

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300

 

VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – vyriausiasis policijos komisariatas) yra teritorinė policijos įstaiga, įgyvendinanti policijos uždavinius ir vykdanti jai pavestas funkcijas Vilniaus apskrities teritorijoje.

2. Vyriausiasis policijos komisariatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos policijos veiklos ir kitais įstatymais, nacionaliniais bei tarptautiniais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Vyriausiąjį policijos komisariatą steigia, reorganizuoja ar likviduoja policijos generalinis komisaras įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

4. Vyriausiasis policijos komisariatas yra atskaitingas policijos generaliniam komisarui, Vilniaus apskrities savivaldybių merams ir bendruomenei.

5. Vyriausiasis policijos komisariatas – juridinis asmuo, turintis biudžetinės įstaigos identifikavimo kodą, sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu bei savo pavadinimu „Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas“.

6. Vyriausiasis policijos komisariatas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

7. Vyriausiasis policijos komisariatas gali gauti paramą, turėti nebiudžetinių lėšų. Šios lėšos įgyjamos ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Vyriausiojo policijos komisariato adresas: Birželio 23-iosios g. 10, LT-03602 Vilnius.

 

II. UŽDAVINIAI

 

9. Pagrindiniai vyriausiojo policijos komisariato uždaviniai:

9.1. žmogaus teisių ir laisvių apsauga;

9.2. viešosios tvarkos, asmens ir visuomenės saugumo užtikrinimas;

9.3. neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksnių;

9.4. nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija;

9.5. nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimas ir tyrimas;

9.6. eismo priežiūra.

 

III. FUNKCIJOS

 

10. Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos srityje:

10.1. rengia ir įgyvendina regionines ir vietines, o pagal kompetenciją ir tarptautines nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų, narkomanijos prevencijos programas, planus ir priemones, užkardančias nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus;

10.2. analizuoja ir atskleidžia padarytų nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas ir imasi teisės aktų numatytų priemonių joms pašalinti;

10.3. sudaro ir tvarko profilaktines, kriminalistines ir operatyvines įskaitas;

10.4. taiko administracinio poveikio ir kitokias prevencines priemones;

10.5. organizuoja policijos pajėgų operatyvų reagavimą į gaunamą informaciją apie nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus.

11. Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimo ir tyrimo srityje:

11.1. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja ir nagrinėja pareiškimus ir pranešimus apie rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas bei administracinius teisės pažeidimus;

11.2. vykdo pasislėpusių įtariamų, kaltinamų, teisiamų, nuteistų, be žinios dingusių asmenų bei pasišalinusių iš medicinos įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, paiešką, taip pat rastų neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ir vaikų asmens tapatybės nustatymą;

11.3. atlieka įvykio vietos apžiūras;

11.4. pagal kompetenciją atlieka tyrimus, kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus bei teikia specialistų išvadas;

11.5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo operatyvinę veiklą;

11.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamosiose bylose;

11.7. įgyvendina Europos Sąjungos (Šengeno susitarimo ir kitų), tarptautinių teisės aktų nuostatas, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis;

11.8. Baudžiamojo proceso kodekso numatytais atvejais vykdo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo pavedimus baudžiamosiose bylose;

11.9. teikia Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir specializuotoms policijos įstaigoms informaciją apie užregistruotas ir atskleistas nusikalstamas veikas;

11.10. organizuoja kriminalinės policijos padalinių veiklą apskrities principu.

12. Viešosios tvarkos, asmens ir visuomeninės rimties, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje:

12.1. užtikrina viešąją tvarką;

12.2. įgyvendina įstatymais ir kitais teisės aktais patvirtintas programas dėl kovos su nusikalstamomis veikomis, girtavimu, narkotikų vartojimu, prostitucija, kitais antivisuomeniniais reiškiniais;

12.3. prižiūri, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos įgyjant, laikant, saugant, perduodant šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas, civilines pirotechnikos priemones ir kitus policijai priskirtus kontroliuoti daiktus;

12.4. vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną;

12.5. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo asmenų konvojavimą;

12.6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda asmens dokumentus Lietuvos Respublikos piliečiams, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, tiria užsieniečių buvimo Lietuvos Respublikoje atvejus, pagal savo kompetenciją organizuoja ir vykdo nelegalios migracijos prevenciją ir legalios migracijos kontrolę;

12.7. įgyvendina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę;

12.8. vykdydamas tarptautinius įsipareigojimus ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, siunčia policijos pareigūnus į užsienio valstybes atstovauti policijos interesams, stiprinti tarptautinio policijos bendradarbiavimo bei atlikti kitų veiksmų;

12.9. vykdydamas tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su policijos veikla, priima į prižiūrimą teritoriją vykdyti tam tikrų funkcijų atsiųstus kitų valstybių kompetentingus pareigūnus;

12.10. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis, asociacijomis, kitais asmenimis kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų kontrolės, prevencijos programas bei kitaip įtraukiant juos į viešosios tvarkos užtikrinimo veiklą. Ypatingą dėmesį skiria bendradarbiavimui su visuomene, gyventojų bendruomenėmis, siekia, kad visuomenės nariai dalyvautų užtikrinant asmens bei visuomenės saugumą, viešąją tvarką;

12.11. organizuoja policijos rėmėjų, jaunųjų policijos rėmėjų veiklą.

13. Socialinės pagalbos srityje:

13.1. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų, irtiems, kurių būklė bejėgiška;

13.2. užtikrina sulaikytų ir pristatytų į policiją asmenų apsaugą, imasi priemonių nedelsiant suteikti jiems būtiną medicininę pagalbą;

13.3. informuoja valstybės ir savivaldybės institucijas, visuomenines organizacijas, asmenis apie katastrofas, avarijas ir kitas ypatingas situacijas, kurios kelia pavojų žmonių ir nuosavybės saugumui;

13.4. teikia pagalbą stichinių nelaimių ir kitų ypatingų atvejų metu gelbstint žmones ir turtą, imasi priemonių žmonių saugumui užtikrinti;

13.5. saugo rastus ir perduotus į policiją dokumentus, daiktus, vertybes bei kitokį turtą ir imasi priemonių grąžinti juos teisėtiems savininkams ar valdytojams;

13.6. užtikrina asmenų, suteikusių pagalbą nusikalstamą veiką tiriančioms teisėsaugos institucijoms, ar jų artimųjų apsaugą, jei iškyla pavojus jų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui;

13.7. nustatyta tvarka priima asmenis ir teikia jiems informaciją.

14. Eismo priežiūros srityje:

14.1. organizuoja ir kontroliuoja kelių eismo priežiūrą vykdančių padalinių veiklą apskrities principu;

14.2. kontroliuoja, kaip eismo dalyviai ir kiti asmenys vykdo teisės aktų, reglamentuojančių eismo keliais tvarką, transporto priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, organizuoja ir vykdo specialiąsias policijos operacijas, reguliuoja eismą;

14.3. tiria Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus ir eismo įvykius, įformina eismo įvykius, kuriuose žuvo ar buvo sužaloti asmenys, taiko administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemones, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja ir priima nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose, analizuoja apskrities teismų praktiką KET administracinių teisės pažeidimų bylose;

14.4. apskrities centre, magistraliniuose ir krašto keliuose derina kelių detaliuosius ir techninius projektus, reklaminių, informacinių skydų įrengimo vietas, kelių darbo zonų aptvėrimo kelio ženklais schemas, apylankų maršrutus, suinteresuotoms institucijoms (tarnyboms) teikia informaciją ir pasiūlymus dėl kelio ir jo infrastruktūros būklės gerinimo, kontroliuoja, ar gatvių ir kelių projektavimas, tiesimas bei remontas, jų būklė, priežiūra ir eksploatavimas atitinka saugaus eismo reikalavimus. Dalyvauja saugaus eismo komisijų veikloje, suinteresuotoms institucijoms teikia pasiūlymus eismo organizavimo bei kitais eismo saugumo užtikrinimo klausimais;

14.5. tvarko ir analizuoja duomenis apie eismo įvykius ir KET pažeidimus apskrityje;

14.6. esant būtinumui lydi ir eskortuoja šalies vadovus, oficialius svečius ir oficialias delegacijas;

14.7. teisės aktų nustatyta tvarka lydi transporto priemones, kuriomis vežami sunkiasvoriai, didžiagabaričiai, pavojingi ar kitokie kroviniai;

14.8. vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą eismo saugumo klausimais;

14.9. išduoda teisės aktais nustatytus leidimus transporto priemonėms ir asmenims;

14.10. vykdo kitas teisės aktuose policijai pavestas funkcijas eismo saugumo užtikrinimo srityje.

15. Kitos vyriausiojo policijos komisariato vykdomos funkcijos:

15.1. rengia vyriausiojo policijos komisariato strateginio veiklos plano projektą, vyriausiojo policijos komisariato biudžeto projektą;

15.2. atstovauja apskričiai operatyviniuose, tarpžinybiniuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

15.3. teikia Policijos departamentui, specializuotoms policijos ir policijos profesinio ugdymo įstaigoms siūlymus spręsti kylančias problemas, tobulinti darbą apskrities mastu;

15.4. pagal policijos generalinio komisaro nustatytą tvarką organizuoja ir bendradarbiauja su užsienio valstybių policijos įstaigomis ir kitomis teisėsaugos institucijomis;

15.5. organizuoja vyriausiojo policijos komisariato žmogiškųjų išteklių valdymą;

15.6. atlieka vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų ir kitų darbuotojų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją, kontroliuoja, kaip jie laikosi darbo drausmės, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso nuostatų, tiria pareigūnų ir kitų darbuotojų teisės ir teisėtvarkos pažeidimus, taip pat atlieka šios srities prevencines priemones bei tiria asmenų skundus ir pareiškimus dėl neetiško, netinkamo policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų elgesio;

15.7. bendradarbiauja su viešosios informacijos platintojais ir rengėjais įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka, kaupia ir analizuoja žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie vyriausiojo policijos komisariato veiklą, organizuoja viešųjų ryšių veiklą apskrities mastu;

15.8. pagal savo kompetenciją sprendžia ūkinės ir finansinės veiklos klausimus, atlieka vidaus auditus, diegia kokybės vadybos sistemas, sudaro darbuotojams tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, organizuoja policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų socialinių garantijų įgyvendinimą;

15.9. pagal suteiktus įgaliojimus vykdo civilinės saugos priemones;

15.10. pagal kompetenciją tvarko, naudojasi registrų ir informacinių sistemų duomenimis;

15.11. tobulina struktūrinių padalinių valdymą, savo veikloje diegia naujausius mokslo ir technikos laimėjimus;

15.12. organizuoja įslaptintos informacijos apsaugą ir kontrolę bei dokumentų valdymą apskrities mastu;

15.13. organizuoja asmenų pasiūlymų, pareiškimų, pranešimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą, imasi priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti;

15.14. įstatymų nustatyta tvarka vykdo teismų nuosprendžius, sprendimus, nutarimus ir nutartis;

15.15. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdo vyriausiajam policijos komisariatui numatytas funkcijas ir geležinkelio transporte bei Tarptautiniame Vilniaus oro uoste;

15.16. gina teisėtus policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų interesus, jų pilietines ir žmogaus teises;

15.17. vykdo kitas teisės aktais pavestas funkcijas.

 

IV. TEISĖS

 

16. Vyriausiasis policijos komisariatas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

16.1. įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją, dokumentus iš fizinių ir juridinių asmenų;

16.2. gauti iš valstybės institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų informaciją ir pasiūlymus policijos kompetencijai priskirtais klausimais;

16.3. kontroliuoti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys, asmenys be pilietybės ir užsienio piliečiai vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

16.4. vyriausiojo policijos komisariato sprendžiamoms problemoms nagrinėti, suderinęs su jų vadovais, pasitelkti valstybės institucijų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovus bei specialistus, sudaryti visuomenines tarybas, bendras komisijas (darbo grupes) teisės aktų projektams rengti ir dalyvauti jų darbe;

16.5. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

16.6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoti leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims;

16.7. bendru sprendimu su savivaldybių merais, siūlyti policijos generaliniam komisarui steigti savivaldybių teritorijų dalims prižiūrėti reikalingus policijos komisariatus, policijos nuovadas;

16.8. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų;

16.9. naudotis kitomis įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

V. DARBO ORGANIZAVIMAS

 

17. Vyriausiojo policijos komisariato struktūros schemą ir pareigybių sąrašus tvirtina policijos generalinis komisaras.

18. Vyriausiajam policijos komisariatui vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka skiria ir atleidžia policijos generalinis komisaras.

19. Viršininkas turi pavaduotojus, kuriuos, policijos generaliniam komisarui pritarus, skiria ir atleidžia vyriausiojo policijos komisariato viršininkas.

20. Laikinai nesant viršininko, jo pareigas eina vienas iš jo pavaduotojų.

21. Viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas policijos generaliniam komisarui, o atskirais klausimais pagal kompetenciją – ir policijos generalinio komisaro pavaduotojams.

22. Vyriausiojo policijos komisariato viršininkas:

22.1. asmeniškai atsako už vyriausiajam policijos komisariatui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą visoje apskrityje; atsižvelgdamas į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą bei jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę sistemas, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus, nustato vidaus kontrolės procedūras vyriausiajame policijos komisariate;

22.2. planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už vyriausiojo policijos komisariato veiklą įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir patvirtintas programas, vidaus reikalų ministro, policijos generalinio komisaro įsakymus ir nurodymus;

22.3. užtikrina, kad vyriausiojo policijos komisariato veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

22.4. planuoja, organizuoja ir vykdo vyriausiojo policijos komisariato veiklą pagal kiekvienais metais policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka sudaromą ir tvirtinamą strateginį veiklos planą. Tvirtina detalesnius atskirų vyriausiojo policijos komisariato padalinių veiklos priemonių bei specialiųjų priemonių (tipinius, situacinius) planus;

22.5. teikia patvirtinto strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitą policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka, atsako už strateginio veiklos plano programų įgyvendinimą. Užtikrina, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai, laiku ir veiksmingai įvykdyti užsibrėžti uždaviniai bei priemonės;

22.6. teikia policijos generaliniam komisarui vyriausiojo policijos komisariato biudžeto projektą, atsako už racionalų lėšų panaudojimą;

22.7. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti vyriausiojo policijos komisariato programos sąmatą. Neviršydamas vyriausiojo policijos komisariato metinės programos sąmatos tvirtina apskrities policijos komisariatų programos sąmatas, organizuoja jų vykdymą, tikslinimą ir kontrolę;

22.8. nustatytais terminais teikia Policijos departamentui finansinę atskaitomybę;

22.9. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už struktūrinių padalinių materialinį ir techninį aprūpinimą, materialinių vertybių apskaitą, saugojimą ir naudojimą;

22.10. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už vyriausiojo policijos komisariato žmogiškųjų išteklių valdymą;

22.11. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų vyriausiojo policijos komisariato pareigūnus ir kitus darbuotojus;

22.12. vadovaudamasis teisės aktais, neviršydamas vyriausiajam policijos komisariatui nustatyto darbo užmokesčio fondo, pareigybes priskiria lygiams ir kategorijoms, nustato darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, tarnybinių atlyginimų koeficientus, nustato pareigūnams ir kitiems darbuotojams priedus ir priemokas;

22.13. teisės aktų nustatyta tvarka apdovanoja ir skatina pareigūnus ir kitus darbuotojus bei skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas;

22.14. teisės aktų nustatyta tvarka suteikia policijos pareigūnams specialiuosius policijos laipsnius;

22.15. vykdo teisėtumo pažeidimų pavaldiems pareigūnams atliekant tarnybos funkcijas kontrolės ir prevencijos priemones, paveda atlikti tarnybinius patikrinimus dėl informacijos patikrinimo apie policijos pareigūnų ar tarnautojų padarytas neteisėtas veikas;

22.16. organizuoja ir vadovauja operatyviniams pasitarimams, išklauso vyriausiojo policijos komisariato padalinių vadovus, analizuoja kriminogeninę situaciją apskrityje, teikia pasiūlymus Policijos departamentui dėl jos gerinimo;

22.17. koordinuoja vyriausiojo policijos komisariato bendradarbiavimą su prokuratūromis, teismais, operatyvinę veiklą vykdančiomis institucijomis, veikiančiomis apskrities teritorijoje;

22.18. organizuoja bendradarbiavimą su Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos padaliniais, Lietuvos šaulių sąjunga ir kitomis valstybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis užtikrinant gyventojų saugumą, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas;

22.19. diegia pažangias darbo organizavimo ir valdymo formas, mokslo ir technikos laimėjimus;

22.20. teisės aktų nustatyta tvarka leidžia įsakymus, nurodymus, skiria įpareigojimus ir tikrina, kaip jie vykdomi;

22.21. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti vyriausiojo policijos komisariato nuostatų, struktūros schemos projektus, tvirtina struktūrinių padalinių pareigūnų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, struktūrinių padalinių nuostatus;

22.22. organizuoja vyriausiojo policijos komisariato ir jo struktūrinių padalinių tarptautinį bendradarbiavimą, bendravimą su gyventojais, apskrities viršininko administracija, vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir žiniasklaida;

22.23. užtikrina policijos viešųjų ryšių įgyvendinimą apskrityje, vykdo viešosios informacijos vadybą;

22.24. priima suinteresuotus asmenis, kontroliuoja pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.25. pagal savo kompetenciją pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.26. atsako už įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą ir dokumentų valdymo organizavimą apskrities mastu;

22.27. dalyvauja Policijos departamento operatyviniuose pasitarimuose;

22.28. vykdo policijos generalinio komisaro, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir policijos generalinio komisaro pavaduotojų pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis.

 

VI. VEIKLOS KONTROLĖ

 

23. Vyriausiojo policijos komisariato veiklą pagal kompetenciją kontroliuoja ir prižiūri Policijos departamentas, prokuratūra ir kitos valstybės institucijos, įstatymais ir kitais teisės aktais įgaliotos vykdyti policijos įstaigų veiklos kontrolę ir priežiūrą. Vyriausiojo policijos komisariato veiklos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o vidaus auditus – vidaus audito padaliniai.

 

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300

 

VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

 

 

 

 

 

Viršininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Finansų skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusikaltimų tyrimo valdyba

 

 

Viešosios tvarkos valdyba

 

 

Valdymo organizavimo skyrius

 

 

Vidaus audito skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatyvinės veiklos valdyba

 

 

Patrulių rinktinė

 

 

Kanceliarija (skyriaus teisėmis)

 

 

Personalo skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba

 

 

Kelių policijos valdyba

 

 

Informatikos ir ryšių skyrius

 

 

Vidaus tyrimų skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriminalistinių tyrimų skyrius

 

 

Operatyvaus valdymo skyrius

 

 

Logistikos skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migracijos valdyba

 

 

Autoūkis (skyriaus teisėmis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus rajono policijos komisariatas

 

Trakų rajono policijos komisariatas

 

Elektrėnų policijos komisariatas

 

Ukmergės rajono policijos komisariatas

 

Širvintų rajono policijos komisariatas

 

Šalčininkų rajono policijos komisariatas

 

Švenčionių rajono policijos komisariatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto pirmasis policijos komisariatas

 

Vilniaus miesto antrasis policijos komisariatas

 

Vilniaus miesto trečiasis policijos komisariatas

 

Vilniaus miesto ketvirtasis policijos komisariatas

 

Vilniaus miesto penktasis policijos komisariatas

 

Vilniaus miesto šeštasis policijos komisariatas

 

Vilniaus miesto septintasis policijos komisariatas

 

Transporto policijos komisariatas

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300

 

KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – vyriausiasis policijos komisariatas) yra teritorinė policijos įstaiga, įgyvendinanti policijos uždavinius ir vykdanti jai pavestas funkcijas Kauno apskrities teritorijoje.

2. Vyriausiasis policijos komisariatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos policijos veiklos ir kitais įstatymais, nacionaliniais bei tarptautiniais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Vyriausiąjį policijos komisariatą steigia, reorganizuoja ar likviduoja policijos generalinis komisaras įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

4. Vyriausiasis policijos komisariatas yra atskaitingas policijos generaliniam komisarui, Kauno apskrities savivaldybių merams ir bendruomenei.

5. Vyriausiasis policijos komisariatas – juridinis asmuo, turintis biudžetinės įstaigos identifikavimo kodą, sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu bei savo pavadinimu „Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas“.

6. Vyriausiasis policijos komisariatas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

7. Vyriausiasis policijos komisariatas gali gauti paramą, turėti nebiudžetinių lėšų. Šios lėšos įgyjamos ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Vyriausiojo policijos komisariato adresas: Vytauto pr. 91, LT-44238 Kaunas.

 

II. UŽDAVINIAI

 

9. Pagrindiniai vyriausiojo policijos komisariato uždaviniai:

9.1. žmogaus teisių ir laisvių apsauga;

9.2. viešosios tvarkos, asmens ir visuomenės saugumo užtikrinimas;

9.3. neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksnių;

9.4. nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija;

9.5. nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimas ir tyrimas;

9.6. eismo priežiūra.

 

III. FUNKCIJOS

 

10. Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos srityje:

10.1. rengia ir įgyvendina regionines ir vietines, o pagal kompetenciją ir tarptautines nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų, narkomanijos prevencijos programas, planus ir priemones, užkardančias nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus;

10.2. analizuoja ir atskleidžia padarytų nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas ir imasi teisės aktų numatytų priemonių joms pašalinti;

10.3. sudaro ir tvarko profilaktines, kriminalistines ir operatyvines įskaitas;

10.4. taiko administracinio poveikio ir kitokias prevencines priemones;

10.5. organizuoja policijos pajėgų operatyvų reagavimą į gaunamą informaciją apie nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus.

11. Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimo ir tyrimo srityje:

11.1. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja ir nagrinėja pareiškimus ir pranešimus apie rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas bei administracinius teisės pažeidimus;

11.2. vykdo pasislėpusių įtariamų, kaltinamų, teisiamų, nuteistų, be žinios dingusių asmenų bei pasišalinusių iš medicinos įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, paiešką, taip pat rastų neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ir vaikų asmens tapatybės nustatymą;

11.3. atlieka įvykio vietos apžiūras;

11.4. pagal kompetenciją atlieka tyrimus, kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus bei teikia specialistų išvadas;

11.5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo operatyvinę veiklą;

11.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamosiose bylose;

11.7. įgyvendina Europos Sąjungos (Šengeno susitarimo ir kitų), tarptautinių teisės aktų nuostatas, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis;

11.8. Baudžiamojo proceso kodekso numatytais atvejais vykdo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo pavedimus baudžiamosiose bylose;

11.9. teikia Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir specializuotoms policijos įstaigoms informaciją apie užregistruotas ir atskleistas nusikalstamas veikas;

11.10. organizuoja kriminalinės policijos padalinių veiklą apskrities principu.

12. Viešosios tvarkos, asmens ir visuomeninės rimties, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje:

12.1. užtikrina viešąją tvarką;

12.2. įgyvendina įstatymais ir kitais teisės aktais patvirtintas programas dėl kovos su nusikalstamomis veikomis, girtavimu, narkotikų vartojimu, prostitucija, kitais antivisuomeniniais reiškiniais;

12.3. prižiūri, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos įgyjant, laikant, saugant, perduodant šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas, civilines pirotechnikos priemones ir kitus policijai priskirtus kontroliuoti daiktus;

12.4. vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną;

12.5. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo asmenų konvojavimą;

12.6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda asmens dokumentus Lietuvos Respublikos piliečiams, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, tiria užsieniečių buvimo Lietuvos Respublikoje atvejus, pagal savo kompetenciją organizuoja ir vykdo nelegalios migracijos prevenciją ir legalios migracijos kontrolę;

12.7. įgyvendina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę;

12.8. vykdydamas tarptautinius įsipareigojimus ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, siunčia policijos pareigūnus į užsienio valstybes atstovauti policijos interesams, stiprinti tarptautinio policijos bendradarbiavimo bei atlikti kitų veiksmų;

12.9. vykdydamas tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su policijos veikla, priima į prižiūrimą teritoriją vykdyti tam tikrų funkcijų atsiųstus kitų valstybių kompetentingus pareigūnus;

12.10. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis, asociacijomis, kitais asmenimis kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų kontrolės, prevencijos programas bei kitaip įtraukiant juos į viešosios tvarkos užtikrinimo veiklą. Ypatingą dėmesį skiria bendradarbiavimui su visuomene, gyventojų bendruomenėmis, siekia, kad visuomenės nariai dalyvautų užtikrinant asmens bei visuomenės saugumą, viešąją tvarką;

12.11. organizuoja policijos rėmėjų, jaunųjų policijos rėmėjų veiklą.

13. Socialinės pagalbos srityje:

13.1. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų, irtiems, kurių būklė bejėgiška;

13.2. užtikrina sulaikytų ir pristatytų į policiją asmenų apsaugą, imasi priemonių nedelsiant suteikti jiems būtiną medicininę pagalbą;

13.3. informuoja valstybės ir savivaldybės institucijas, visuomenines organizacijas, asmenis apie katastrofas, avarijas ir kitas ypatingas situacijas, kurios kelia pavojų žmonių ir nuosavybės saugumui;

13.4. teikia pagalbą stichinių nelaimių ir kitų ypatingų atvejų metu gelbstint žmones ir turtą, imasi priemonių žmonių saugumui užtikrinti;

13.5. saugo rastus ir perduotus į policiją dokumentus, daiktus, vertybes bei kitokį turtą ir imasi priemonių grąžinti juos teisėtiems savininkams ar valdytojams;

13.6. užtikrina asmenų, suteikusių pagalbą nusikalstamą veiką tiriančioms teisėsaugos institucijoms, ar jų artimųjų apsaugą, jei iškyla pavojus jų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui;

13.7. nustatyta tvarka priima asmenis ir teikia jiems informaciją.

14. Eismo priežiūros srityje:

14.1. organizuoja ir kontroliuoja kelių eismo priežiūrą vykdančių padalinių veiklą apskrities principu;

14.2. kontroliuoja, kaip eismo dalyviai ir kiti asmenys vykdo teisės aktų, reglamentuojančių eismo keliais tvarką, transporto priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, organizuoja ir vykdo specialiąsias policijos operacijas, reguliuoja eismą;

14.3. tiria Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus ir eismo įvykius, įformina eismo įvykius, kuriuose žuvo ar buvo sužaloti asmenys, taiko administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemones, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja ir priima nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose, analizuoja apskrities teismų praktiką KET administracinių teisės pažeidimų bylose;

14.4. apskrities centre, magistraliniuose ir krašto keliuose derina kelių detaliuosius ir techninius projektus, reklaminių, informacinių skydų įrengimo vietas, kelių darbo zonų aptvėrimo kelio ženklais schemas, apylankų maršrutus, suinteresuotoms institucijoms (tarnyboms) teikia informaciją ir pasiūlymus dėl kelio ir jo infrastruktūros būklės gerinimo, kontroliuoja, ar gatvių ir kelių projektavimas, tiesimas bei remontas, jų būklė, priežiūra ir eksploatavimas atitinka saugaus eismo reikalavimus. Dalyvauja saugaus eismo komisijų veikloje, suinteresuotoms institucijoms teikia pasiūlymus eismo organizavimo bei kitais eismo saugumo užtikrinimo klausimais;

14.5. tvarko ir analizuoja duomenis apie eismo įvykius ir KET pažeidimus apskrityje;

14.6. esant būtinumui lydi ir eskortuoja šalies vadovus, oficialius svečius ir oficialias delegacijas;

14.7. teisės aktų nustatyta tvarka lydi transporto priemones, kuriomis vežami sunkiasvoriai, didžiagabaričiai, pavojingi ar kitokie kroviniai;

14.8. vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą eismo saugumo klausimais;

14.9. išduoda teisės aktais nustatytus leidimus transporto priemonėms ir asmenims;

14.10. vykdo kitas teisės aktuose policijai pavestas funkcijas eismo saugumo užtikrinimo srityje.

15. Kitos vyriausiojo policijos komisariato vykdomos funkcijos:

15.1. rengia vyriausiojo policijos komisariato strateginio veiklos plano projektą, vyriausiojo policijos komisariato biudžeto projektą;

15.2. atstovauja apskričiai operatyviniuose, tarpžinybiniuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

15.3. teikia Policijos departamentui, specializuotoms policijos ir policijos profesinio ugdymo įstaigoms siūlymus spręsti kylančias problemas, tobulinti darbą apskrities mastu;

15.4. pagal policijos generalinio komisaro nustatytą tvarką organizuoja ir bendradarbiauja su užsienio valstybių policijos įstaigomis ir kitomis teisėsaugos institucijomis;

15.5. organizuoja vyriausiojo policijos komisariato žmogiškųjų išteklių valdymą;

15.6. atlieka vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų ir kitų darbuotojų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją, kontroliuoja, kaip jie laikosi darbo drausmės, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso nuostatų, tiria pareigūnų ir kitų darbuotojų teisės ir teisėtvarkos pažeidimus, taip pat atlieka šios srities prevencines priemones bei tiria asmenų skundus ir pareiškimus dėl neetiško, netinkamo policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų elgesio;

15.7. bendradarbiauja su viešosios informacijos platintojais ir rengėjais įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka, kaupia ir analizuoja žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie vyriausiojo policijos komisariato veiklą, organizuoja viešųjų ryšių veiklą apskrities mastu;

15.8. pagal savo kompetenciją sprendžia ūkinės ir finansinės veiklos klausimus, atlieka vidaus auditus, diegia kokybės vadybos sistemas, sudaro darbuotojams tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, organizuoja policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų socialinių garantijų įgyvendinimą;

15.9. pagal suteiktus įgaliojimus vykdo civilinės saugos priemones;

15.10. pagal kompetenciją tvarko, naudojasi registrų ir informacinių sistemų duomenimis;

15.11. tobulina struktūrinių padalinių valdymą, savo veikloje diegia naujausius mokslo ir technikos laimėjimus;

15.12. organizuoja įslaptintos informacijos apsaugą ir kontrolę bei dokumentų valdymą apskrities mastu;

15.13. organizuoja asmenų pasiūlymų, pareiškimų, pranešimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą, imasi priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti;

15.14. įstatymų nustatyta tvarka vykdo teismų nuosprendžius, sprendimus, nutarimus ir nutartis;

15.15. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdo vyriausiajam policijos komisariatui numatytas funkcijas ir geležinkelio transporte bei Tarptautiniame Kauno oro uoste;

15.16. gina teisėtus policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų interesus, jų pilietines ir žmogaus teises;

15.17. vykdo kitas teisės aktais pavestas funkcijas.

 

IV. TEISĖS

 

16. Vyriausiasis policijos komisariatas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

16.1. įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją, dokumentus iš fizinių ir juridinių asmenų;

16.2. gauti iš valstybės institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų informaciją ir pasiūlymus policijos kompetencijai priskirtais klausimais;

16.3. kontroliuoti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys, asmenys be pilietybės ir užsienio piliečiai vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

16.4. vyriausiojo policijos komisariato sprendžiamoms problemoms nagrinėti, suderinęs su jų vadovais, pasitelkti valstybės institucijų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovus bei specialistus, sudaryti visuomenines tarybas, bendras komisijas (darbo grupes) teisės aktų projektams rengti ir dalyvauti jų darbe;

16.5. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

16.6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoti leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims;

16.7. bendru sprendimu su savivaldybių merais, siūlyti policijos generaliniam komisarui steigti savivaldybių teritorijų dalims prižiūrėti reikalingus policijos komisariatus, policijos nuovadas;

16.8. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų;

16.9. naudotis kitomis įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

V. DARBO ORGANIZAVIMAS

 

17. Vyriausiojo policijos komisariato struktūros schemą ir pareigybių sąrašus tvirtina policijos generalinis komisaras.

18. Vyriausiajam policijos komisariatui vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka skiria ir atleidžia policijos generalinis komisaras.

19. Viršininkas turi pavaduotojus, kuriuos, policijos generaliniam komisarui pritarus, skiria ir atleidžia vyriausiojo policijos komisariato viršininkas.

20. Laikinai nesant viršininko, jo pareigas eina vienas iš jo pavaduotojų.

21. Viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas policijos generaliniam komisarui, o atskirais klausimais pagal kompetenciją – ir policijos generalinio komisaro pavaduotojams.

22. Vyriausiojo policijos komisariato viršininkas:

22.1. asmeniškai atsako už vyriausiajam policijos komisariatui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą visoje apskrityje; atsižvelgdamas į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą bei jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę sistemas, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus, nustato vidaus kontrolės procedūras vyriausiajame policijos komisariate;

22.2. planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už vyriausiojo policijos komisariato veiklą įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir patvirtintas programas, vidaus reikalų ministro, policijos generalinio komisaro įsakymus ir nurodymus;

22.3. užtikrina, kad vyriausiojo policijos komisariato veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

22.4. planuoja, organizuoja ir vykdo vyriausiojo policijos komisariato veiklą pagal kiekvienais metais policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka sudaromą ir tvirtinamą strateginį veiklos planą. Tvirtina detalesnius atskirų vyriausiojo policijos komisariato padalinių veiklos priemonių bei specialiųjų priemonių (tipinius, situacinius) planus;

22.5. teikia patvirtinto strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitą policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka, atsako už strateginio veiklos plano programų įgyvendinimą. Užtikrina, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai, laiku ir veiksmingai įvykdyti užsibrėžti uždaviniai bei priemonės;

22.6. teikia policijos generaliniam komisarui vyriausiojo policijos komisariato biudžeto projektą, atsako už racionalų lėšų panaudojimą;

22.7. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti vyriausiojo policijos komisariato programos sąmatą. Neviršydamas vyriausiojo policijos komisariato metinės programos sąmatos tvirtina apskrities policijos komisariatų programos sąmatas, organizuoja jų vykdymą, tikslinimą ir kontrolę;

22.8. nustatytais terminais teikia Policijos departamentui finansinę atskaitomybę;

22.9. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už struktūrinių padalinių materialinį ir techninį aprūpinimą, materialinių vertybių apskaitą, saugojimą ir naudojimą;

22.10. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už vyriausiojo policijos komisariato žmogiškųjų išteklių valdymą;

22.11. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų vyriausiojo policijos komisariato pareigūnus ir kitus darbuotojus;

22.12. vadovaudamasis teisės aktais, neviršydamas vyriausiajam policijos komisariatui nustatyto darbo užmokesčio fondo, pareigybes priskiria lygiams ir kategorijoms, nustato darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, tarnybinių atlyginimų koeficientus, nustato pareigūnams ir kitiems darbuotojams priedus ir priemokas;

22.13. teisės aktų nustatyta tvarka apdovanoja ir skatina pareigūnus ir kitus darbuotojus bei skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas;

22.14. teisės aktų nustatyta tvarka suteikia policijos pareigūnams specialiuosius policijos laipsnius;

22.15. vykdo teisėtumo pažeidimų pavaldiems pareigūnams atliekant tarnybos funkcijas kontrolės ir prevencijos priemones, paveda atlikti tarnybinius patikrinimus dėl informacijos patikrinimo apie policijos pareigūnų ar tarnautojų padarytas neteisėtas veikas;

22.16. organizuoja ir vadovauja operatyviniams pasitarimams, išklauso vyriausiojo policijos komisariato padalinių vadovus, analizuoja kriminogeninę situaciją apskrityje, teikia pasiūlymus Policijos departamentui dėl jos gerinimo;

22.17. koordinuoja vyriausiojo policijos komisariato bendradarbiavimą su prokuratūromis, teismais, operatyvinę veiklą vykdančiomis institucijomis, veikiančiomis apskrities teritorijoje;

22.18. organizuoja bendradarbiavimą su Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos padaliniais, Lietuvos šaulių sąjunga ir kitomis valstybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis užtikrinant gyventojų saugumą, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas;

22.19. diegia pažangias darbo organizavimo ir valdymo formas, mokslo ir technikos laimėjimus;

22.20. teisės aktų nustatyta tvarka leidžia įsakymus, nurodymus, skiria įpareigojimus ir tikrina, kaip jie vykdomi;

22.21. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti vyriausiojo policijos komisariato nuostatų, struktūros schemos projektus, tvirtina struktūrinių padalinių pareigūnų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, struktūrinių padalinių nuostatus;

22.22. organizuoja vyriausiojo policijos komisariato ir jo struktūrinių padalinių tarptautinį bendradarbiavimą, bendravimą su gyventojais, apskrities viršininko administracija, vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir žiniasklaida;

22.23. užtikrina policijos viešųjų ryšių įgyvendinimą apskrityje, vykdo viešosios informacijos vadybą;

22.24. priima suinteresuotus asmenis, kontroliuoja pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.25. pagal savo kompetenciją pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.26. atsako už įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą ir dokumentų valdymo organizavimą apskrities mastu;

22.27. dalyvauja Policijos departamento operatyviniuose pasitarimuose;

22.28. vykdo policijos generalinio komisaro, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir policijos generalinio komisaro pavaduotojų pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis.

 

VI. VEIKLOS KONTROLĖ

 

23. Vyriausiojo policijos komisariato veiklą pagal kompetenciją kontroliuoja ir prižiūri Policijos departamentas, prokuratūra ir kitos valstybės institucijos, įstatymais ir kitais teisės aktais įgaliotos vykdyti policijos įstaigų veiklos kontrolę ir priežiūrą. Vyriausiojo policijos komisariato veiklos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o vidaus auditus – vidaus audito padaliniai.

 

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300

 

KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

 

 

 

 

 

Viršininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Finansų skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusikaltimų tyrimo valdyba

 

 

Viešosios tvarkos valdyba

 

 

Valdymo organizavimo skyrius

 

 

Vidaus audito skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba

 

 

Kelių policijos valdyba

 

 

Kanceliarija (skyriaus teisėmis)

 

 

Personalo skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatyvinės veiklos valdyba

 

 

Operatyvaus valdymo skyrius

 

 

Logistikos skyrius

 

 

Vidaus tyrimų skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriminalistinių tyrimų valdyba

 

 

Patrulių rinktinė

 

 

Informatikos ir ryšių skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migracijos skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno rajono policijos komisariatas

 

Kėdainių rajono policijos komisariatas

 

Jonavos policijos komisariatas

 

Prienų rajono policijos komisariatas

 

Raseinių rajono policijos komisariatas

 

Kaišiadorių rajono policijos komisariatas

 

Birštono policijos komisariatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno miesto Centro policijos komisariatas

 

Kauno miesto Santakos policijos komisariatas

 

Kauno miesto Dainavos policijos komisariatas

 

Kauno miesto Panemunės policijos komisariatas

 

Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariatas

 

Transporto policijos komisariatas

 

 

 

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300

 

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – vyriausiasis policijos komisariatas) yra teritorinė policijos įstaiga, įgyvendinanti policijos uždavinius ir vykdanti jai pavestas funkcijas Klaipėdos apskrities teritorijoje.

2. Vyriausiasis policijos komisariatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos policijos veiklos ir kitais įstatymais, nacionaliniais bei tarptautiniais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Vyriausiąjį policijos komisariatą steigia, reorganizuoja ar likviduoja policijos generalinis komisaras įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

4. Vyriausiasis policijos komisariatas yra atskaitingas policijos generaliniam komisarui, Klaipėdos apskrities savivaldybių merams ir bendruomenei.

5. Vyriausiasis policijos komisariatas – juridinis asmuo, turintis biudžetinės įstaigos identifikavimo kodą, sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu bei savo pavadinimu „Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas“.

6. Vyriausiasis policijos komisariatas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

7. Vyriausiasis policijos komisariatas gali gauti paramą, turėti nebiudžetinių lėšų. Šios lėšos įgyjamos ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Vyriausiojo policijos komisariato adresas: Jūros g. 1, LT-92119 Klaipėda.

 

II. UŽDAVINIAI

 

9. Pagrindiniai vyriausiojo policijos komisariato uždaviniai:

9.1. žmogaus teisių ir laisvių apsauga;

9.2. viešosios tvarkos, asmens ir visuomenės saugumo užtikrinimas;

9.3. neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksnių;

9.4. nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija;

9.5. nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimas ir tyrimas;

9.6. eismo priežiūra.

 

III. FUNKCIJOS

 

10. Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos srityje:

10.1. rengia ir įgyvendina regionines ir vietines, o pagal kompetenciją ir tarptautines nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų, narkomanijos prevencijos programas, planus ir priemones, užkardančias nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus;

10.2. analizuoja ir atskleidžia padarytų nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas ir imasi teisės aktų numatytų priemonių joms pašalinti;

10.3. sudaro ir tvarko profilaktines, kriminalistines ir operatyvines įskaitas;

10.4. taiko administracinio poveikio ir kitokias prevencines priemones;

10.5. organizuoja policijos pajėgų operatyvų reagavimą į gaunamą informaciją apie nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus.

11. Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimo ir tyrimo srityje:

11.1. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja ir nagrinėja pareiškimus ir pranešimus apie rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas bei administracinius teisės pažeidimus;

11.2. vykdo pasislėpusių įtariamų, kaltinamų, teisiamų, nuteistų, be žinios dingusių asmenų bei pasišalinusių iš medicinos įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, paiešką, taip pat rastų neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ir vaikų asmens tapatybės nustatymą;

11.3. atlieka įvykio vietos apžiūras;

11.4. pagal kompetenciją atlieka tyrimus, kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus bei teikia specialistų išvadas;

11.5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo operatyvinę veiklą;

11.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamosiose bylose;

11.7. įgyvendina Europos Sąjungos (Šengeno susitarimo ir kitų), tarptautinių teisės aktų nuostatas, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis;

11.8. Baudžiamojo proceso kodekso numatytais atvejais vykdo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo pavedimus baudžiamosiose bylose;

11.9. teikia Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir specializuotoms policijos įstaigoms informaciją apie užregistruotas ir atskleistas nusikalstamas veikas;

11.10. organizuoja kriminalinės policijos padalinių veiklą apskrities principu.

12. Viešosios tvarkos, asmens ir visuomeninės rimties, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje:

12.1. užtikrina viešąją tvarką;

12.2. įgyvendina įstatymais ir kitais teisės aktais patvirtintas programas dėl kovos su nusikalstamomis veikomis, girtavimu, narkotikų vartojimu, prostitucija, kitais antivisuomeniniais reiškiniais;

12.3. prižiūri, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos įgyjant, laikant, saugant, perduodant šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas, civilines pirotechnikos priemones ir kitus policijai priskirtus kontroliuoti daiktus;

12.4. vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną;

12.5. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo asmenų konvojavimą;

12.6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda asmens dokumentus Lietuvos Respublikos piliečiams, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, tiria užsieniečių buvimo Lietuvos Respublikoje atvejus, pagal savo kompetenciją organizuoja ir vykdo nelegalios migracijos prevenciją ir legalios migracijos kontrolę;

12.7. atsižvelgdamas į viešosios tvarkos ar nacionalinio saugumo interesus, teisės aktų nustatyta tvarka kartu su kitomis kompetentingomis institucijomis atnaujina valstybės sienos su Latvijos Respublika kontrolę tam tikram ribotam laikotarpiui;

12.8. įgyvendina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę;

12.9. vykdydamas tarptautinius įsipareigojimus ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, siunčia policijos pareigūnus į užsienio valstybes atstovauti policijos interesams, stiprinti tarptautinio policijos bendradarbiavimo bei atlikti kitų veiksmų;

12.10. vykdydamas tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su policijos veikla, priima į prižiūrimą teritoriją vykdyti tam tikrų funkcijų atsiųstus kitų valstybių kompetentingus pareigūnus;

12.11. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis, asociacijomis, kitais asmenimis kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų kontrolės, prevencijos programas bei kitaip įtraukiant juos į viešosios tvarkos užtikrinimo veiklą. Ypatingą dėmesį skiria bendradarbiavimui su visuomene, gyventojų bendruomenėmis, siekia, kad visuomenės nariai dalyvautų užtikrinant asmens bei visuomenės saugumą, viešąją tvarką;

12.12. organizuoja policijos rėmėjų, jaunųjų policijos rėmėjų veiklą.

13. Socialinės pagalbos srityje:

13.1. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų, irtiems, kurių būklė bejėgiška;

13.2. užtikrina sulaikytų ir pristatytų į policiją asmenų apsaugą, imasi priemonių nedelsiant suteikti jiems būtiną medicininę pagalbą;

13.3. informuoja valstybės ir savivaldybės institucijas, visuomenines organizacijas, asmenis apie katastrofas, avarijas ir kitas ypatingas situacijas, kurios kelia pavojų žmonių ir nuosavybės saugumui;

13.4. teikia pagalbą stichinių nelaimių ir kitų ypatingų atvejų metu gelbstint žmones ir turtą, imasi priemonių žmonių saugumui užtikrinti;

13.5. saugo rastus ir perduotus į policiją dokumentus, daiktus, vertybes bei kitokį turtą ir imasi priemonių grąžinti juos teisėtiems savininkams ar valdytojams;

13.6. užtikrina asmenų, suteikusių pagalbą nusikalstamą veiką tiriančioms teisėsaugos institucijoms, ar jų artimųjų apsaugą, jei iškyla pavojus jų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui;

13.7. nustatyta tvarka priima asmenis ir teikia jiems informaciją.

14. Eismo priežiūros srityje:

14.1. organizuoja ir kontroliuoja kelių eismo priežiūrą vykdančių padalinių veiklą apskrities principu;

14.2. kontroliuoja, kaip eismo dalyviai ir kiti asmenys vykdo teisės aktų, reglamentuojančių eismo keliais tvarką, transporto priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, organizuoja ir vykdo specialiąsias policijos operacijas, reguliuoja eismą;

14.3. tiria Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus ir eismo įvykius, įformina eismo įvykius, kuriuose žuvo ar buvo sužaloti asmenys, taiko administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemones, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja ir priima nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose, analizuoja apskrities teismų praktiką KET administracinių teisės pažeidimų bylose;

14.4. apskrities centre, magistraliniuose ir krašto keliuose derina kelių detaliuosius ir techninius projektus, reklaminių, informacinių skydų įrengimo vietas, kelių darbo zonų aptvėrimo kelio ženklais schemas, apylankų maršrutus, suinteresuotoms institucijoms (tarnyboms) teikia informaciją ir pasiūlymus dėl kelio ir jo infrastruktūros būklės gerinimo, kontroliuoja, ar gatvių ir kelių projektavimas, tiesimas bei remontas, jų būklė, priežiūra ir eksploatavimas atitinka saugaus eismo reikalavimus. Dalyvauja saugaus eismo komisijų veikloje, suinteresuotoms institucijoms teikia pasiūlymus eismo organizavimo bei kitais eismo saugumo užtikrinimo klausimais;

14.5. tvarko ir analizuoja duomenis apie eismo įvykius ir KET pažeidimus apskrityje;

14.6. esant būtinumui lydi ir eskortuoja šalies vadovus, oficialius svečius ir oficialias delegacijas;

14.7. teisės aktais nustatyta tvarka lydi transporto priemones, kuriomis vežami sunkiasvoriai, didžiagabaričiai, pavojingi ar kitokie kroviniai;

14.8. vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą eismo saugumo klausimais;

14.9. išduoda teisės aktais nustatytus leidimus transporto priemonėms ir asmenims;

14.10. vykdo kitas teisės aktuose policijai pavestas funkcijas eismo saugumo užtikrinimo srityje.

15. Kitos vyriausiojo policijos komisariato vykdomos funkcijos:

15.1. rengia vyriausiojo policijos komisariato strateginio veiklos plano projektą, vyriausiojo policijos komisariato biudžeto projektą;

15.2. atstovauja apskričiai operatyviniuose, tarpžinybiniuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

15.3. teikia Policijos departamentui, specializuotoms policijos ir policijos profesinio ugdymo įstaigoms siūlymus spręsti kylančias problemas, tobulinti darbą apskrities mastu;

15.4. pagal policijos generalinio komisaro nustatytą tvarką organizuoja ir bendradarbiauja su užsienio valstybių policijos įstaigomis ir kitomis teisėsaugos institucijomis;

15.5. organizuoja vyriausiojo policijos komisariato žmogiškųjų išteklių valdymą;

15.6. atlieka vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų ir kitų darbuotojų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją, kontroliuoja, kaip jie laikosi darbo drausmės, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso nuostatų, tiria pareigūnų ir kitų darbuotojų teisės ir teisėtvarkos pažeidimus, taip pat atlieka šios srities prevencines priemones bei tiria asmenų skundus ir pareiškimus dėl neetiško, netinkamo policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų elgesio;

15.7. bendradarbiauja su viešosios informacijos platintojais ir rengėjais įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka, kaupia ir analizuoja žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie vyriausiojo policijos komisariato veiklą, organizuoja viešųjų ryšių veiklą apskrities mastu;

15.8. pagal savo kompetenciją sprendžia ūkinės ir finansinės veiklos klausimus, atlieka vidaus auditus, diegia kokybės vadybos sistemas, sudaro darbuotojams tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, organizuoja policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų socialinių garantijų įgyvendinimą;

15.9. pagal suteiktus įgaliojimus vykdo civilinės saugos priemones;

15.10. pagal kompetenciją tvarko, naudojasi registrų ir informacinių sistemų duomenimis;

15.11. tobulina struktūrinių padalinių valdymą, savo veikloje diegia naujausius mokslo ir technikos laimėjimus;

15.12. organizuoja įslaptintos informacijos apsaugą ir kontrolę bei dokumentų valdymą apskrities mastu;

15.13. organizuoja asmenų pasiūlymų, pareiškimų, pranešimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą, imasi priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti;

15.14. įstatymų nustatyta tvarka vykdo teismų nuosprendžius, sprendimus, nutarimus ir nutartis;

15.15. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdo vyriausiajam policijos komisariatui numatytas funkcijas ir geležinkelio transporte, Tarptautiniame Palangos oro uoste bei Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste;

15.16. gina teisėtus policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų interesus, jų pilietines ir žmogaus teises;

15.17. vykdo kitas teisės aktais pavestas funkcijas.

 

IV. TEISĖS

 

16. Vyriausiasis policijos komisariatas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

16.1. įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją, dokumentus iš fizinių ir juridinių asmenų;

16.2. gauti iš valstybės institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų informaciją ir pasiūlymus policijos kompetencijai priskirtais klausimais;

16.3. kontroliuoti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys, asmenys be pilietybės ir užsienio piliečiai vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

16.4. vyriausiojo policijos komisariato sprendžiamoms problemoms nagrinėti, suderinęs su jų vadovais, pasitelkti valstybės institucijų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovus bei specialistus, sudaryti visuomenines tarybas, bendras komisijas (darbo grupes) teisės aktų projektams rengti ir dalyvauti jų darbe;

16.5. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

16.6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoti leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims;

16.7. bendru sprendimu su savivaldybių merais, siūlyti policijos generaliniam komisarui steigti savivaldybių teritorijų dalims prižiūrėti reikalingus policijos komisariatus, policijos nuovadas;

16.8. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų;

16.9. naudotis kitomis įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

V. DARBO ORGANIZAVIMAS

 

17. Vyriausiojo policijos komisariato struktūros schemą ir pareigybių sąrašus tvirtina policijos generalinis komisaras.

18. Vyriausiajam policijos komisariatui vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka skiria ir atleidžia policijos generalinis komisaras.

19. Viršininkas turi pavaduotojus, kuriuos, policijos generaliniam komisarui pritarus, skiria ir atleidžia vyriausiojo policijos komisariato viršininkas.

20. Laikinai nesant viršininko, jo pareigas eina vienas iš jo pavaduotojų.

21. Viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas policijos generaliniam komisarui, o atskirais klausimais pagal kompetenciją – ir policijos generalinio komisaro pavaduotojams.

22. Vyriausiojo policijos komisariato viršininkas:

22.1. asmeniškai atsako už vyriausiajam policijos komisariatui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą visoje apskrityje; atsižvelgdamas į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą bei jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę sistemas, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus, nustato vidaus kontrolės procedūras vyriausiajame policijos komisariate;

22.2. planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už vyriausiojo policijos komisariato veiklą įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir patvirtintas programas, vidaus reikalų ministro, policijos generalinio komisaro įsakymus ir nurodymus;

22.3. užtikrina, kad vyriausiojo policijos komisariato veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

22.4. planuoja, organizuoja ir vykdo vyriausiojo policijos komisariato veiklą pagal kiekvienais metais policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka sudaromą ir tvirtinamą strateginį veiklos planą. Tvirtina detalesnius atskirų vyriausiojo policijos komisariato padalinių veiklos priemonių bei specialiųjų priemonių (tipinius, situacinius) planus;

22.5. teikia patvirtinto strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitą policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka, atsako už strateginio veiklos plano programų įgyvendinimą. Užtikrina, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai, laiku ir veiksmingai įvykdyti užsibrėžti uždaviniai bei priemonės;

22.6. teikia policijos generaliniam komisarui vyriausiojo policijos komisariato biudžeto projektą, atsako už racionalų lėšų panaudojimą;

22.7. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti vyriausiojo policijos komisariato programos sąmatą. Neviršydamas vyriausiojo policijos komisariato metinės programos sąmatos tvirtina apskrities policijos komisariatų programos sąmatas, organizuoja jų vykdymą, tikslinimą ir kontrolę;

22.8. nustatytais terminais teikia Policijos departamentui finansinę atskaitomybę;

22.9. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už struktūrinių padalinių materialinį ir techninį aprūpinimą, materialinių vertybių apskaitą, saugojimą ir naudojimą;

22.10. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už vyriausiojo policijos komisariato žmogiškųjų išteklių valdymą;

22.11. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų vyriausiojo policijos komisariato pareigūnus ir kitus darbuotojus;

22.12. vadovaudamasis teisės aktais, neviršydamas vyriausiajam policijos komisariatui nustatyto darbo užmokesčio fondo, pareigybes priskiria lygiams ir kategorijoms, nustato darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, tarnybinių atlyginimų koeficientus, nustato pareigūnams ir kitiems darbuotojams priedus ir priemokas;

22.13. teisės aktų nustatyta tvarka apdovanoja ir skatina pareigūnus ir kitus darbuotojus bei skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas;

22.14. teisės aktų nustatyta tvarka suteikia policijos pareigūnams specialiuosius policijos laipsnius;

22.15. vykdo teisėtumo pažeidimų pavaldiems pareigūnams atliekant tarnybos funkcijas kontrolės ir prevencijos priemones, paveda atlikti tarnybinius patikrinimus dėl informacijos patikrinimo apie policijos pareigūnų ar tarnautojų padarytas neteisėtas veikas;

22.16. organizuoja ir vadovauja operatyviniams pasitarimams, išklauso vyriausiojo policijos komisariato padalinių vadovus, analizuoja kriminogeninę situaciją apskrityje, teikia pasiūlymus Policijos departamentui dėl jos gerinimo;

22.17. koordinuoja vyriausiojo policijos komisariato bendradarbiavimą su prokuratūromis, teismais, operatyvinę veiklą vykdančiomis institucijomis, veikiančiomis apskrities teritorijoje;

22.18. organizuoja bendradarbiavimą su Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos padaliniais, Lietuvos šaulių sąjunga ir kitomis valstybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis užtikrinant gyventojų saugumą, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas;

22.19. diegia pažangias darbo organizavimo ir valdymo formas, mokslo ir technikos laimėjimus;

22.20. teisės aktų nustatyta tvarka leidžia įsakymus, nurodymus, skiria įpareigojimus ir tikrina, kaip jie vykdomi;

22.21. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti vyriausiojo policijos komisariato nuostatų, struktūros schemos projektus, tvirtina struktūrinių padalinių pareigūnų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, struktūrinių padalinių nuostatus;

22.22. organizuoja vyriausiojo policijos komisariato ir jo struktūrinių padalinių tarptautinį bendradarbiavimą, bendravimą su gyventojais, apskrities viršininko administracija, vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir žiniasklaida;

22.23. užtikrina policijos viešųjų ryšių įgyvendinimą apskrityje, vykdo viešosios informacijos vadybą;

22.24. priima suinteresuotus asmenis, kontroliuoja pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.25. pagal savo kompetenciją pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.26. atsako už įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą ir dokumentų valdymo organizavimą apskrities mastu;

22.27. dalyvauja Policijos departamento operatyviniuose pasitarimuose;

22.28. vykdo policijos generalinio komisaro, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir policijos generalinio komisaro pavaduotojų pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis.

 

VI. VEIKLOS KONTROLĖ

 

23. Vyriausiojo policijos komisariato veiklą pagal kompetenciją kontroliuoja ir prižiūri Policijos departamentas, prokuratūra ir kitos valstybės institucijos, įstatymais ir kitais teisės aktais įgaliotos vykdyti policijos įstaigų veiklos kontrolę ir priežiūrą. Vyriausiojo policijos komisariato veiklos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o vidaus auditus – vidaus audito padaliniai.

 

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300

 

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

 

 

 

 

 

Viršininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Finansų skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusikaltimų tyrimo biuras

 

 

Viešosios tvarkos biuras

 

 

Valdymo organizavimo skyrius

 

 

Vidaus audito skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuras

 

 

Kelių policijos biuras

 

 

Kanceliarija (poskyrio teisėmis)

 

 

Vidaus tyrimų skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatyvinės veiklos biuras

 

 

Patrulių rinktinė

 

 

Logistikos skyrius

 

 

Personalo skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriminalistinių tyrimų biuras

 

 

Operatyvaus valdymo skyrius

 

 

Informatikos ir ryšių skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migracijos skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos rajono policijos komisariatas

 

Šilutės rajono policijos komisariatas

 

Palangos miesto policijos komisariatas

 

Kretingos rajono policijos komisariatas

 

Skuodo rajono policijos komisariatas

 

Neringos policijos komisariatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos miesto pirmasis policijos komisariatas

 

Klaipėdos miesto antrasis policijos komisariatas

 

Klaipėdos miesto trečiasis policijos komisariatas

 

Klaipėdos miesto ketvirtasis policijos komisariatas

 

Transporto policijos komisariatas

 

Jūrų uosto policijos skyrius

 

 

 

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300

 

ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – vyriausiasis policijos komisariatas) yra teritorinė policijos įstaiga, įgyvendinanti policijos uždavinius ir vykdanti jai pavestas funkcijas Šiaulių apskrities teritorijoje.

2. Vyriausiasis policijos komisariatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos policijos veiklos ir kitais įstatymais, nacionaliniais bei tarptautiniais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Vyriausiąjį policijos komisariatą steigia, reorganizuoja ar likviduoja policijos generalinis komisaras įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

4. Vyriausiasis policijos komisariatas yra atskaitingas policijos generaliniam komisarui, Šiaulių apskrities savivaldybių merams ir bendruomenei.

5. Vyriausiasis policijos komisariatas – juridinis asmuo, turintis biudžetinės įstaigos identifikavimo kodą, sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu bei savo pavadinimu „Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas“.

6. Vyriausiasis policijos komisariatas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

7. Vyriausiasis policijos komisariatas gali gauti paramą, turėti nebiudžetinių lėšų. Šios lėšos įgyjamos ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Vyriausiojo policijos komisariato adresas: Aušros alėja 19, LT-76299 Šiauliai.

 

II. UŽDAVINIAI

 

9. Pagrindiniai vyriausiojo policijos komisariato uždaviniai:

9.1. žmogaus teisių ir laisvių apsauga;

9.2. viešosios tvarkos, asmens ir visuomenės saugumo užtikrinimas;

9.3. neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksnių;

9.4. nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija;

9.5. nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimas ir tyrimas;

9.6. eismo priežiūra.

 

III. FUNKCIJOS

 

10. Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos srityje:

10.1. rengia ir įgyvendina regionines ir vietines, o pagal kompetenciją ir tarptautines nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų, narkomanijos prevencijos programas, planus ir priemones, užkardančias nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus;

10.2. analizuoja ir atskleidžia padarytų nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas ir imasi teisės aktų numatytų priemonių joms pašalinti;

10.3. sudaro ir tvarko profilaktines, kriminalistines ir operatyvines įskaitas;

10.4. taiko administracinio poveikio ir kitokias prevencines priemones;

10.5. organizuoja policijos pajėgų operatyvų reagavimą į gaunamą informaciją apie nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus.

11. Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimo ir tyrimo srityje:

11.1. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja ir nagrinėja pareiškimus ir pranešimus apie rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas bei administracinius teisės pažeidimus;

11.2. vykdo pasislėpusių įtariamų, kaltinamų, teisiamų, nuteistų, be žinios dingusių asmenų bei pasišalinusių iš medicinos įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, paiešką, taip pat rastų neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ir vaikų asmens tapatybės nustatymą;

11.3. atlieka įvykio vietos apžiūras;

11.4. pagal kompetenciją atlieka tyrimus, kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus bei teikia specialistų išvadas;

11.5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo operatyvinę veiklą;

11.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamosiose bylose;

11.7. įgyvendina Europos Sąjungos (Šengeno susitarimo ir kitų), tarptautinių teisės aktų nuostatas, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis;

11.8. Baudžiamojo proceso kodekso numatytais atvejais vykdo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo pavedimus baudžiamosiose bylose;

11.9. teikia Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir specializuotoms policijos įstaigoms informaciją apie užregistruotas ir atskleistas nusikalstamas veikas;

11.10. organizuoja kriminalinės policijos padalinių veiklą apskrities principu.

12. Viešosios tvarkos, asmens ir visuomeninės rimties, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje:

12.1. užtikrina viešąją tvarką;

12.2. įgyvendina įstatymais ir kitais teisės aktais patvirtintas programas dėl kovos su nusikalstamomis veikomis, girtavimu, narkotikų vartojimu, prostitucija, kitais antivisuomeniniais reiškiniais;

12.3. prižiūri, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos įgyjant, laikant, saugant, perduodant šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas, civilines pirotechnikos priemones ir kitus policijai priskirtus kontroliuoti daiktus;

12.4. vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną;

12.5. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo asmenų konvojavimą;

12.6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda asmens dokumentus Lietuvos Respublikos piliečiams, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, tiria užsieniečių buvimo Lietuvos Respublikoje atvejus, pagal savo kompetenciją organizuoja ir vykdo nelegalios migracijos prevenciją ir legalios migracijos kontrolę;

12.7. atsižvelgdamas į viešosios tvarkos ar nacionalinio saugumo interesus, teisės aktų nustatyta tvarka kartu su kitomis kompetentingomis institucijomis atnaujina valstybės sienos su Latvijos Respublika kontrolę tam tikram ribotam laikotarpiui;

12.8. įgyvendina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę;

12.9. vykdydamas tarptautinius įsipareigojimus ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, siunčia policijos pareigūnus į užsienio valstybes atstovauti policijos interesams, stiprinti tarptautinio policijos bendradarbiavimo bei atlikti kitų veiksmų;

12.10. vykdydamas tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su policijos veikla, priima į prižiūrimą teritoriją vykdyti tam tikrų funkcijų atsiųstus kitų valstybių kompetentingus pareigūnus;

12.11. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis, asociacijomis, kitais asmenimis kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų kontrolės, prevencijos programas bei kitaip įtraukiant juos į viešosios tvarkos užtikrinimo veiklą. Ypatingą dėmesį skiria bendradarbiavimui su visuomene, gyventojų bendruomenėmis, siekia, kad visuomenės nariai dalyvautų užtikrinant asmens bei visuomenės saugumą, viešąją tvarką;

12.12. organizuoja policijos rėmėjų, jaunųjų policijos rėmėjų veiklą.

13. Socialinės pagalbos srityje:

13.1. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų, irtiems, kurių būklė bejėgiška;

13.2. užtikrina sulaikytų ir pristatytų į policiją asmenų apsaugą, imasi priemonių nedelsiant suteikti jiems būtiną medicininę pagalbą;

13.3. informuoja valstybės ir savivaldybės institucijas, visuomenines organizacijas, asmenis apie katastrofas, avarijas ir kitas ypatingas situacijas, kurios kelia pavojų žmonių ir nuosavybės saugumui;

13.4. teikia pagalbą stichinių nelaimių ir kitų ypatingų atvejų metu gelbstint žmones ir turtą, imasi priemonių žmonių saugumui užtikrinti;

13.5. saugo rastus ir perduotus į policiją dokumentus, daiktus, vertybes bei kitokį turtą ir imasi priemonių grąžinti juos teisėtiems savininkams ar valdytojams;

13.6. užtikrina asmenų, suteikusių pagalbą nusikalstamą veiką tiriančioms teisėsaugos institucijoms, ar jų artimųjų apsaugą, jei iškyla pavojus jų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui;

13.7. nustatyta tvarka priima asmenis ir teikia jiems informaciją.

14. Eismo priežiūros srityje:

14.1. organizuoja ir kontroliuoja kelių eismo priežiūrą vykdančių padalinių veiklą apskrities principu;

14.2. kontroliuoja, kaip eismo dalyviai ir kiti asmenys vykdo teisės aktų, reglamentuojančių eismo keliais tvarką, transporto priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, organizuoja ir vykdo specialiąsias policijos operacijas, reguliuoja eismą;

14.3. tiria Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus ir eismo įvykius, įformina eismo įvykius, kuriuose žuvo ar buvo sužaloti asmenys, taiko administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemones, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja ir priima nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose, analizuoja apskrities teismų praktiką KET administracinių teisės pažeidimų bylose;

14.4. apskrities centre, magistraliniuose ir krašto keliuose derina kelių detaliuosius ir techninius projektus, reklaminių, informacinių skydų įrengimo vietas, kelių darbo zonų aptvėrimo kelio ženklais schemas, apylankų maršrutus, suinteresuotoms institucijoms (tarnyboms) teikia informaciją ir pasiūlymus dėl kelio ir jo infrastruktūros būklės gerinimo, kontroliuoja, ar gatvių ir kelių projektavimas, tiesimas bei remontas, jų būklė, priežiūra ir eksploatavimas atitinka saugaus eismo reikalavimus. Dalyvauja saugaus eismo komisijų veikloje, suinteresuotoms institucijoms teikia pasiūlymus eismo organizavimo bei kitais eismo saugumo užtikrinimo klausimais;

14.5. tvarko ir analizuoja duomenis apie eismo įvykius ir KET pažeidimus apskrityje;

14.6. esant būtinumui lydi ir eskortuoja šalies vadovus, oficialius svečius ir oficialias delegacijas;

14.7. teisės aktų nustatyta tvarka lydi transporto priemones, kuriomis vežami sunkiasvoriai, didžiagabaričiai, pavojingi ar kitokie kroviniai;

14.8. vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą eismo saugumo klausimais;

14.9. išduoda teisės aktais nustatytus leidimus transporto priemonėms ir asmenims;

14.10. vykdo kitas teisės aktuose policijai pavestas funkcijas eismo saugumo užtikrinimo srityje.

15. Kitos vyriausiojo policijos komisariato vykdomos funkcijos:

15.1. rengia vyriausiojo policijos komisariato strateginio veiklos plano projektą, vyriausiojo policijos komisariato biudžeto projektą;

15.2. atstovauja apskričiai operatyviniuose, tarpžinybiniuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

15.3. teikia Policijos departamentui, specializuotoms policijos ir policijos profesinio ugdymo įstaigoms siūlymus spręsti kylančias problemas, tobulinti darbą apskrities mastu;

15.4. pagal policijos generalinio komisaro nustatytą tvarką organizuoja ir bendradarbiauja su užsienio valstybių policijos įstaigomis ir kitomis teisėsaugos institucijomis;

15.5. organizuoja vyriausiojo policijos komisariato žmogiškųjų išteklių valdymą;

15.6. atlieka vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų ir kitų darbuotojų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją, kontroliuoja, kaip jie laikosi darbo drausmės, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso nuostatų, tiria pareigūnų ir kitų darbuotojų teisės ir teisėtvarkos pažeidimus, taip pat atlieka šios srities prevencines priemones bei tiria asmenų skundus ir pareiškimus dėl neetiško, netinkamo policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų elgesio;

15.7. bendradarbiauja su viešosios informacijos platintojais ir rengėjais įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka, kaupia ir analizuoja žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie vyriausiojo policijos komisariato veiklą, organizuoja viešųjų ryšių veiklą apskrities mastu;

15.8. pagal savo kompetenciją sprendžia ūkinės ir finansinės veiklos klausimus, atlieka vidaus auditus, diegia kokybės vadybos sistemas, sudaro darbuotojams tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, organizuoja policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų socialinių garantijų įgyvendinimą;

15.9. pagal suteiktus įgaliojimus vykdo civilinės saugos priemones;

15.10. pagal kompetenciją tvarko, naudojasi registrų ir informacinių sistemų duomenimis;

15.11. tobulina struktūrinių padalinių valdymą, savo veikloje diegia naujausius mokslo ir technikos laimėjimus;

15.12. organizuoja įslaptintos informacijos apsaugą ir kontrolę bei dokumentų valdymą apskrities mastu;

15.13. organizuoja asmenų pasiūlymų, pareiškimų, pranešimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą, imasi priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti;

15.14. įstatymų nustatyta tvarka vykdo teismų nuosprendžius, sprendimus, nutarimus ir nutartis;

15.15. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdo vyriausiajam policijos komisariatui numatytas funkcijas ir geležinkelio transporte;

15.16. gina teisėtus policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų interesus, jų pilietines ir žmogaus teises;

15.17. vykdo kitas teisės aktais pavestas funkcijas.

 

IV. TEISĖS

 

16. Vyriausiasis policijos komisariatas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

16.1. įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją, dokumentus iš fizinių ir juridinių asmenų;

16.2. gauti iš valstybės institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų informaciją ir pasiūlymus policijos kompetencijai priskirtais klausimais;

16.3. kontroliuoti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys, asmenys be pilietybės ir užsienio piliečiai vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

16.4. vyriausiojo policijos komisariato sprendžiamoms problemoms nagrinėti, suderinęs su jų vadovais, pasitelkti valstybės institucijų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovus bei specialistus, sudaryti visuomenines tarybas, bendras komisijas (darbo grupes) teisės aktų projektams rengti ir dalyvauti jų darbe;

16.5. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

16.6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoti leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims;

16.7. bendru sprendimu su savivaldybių merais, siūlyti policijos generaliniam komisarui steigti savivaldybių teritorijų dalims prižiūrėti reikalingus policijos komisariatus, policijos nuovadas;

16.8. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų;

16.9. naudotis kitomis įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

V. DARBO ORGANIZAVIMAS

 

17. Vyriausiojo policijos komisariato struktūros schemą ir pareigybių sąrašus tvirtina policijos generalinis komisaras.

18. Vyriausiajam policijos komisariatui vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka skiria ir atleidžia policijos generalinis komisaras.

19. Viršininkas turi pavaduotojus, kuriuos, policijos generaliniam komisarui pritarus, skiria ir atleidžia vyriausiojo policijos komisariato viršininkas.

20. Laikinai nesant viršininko, jo pareigas eina vienas iš jo pavaduotojų.

21. Viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas policijos generaliniam komisarui, o atskirais klausimais pagal kompetenciją – ir policijos generalinio komisaro pavaduotojams.

22. Vyriausiojo policijos komisariato viršininkas:

22.1. asmeniškai atsako už vyriausiajam policijos komisariatui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą visoje apskrityje; atsižvelgdamas į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą bei jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę sistemas, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus, nustato vidaus kontrolės procedūras vyriausiajame policijos komisariate;

22.2. planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už vyriausiojo policijos komisariato veiklą įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir patvirtintas programas, vidaus reikalų ministro, policijos generalinio komisaro įsakymus ir nurodymus;

22.3. užtikrina, kad vyriausiojo policijos komisariato veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

22.4. planuoja, organizuoja ir vykdo vyriausiojo policijos komisariato veiklą pagal kiekvienais metais policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka sudaromą ir tvirtinamą strateginį veiklos planą. Tvirtina detalesnius atskirų vyriausiojo policijos komisariato padalinių veiklos priemonių bei specialiųjų priemonių (tipinius, situacinius) planus;

22.5. teikia patvirtinto strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitą policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka, atsako už strateginio veiklos plano programų įgyvendinimą. Užtikrina, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai, laiku ir veiksmingai įvykdyti užsibrėžti uždaviniai bei priemonės;

22.6. teikia policijos generaliniam komisarui vyriausiojo policijos komisariato biudžeto projektą, atsako už racionalų lėšų panaudojimą;

22.7. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti vyriausiojo policijos komisariato programos sąmatą. Neviršydamas vyriausiojo policijos komisariato metinės programos sąmatos tvirtina apskrities policijos komisariatų programos sąmatas, organizuoja jų vykdymą, tikslinimą ir kontrolę;

22.8. nustatytais terminais teikia Policijos departamentui finansinę atskaitomybę;

22.9. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už struktūrinių padalinių materialinį ir techninį aprūpinimą, materialinių vertybių apskaitą, saugojimą ir naudojimą;

22.10. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už vyriausiojo policijos komisariato žmogiškųjų išteklių valdymą;

22.11. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų vyriausiojo policijos komisariato pareigūnus ir kitus darbuotojus;

22.12. vadovaudamasis teisės aktais, neviršydamas vyriausiajam policijos komisariatui nustatyto darbo užmokesčio fondo, pareigybes priskiria lygiams ir kategorijoms, nustato darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, tarnybinių atlyginimų koeficientus, nustato pareigūnams ir kitiems darbuotojams priedus ir priemokas;

22.13. teisės aktų nustatyta tvarka apdovanoja ir skatina pareigūnus ir kitus darbuotojus bei skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas;

22.14. teisės aktų nustatyta tvarka suteikia policijos pareigūnams specialiuosius policijos laipsnius;

22.15. vykdo teisėtumo pažeidimų pavaldiems pareigūnams atliekant tarnybos funkcijas kontrolės ir prevencijos priemones, paveda atlikti tarnybinius patikrinimus dėl informacijos patikrinimo apie policijos pareigūnų ar tarnautojų padarytas neteisėtas veikas;

22.16. organizuoja ir vadovauja operatyviniams pasitarimams, išklauso vyriausiojo policijos komisariato padalinių vadovus, analizuoja kriminogeninę situaciją apskrityje, teikia pasiūlymus Policijos departamentui dėl jos gerinimo;

22.17. koordinuoja vyriausiojo policijos komisariato bendradarbiavimą su prokuratūromis, teismais, operatyvinę veiklą vykdančiomis institucijomis, veikiančiomis apskrities teritorijoje;

22.18. organizuoja bendradarbiavimą su Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos padaliniais, Lietuvos šaulių sąjunga ir kitomis valstybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis užtikrinant gyventojų saugumą, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas;

22.19. diegia pažangias darbo organizavimo ir valdymo formas, mokslo ir technikos laimėjimus;

22.20. teisės aktų nustatyta tvarka leidžia įsakymus, nurodymus, skiria įpareigojimus ir tikrina, kaip jie vykdomi;

22.21. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti vyriausiojo policijos komisariato nuostatų, struktūros schemos projektus, tvirtina struktūrinių padalinių pareigūnų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, struktūrinių padalinių nuostatus;

22.22. organizuoja vyriausiojo policijos komisariato ir jo struktūrinių padalinių tarptautinį bendradarbiavimą, bendravimą su gyventojais, apskrities viršininko administracija, vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir žiniasklaida;

22.23. užtikrina policijos viešųjų ryšių įgyvendinimą apskrityje, vykdo viešosios informacijos vadybą;

22.24. priima suinteresuotus asmenis, kontroliuoja pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.25. pagal savo kompetenciją pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.26. atsako už įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą ir dokumentų valdymo organizavimą apskrities mastu;

22.27. dalyvauja Policijos departamento operatyviniuose pasitarimuose;

22.28. vykdo policijos generalinio komisaro, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir policijos generalinio komisaro pavaduotojų pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis.

 

VI. VEIKLOS KONTROLĖ

 

23. Vyriausiojo policijos komisariato veiklą pagal kompetenciją kontroliuoja ir prižiūri Policijos departamentas, prokuratūra ir kitos valstybės institucijos, įstatymais ir kitais teisės aktais įgaliotos vykdyti policijos įstaigų veiklos kontrolę ir priežiūrą. Vyriausiojo policijos komisariato veiklos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o vidaus auditus – vidaus audito padaliniai.

 

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300

 

ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

 

 

 

 

 

Viršininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Finansų skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusikaltimų tyrimo biuras

 

 

Viešosios tvarkos biuras

 

 

Valdymo organizavimo skyrius

 

 

Vidaus audito skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuras

 

 

Kelių policijos biuras

 

 

Kanceliarija (poskyrio teisėmis)

 

 

Vidaus tyrimų poskyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatyvinės veiklos biuras

 

 

Patrulių rinktinė

 

 

Logistikos skyrius

 

 

Personalo skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriminalistinių tyrimų biuras

 

 

Operatyvaus valdymo skyrius

 

 

Informatikos ir ryšių skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migracijos skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių miesto pirmasis policijos komisariatas

 

Šiaulių miesto antrasis policijos komisariatas

 

Transporto policijos komisariatas

 

Akmenės rajono policijos komisariatas

 

Joniškio rajono policijos komisariatas

 

Kelmės rajono policijos komisariatas

 

Pakruojo rajono policijos komisariatas

 

Radviliškio rajono policijos komisariatas

 

Šiaulių rajono policijos komisariatas

 

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300

 

PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – vyriausiasis policijos komisariatas) yra teritorinė policijos įstaiga, įgyvendinanti policijos uždavinius ir vykdanti jai pavestas funkcijas Panevėžio apskrities teritorijoje.

2. Vyriausiasis policijos komisariatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos policijos veiklos ir kitais įstatymais, nacionaliniais bei tarptautiniais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Vyriausiąjį policijos komisariatą steigia, reorganizuoja ar likviduoja policijos generalinis komisaras įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

4. Vyriausiasis policijos komisariatas yra atskaitingas policijos generaliniam komisarui, Panevėžio apskrities savivaldybių merams ir bendruomenei.

5. Vyriausiasis policijos komisariatas – juridinis asmuo, turintis biudžetinės įstaigos identifikavimo kodą, sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu bei savo pavadinimu „Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas“.

6. Vyriausiasis policijos komisariatas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

7. Vyriausiasis policijos komisariatas gali gauti paramą, turėti nebiudžetinių lėšų. Šios lėšos įgyjamos ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Vyriausiojo policijos komisariato adresas: Tulpių g. 60, LT-35501 Panevėžys.

 

II. UŽDAVINIAI

 

9. Pagrindiniai vyriausiojo policijos komisariato uždaviniai:

9.1. žmogaus teisių ir laisvių apsauga;

9.2. viešosios tvarkos, asmens ir visuomenės saugumo užtikrinimas;

9.3. neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksnių;

9.4. nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija;

9.5. nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimas ir tyrimas;

9.6. eismo priežiūra.

 

III. FUNKCIJOS

 

10. Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos srityje:

10.1. rengia ir įgyvendina regionines ir vietines, o pagal kompetenciją ir tarptautines nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų, narkomanijos prevencijos programas, planus ir priemones, užkardančias nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus;

10.2. analizuoja ir atskleidžia padarytų nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas ir imasi teisės aktų numatytų priemonių joms pašalinti;

10.3. sudaro ir tvarko profilaktines, kriminalistines ir operatyvines įskaitas;

10.4. taiko administracinio poveikio ir kitokias prevencines priemones;

10.5. organizuoja policijos pajėgų operatyvų reagavimą į gaunamą informaciją apie nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus.

11. Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimo ir tyrimo srityje:

11.1. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja ir nagrinėja pareiškimus ir pranešimus apie rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas bei administracinius teisės pažeidimus;

11.2. vykdo pasislėpusių įtariamų, kaltinamų, teisiamų, nuteistų, be žinios dingusių asmenų bei pasišalinusių iš medicinos įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, paiešką, taip pat rastų neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ir vaikų asmens tapatybės nustatymą;

11.3. atlieka įvykio vietos apžiūras;

11.4. pagal kompetenciją atlieka tyrimus, kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus bei teikia specialistų išvadas;

11.5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo operatyvinę veiklą;

11.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamosiose bylose;

11.7. įgyvendina Europos Sąjungos (Šengeno susitarimo ir kitų), tarptautinių teisės aktų nuostatas, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis;

11.8. Baudžiamojo proceso kodekso numatytais atvejais vykdo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo pavedimus baudžiamosiose bylose;

11.9. teikia Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir specializuotoms policijos įstaigoms informaciją apie užregistruotas ir atskleistas nusikalstamas veikas;

11.10. organizuoja kriminalinės policijos padalinių veiklą apskrities principu.

12. Viešosios tvarkos, asmens ir visuomeninės rimties, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje:

12.1. užtikrina viešąją tvarką;

12.2. įgyvendina įstatymais ir kitais teisės aktais patvirtintas programas dėl kovos su nusikalstamomis veikomis, girtavimu, narkotikų vartojimu, prostitucija, kitais antivisuomeniniais reiškiniais;

12.3. prižiūri, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos įgyjant, laikant, saugant, perduodant šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas, civilines pirotechnikos priemones ir kitus policijai priskirtus kontroliuoti daiktus;

12.4. vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną;

12.5. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo asmenų konvojavimą;

12.6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda asmens dokumentus Lietuvos Respublikos piliečiams, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, tiria užsieniečių buvimo Lietuvos Respublikoje atvejus, pagal savo kompetenciją organizuoja ir vykdo nelegalios migracijos prevenciją ir legalios migracijos kontrolę;

12.7. atsižvelgdamas į viešosios tvarkos ar nacionalinio saugumo interesus, teisės aktų nustatyta tvarka kartu su kitomis kompetentingomis institucijomis atnaujina valstybės sienos su Latvijos Respublika kontrolę tam tikram ribotam laikotarpiui;

12.8. įgyvendina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę;

12.9. vykdydamas tarptautinius įsipareigojimus ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, siunčia policijos pareigūnus į užsienio valstybes atstovauti policijos interesams, stiprinti tarptautinio policijos bendradarbiavimo bei atlikti kitų veiksmų;

12.10. vykdydamas tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su policijos veikla, priima į prižiūrimą teritoriją vykdyti tam tikrų funkcijų atsiųstus kitų valstybių kompetentingus pareigūnus;

12.11. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis, asociacijomis, kitais asmenimis kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų kontrolės, prevencijos programas bei kitaip įtraukiant juos į viešosios tvarkos užtikrinimo veiklą. Ypatingą dėmesį skiria bendradarbiavimui su visuomene, gyventojų bendruomenėmis, siekia, kad visuomenės nariai dalyvautų užtikrinant asmens bei visuomenės saugumą, viešąją tvarką;

12.12. organizuoja policijos rėmėjų, jaunųjų policijos rėmėjų veiklą.

13. Socialinės pagalbos srityje:

13.1. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų, irtiems, kurių būklė bejėgiška;

13.2. užtikrina sulaikytų ir pristatytų į policiją asmenų apsaugą, imasi priemonių nedelsiant suteikti jiems būtiną medicininę pagalbą;

13.3. informuoja valstybės ir savivaldybės institucijas, visuomenines organizacijas, asmenis apie katastrofas, avarijas ir kitas ypatingas situacijas, kurios kelia pavojų žmonių ir nuosavybės saugumui;

13.4. teikia pagalbą stichinių nelaimių ir kitų ypatingų atvejų metu gelbstint žmones ir turtą, imasi priemonių žmonių saugumui užtikrinti;

13.5. saugo rastus ir perduotus į policiją dokumentus, daiktus, vertybes bei kitokį turtą ir imasi priemonių grąžinti juos teisėtiems savininkams ar valdytojams;

13.6. užtikrina asmenų, suteikusių pagalbą nusikalstamą veiką tiriančioms teisėsaugos institucijoms, ar jų artimųjų apsaugą, jei iškyla pavojus jų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui;

13.7. nustatyta tvarka priima asmenis ir teikia jiems informaciją.

14. Eismo priežiūros srityje:

14.1. organizuoja ir kontroliuoja kelių eismo priežiūrą vykdančių padalinių veiklą apskrities principu;

14.2. kontroliuoja, kaip eismo dalyviai ir kiti asmenys vykdo teisės aktų, reglamentuojančių eismo keliais tvarką, transporto priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, organizuoja ir vykdo specialiąsias policijos operacijas, reguliuoja eismą;

14.3. tiria Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus ir eismo įvykius, įformina eismo įvykius, kuriuose žuvo ar buvo sužaloti asmenys, taiko administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemones, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja ir priima nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose, analizuoja apskrities teismų praktiką KET administracinių teisės pažeidimų bylose;

14.4. apskrities centre, magistraliniuose ir krašto keliuose derina kelių detaliuosius ir techninius projektus, reklaminių, informacinių skydų įrengimo vietas, kelių darbo zonų aptvėrimo kelio ženklais schemas, apylankų maršrutus, suinteresuotoms institucijoms (tarnyboms) teikia informaciją ir pasiūlymus dėl kelio ir jo infrastruktūros būklės gerinimo, kontroliuoja, ar gatvių ir kelių projektavimas, tiesimas bei remontas, jų būklė, priežiūra ir eksploatavimas atitinka saugaus eismo reikalavimus. Dalyvauja saugaus eismo komisijų veikloje, suinteresuotoms institucijoms teikia pasiūlymus eismo organizavimo bei kitais eismo saugumo užtikrinimo klausimais;

14.5. tvarko ir analizuoja duomenis apie eismo įvykius ir KET pažeidimus apskrityje;

14.6. esant būtinumui lydi ir eskortuoja šalies vadovus, oficialius svečius ir oficialias delegacijas;

14.7. teisės aktų nustatyta tvarka lydi transporto priemones, kuriomis vežami sunkiasvoriai, didžiagabaričiai, pavojingi ar kitokie kroviniai;

14.8. vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą eismo saugumo klausimais;

14.9. išduoda teisės aktais nustatytus leidimus transporto priemonėms ir asmenims;

14.10. vykdo kitas teisės aktuose policijai pavestas funkcijas eismo saugumo užtikrinimo srityje.

15. Kitos vyriausiojo policijos komisariato vykdomos funkcijos:

15.1. rengia vyriausiojo policijos komisariato strateginio veiklos plano projektą, vyriausiojo policijos komisariato biudžeto projektą;

15.2. atstovauja apskričiai operatyviniuose, tarpžinybiniuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

15.3. teikia Policijos departamentui, specializuotoms policijos ir policijos profesinio ugdymo įstaigoms siūlymus spręsti kylančias problemas, tobulinti darbą apskrities mastu;

15.4. pagal policijos generalinio komisaro nustatytą tvarką organizuoja ir bendradarbiauja su užsienio valstybių policijos įstaigomis ir kitomis teisėsaugos institucijomis;

15.5. organizuoja vyriausiojo policijos komisariato žmogiškųjų išteklių valdymą;

15.6. atlieka vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų ir kitų darbuotojų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją, kontroliuoja, kaip jie laikosi darbo drausmės, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso nuostatų, tiria pareigūnų ir kitų darbuotojų teisės ir teisėtvarkos pažeidimus, taip pat atlieka šios srities prevencines priemones bei tiria asmenų skundus ir pareiškimus dėl neetiško, netinkamo policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų elgesio;

15.7. bendradarbiauja su viešosios informacijos platintojais ir rengėjais įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka, kaupia ir analizuoja žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie vyriausiojo policijos komisariato veiklą, organizuoja viešųjų ryšių veiklą apskrities mastu;

15.8. pagal savo kompetenciją sprendžia ūkinės ir finansinės veiklos klausimus, atlieka vidaus auditus, diegia kokybės vadybos sistemas, sudaro darbuotojams tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, organizuoja policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų socialinių garantijų įgyvendinimą;

15.9. pagal suteiktus įgaliojimus vykdo civilinės saugos priemones;

15.10. pagal kompetenciją tvarko, naudojasi registrų ir informacinių sistemų duomenimis;

15.11. tobulina struktūrinių padalinių valdymą, savo veikloje diegia naujausius mokslo ir technikos laimėjimus;

15.12. organizuoja įslaptintos informacijos apsaugą ir kontrolę bei dokumentų valdymą apskrities mastu;

15.13. organizuoja asmenų pasiūlymų, pareiškimų, pranešimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą, imasi priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti;

15.14. įstatymų nustatyta tvarka vykdo teismų nuosprendžius, sprendimus, nutarimus ir nutartis;

15.15. gina teisėtus policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų interesus, jų pilietines ir žmogaus teises;

15.16. vykdo kitas teisės aktais pavestas funkcijas.

 

IV. TEISĖS

 

16. Vyriausiasis policijos komisariatas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

16.1. įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją, dokumentus iš fizinių ir juridinių asmenų;

16.2. gauti iš valstybės institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų informaciją ir pasiūlymus policijos kompetencijai priskirtais klausimais;

16.3. kontroliuoti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys, asmenys be pilietybės ir užsienio piliečiai vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

16.4. vyriausiojo policijos komisariato sprendžiamoms problemoms nagrinėti, suderinęs su jų vadovais, pasitelkti valstybės institucijų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovus bei specialistus, sudaryti visuomenines tarybas, bendras komisijas (darbo grupes) teisės aktų projektams rengti ir dalyvauti jų darbe;

16.5. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

16.6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoti leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims;

16.7. bendru sprendimu su savivaldybių merais, siūlyti policijos generaliniam komisarui steigti savivaldybių teritorijų dalims prižiūrėti reikalingus policijos komisariatus, policijos nuovadas;

16.8. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų;

16.9. naudotis kitomis įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

V. DARBO ORGANIZAVIMAS

 

17. Vyriausiojo policijos komisariato struktūros schemą ir pareigybių sąrašus tvirtina policijos generalinis komisaras.

18. Vyriausiajam policijos komisariatui vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka skiria ir atleidžia policijos generalinis komisaras.

19. Viršininkas turi pavaduotojus, kuriuos, policijos generaliniam komisarui pritarus, skiria ir atleidžia vyriausiojo policijos komisariato viršininkas.

20. Laikinai nesant viršininko, jo pareigas eina vienas iš jo pavaduotojų.

21. Viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas policijos generaliniam komisarui, o atskirais klausimais pagal kompetenciją – ir policijos generalinio komisaro pavaduotojams.

22. Vyriausiojo policijos komisariato viršininkas:

22.1. asmeniškai atsako už vyriausiajam policijos komisariatui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą visoje apskrityje; atsižvelgdamas į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą bei jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę sistemas, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus, nustato vidaus kontrolės procedūras vyriausiajame policijos komisariate;

22.2. planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už vyriausiojo policijos komisariato veiklą įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir patvirtintas programas, vidaus reikalų ministro, policijos generalinio komisaro įsakymus ir nurodymus;

22.3. užtikrina, kad vyriausiojo policijos komisariato veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

22.4. planuoja, organizuoja ir vykdo vyriausiojo policijos komisariato veiklą pagal kiekvienais metais policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka sudaromą ir tvirtinamą strateginį veiklos planą. Tvirtina detalesnius atskirų vyriausiojo policijos komisariato padalinių veiklos priemonių bei specialiųjų priemonių (tipinius, situacinius) planus;

22.5. teikia patvirtinto strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitą policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka, atsako už strateginio veiklos plano programų įgyvendinimą. Užtikrina, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai, laiku ir veiksmingai įvykdyti užsibrėžti uždaviniai bei priemonės;

22.6. teikia policijos generaliniam komisarui vyriausiojo policijos komisariato biudžeto projektą, atsako už racionalų lėšų panaudojimą;

22.7. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti vyriausiojo policijos komisariato programos sąmatą. Neviršydamas vyriausiojo policijos komisariato metinės programos sąmatos tvirtina apskrities policijos komisariatų programos sąmatas, organizuoja jų vykdymą, tikslinimą ir kontrolę;

22.8. nustatytais terminais teikia Policijos departamentui finansinę atskaitomybę;

22.9. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už struktūrinių padalinių materialinį ir techninį aprūpinimą, materialinių vertybių apskaitą, saugojimą ir naudojimą;

22.10. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už vyriausiojo policijos komisariato žmogiškųjų išteklių valdymą;

22.11. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų vyriausiojo policijos komisariato pareigūnus ir kitus darbuotojus;

22.12. vadovaudamasis teisės aktais, neviršydamas vyriausiajam policijos komisariatui nustatyto darbo užmokesčio fondo, pareigybes priskiria lygiams ir kategorijoms, nustato darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, tarnybinių atlyginimų koeficientus, nustato pareigūnams ir kitiems darbuotojams priedus ir priemokas;

22.13. teisės aktų nustatyta tvarka apdovanoja ir skatina pareigūnus ir kitus darbuotojus bei skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas;

22.14. teisės aktų nustatyta tvarka suteikia policijos pareigūnams specialiuosius policijos laipsnius;

22.15. vykdo teisėtumo pažeidimų pavaldiems pareigūnams atliekant tarnybos funkcijas kontrolės ir prevencijos priemones, paveda atlikti tarnybinius patikrinimus dėl informacijos patikrinimo apie policijos pareigūnų ar tarnautojų padarytas neteisėtas veikas;

22.16. organizuoja ir vadovauja operatyviniams pasitarimams, išklauso vyriausiojo policijos komisariato padalinių vadovus, analizuoja kriminogeninę situaciją apskrityje, teikia pasiūlymus Policijos departamentui dėl jos gerinimo;

22.17. koordinuoja vyriausiojo policijos komisariato bendradarbiavimą su prokuratūromis, teismais, operatyvinę veiklą vykdančiomis institucijomis, veikiančiomis apskrities teritorijoje;

22.18. organizuoja bendradarbiavimą su Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos padaliniais, Lietuvos šaulių sąjunga ir kitomis valstybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis užtikrinant gyventojų saugumą, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas;

22.19. diegia pažangias darbo organizavimo ir valdymo formas, mokslo ir technikos laimėjimus;

22.20. teisės aktų nustatyta tvarka leidžia įsakymus, nurodymus, skiria įpareigojimus ir tikrina, kaip jie vykdomi;

22.21. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti vyriausiojo policijos komisariato nuostatų, struktūros schemos projektus, tvirtina struktūrinių padalinių pareigūnų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, struktūrinių padalinių nuostatus;

22.22. organizuoja vyriausiojo policijos komisariato ir jo struktūrinių padalinių tarptautinį bendradarbiavimą, bendravimą su gyventojais, apskrities viršininko administracija, vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir žiniasklaida;

22.23. užtikrina policijos viešųjų ryšių įgyvendinimą apskrityje, vykdo viešosios informacijos vadybą;

22.24. priima suinteresuotus asmenis, kontroliuoja pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.25. pagal savo kompetenciją pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.26. atsako už įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą ir dokumentų valdymo organizavimą apskrities mastu;

22.27. dalyvauja Policijos departamento operatyviniuose pasitarimuose;

22.28. vykdo policijos generalinio komisaro, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir policijos generalinio komisaro pavaduotojų pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis.

 

VI. VEIKLOS KONTROLĖ

 

23. Vyriausiojo policijos komisariato veiklą pagal kompetenciją kontroliuoja ir prižiūri Policijos departamentas, prokuratūra ir kitos valstybės institucijos, įstatymais ir kitais teisės aktais įgaliotos vykdyti policijos įstaigų veiklos kontrolę ir priežiūrą. Vyriausiojo policijos komisariato veiklos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o vidaus auditus – vidaus audito padaliniai.

 

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300

 

PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

 

 

 

 

 

Viršininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Finansų skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusikaltimų tyrimo biuras

 

 

Viešosios tvarkos biuras

 

 

Valdymo organizavimo skyrius

 

 

Vidaus audito skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuras

 

 

Kelių policijos biuras

 

 

Kanceliarija (poskyrio teisėmis)

 

 

Vidaus tyrimų poskyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatyvinės veiklos biuras

 

 

Patrulių kuopa

 

 

Logistikos skyrius

 

 

Personalo skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriminalistinių tyrimų biuras

 

 

Operatyvaus valdymo skyrius

 

 

Informatikos ir ryšių skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migracijos skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panevėžio miesto pirmasis policijos komisariatas

 

Panevėžio miesto antrasis policijos komisariatas

 

Biržų rajono policijos komisariatas

 

Kupiškio rajono policijos komisariatas

 

Pasvalio rajono policijos komisariatas

 

Panevėžio rajono policijos komisariatas

 

Rokiškio rajono policijos komisariatas

 

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300

 

ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – vyriausiasis policijos komisariatas) yra teritorinė policijos įstaiga, įgyvendinanti policijos uždavinius ir vykdanti jai pavestas funkcijas Alytaus apskrities teritorijoje.

2. Vyriausiasis policijos komisariatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos policijos veiklos ir kitais įstatymais, nacionaliniais bei tarptautiniais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Vyriausiąjį policijos komisariatą steigia, reorganizuoja ar likviduoja policijos generalinis komisaras įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

4. Vyriausiasis policijos komisariatas yra atskaitingas policijos generaliniam komisarui, Alytaus apskrities savivaldybių merams ir bendruomenei.

5. Vyriausiasis policijos komisariatas – juridinis asmuo, turintis biudžetinės įstaigos identifikavimo kodą, sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu bei savo pavadinimu „Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas“.

6. Vyriausiasis policijos komisariatas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

7. Vyriausiasis policijos komisariatas gali gauti paramą, turėti nebiudžetinių lėšų. Šios lėšos įgyjamos ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Vyriausiojo policijos komisariato adresas: Jotvingių g. 8, LT-62116 Alytus.

 

II. UŽDAVINIAI

 

9. Pagrindiniai vyriausiojo policijos komisariato uždaviniai:

9.1. žmogaus teisių ir laisvių apsauga;

9.2. viešosios tvarkos, asmens ir visuomenės saugumo užtikrinimas;

9.3. neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksnių;

9.4. nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija;

9.5. nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimas ir tyrimas;

9.6. eismo priežiūra.

 

III. FUNKCIJOS

 

10. Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos srityje:

10.1. rengia ir įgyvendina regionines ir vietines, o pagal kompetenciją ir tarptautines nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų, narkomanijos prevencijos programas, planus ir priemones, užkardančias nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus;

10.2. analizuoja ir atskleidžia padarytų nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas ir imasi teisės aktų numatytų priemonių joms pašalinti;

10.3. sudaro ir tvarko profilaktines, kriminalistines ir operatyvines įskaitas;

10.4. taiko administracinio poveikio ir kitokias prevencines priemones;

10.5. organizuoja policijos pajėgų operatyvų reagavimą į gaunamą informaciją apie nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus.

11. Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimo ir tyrimo srityje:

11.1. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja ir nagrinėja pareiškimus ir pranešimus apie rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas bei administracinius teisės pažeidimus;

11.2. vykdo pasislėpusių įtariamų, kaltinamų, teisiamų, nuteistų, be žinios dingusių asmenų bei pasišalinusių iš medicinos įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, paiešką, taip pat rastų neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ir vaikų asmens tapatybės nustatymą;

11.3. atlieka įvykio vietos apžiūras;

11.4. pagal kompetenciją atlieka tyrimus, kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus bei teikia specialistų išvadas;

11.5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo operatyvinę veiklą;

11.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamosiose bylose;

11.7. įgyvendina Europos Sąjungos (Šengeno susitarimo ir kitų), tarptautinių teisės aktų nuostatas, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis;

11.8. Baudžiamojo proceso kodekso numatytais atvejais vykdo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo pavedimus baudžiamosiose bylose;

11.9. teikia Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir specializuotoms policijos įstaigoms informaciją apie užregistruotas ir atskleistas nusikalstamas veikas;

11.10. organizuoja kriminalinės policijos padalinių veiklą apskrities principu.

12. Viešosios tvarkos, asmens ir visuomeninės rimties, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje:

12.1. užtikrina viešąją tvarką;

12.2. įgyvendina įstatymais ir kitais teisės aktais patvirtintas programas dėl kovos su nusikalstamomis veikomis, girtavimu, narkotikų vartojimu, prostitucija, kitais antivisuomeniniais reiškiniais;

12.3. prižiūri, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos įgyjant, laikant, saugant, perduodant šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas, civilines pirotechnikos priemones ir kitus policijai priskirtus kontroliuoti daiktus;

12.4. vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną;

12.5. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo asmenų konvojavimą;

12.6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda asmens dokumentus Lietuvos Respublikos piliečiams, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, tiria užsieniečių buvimo Lietuvos Respublikoje atvejus, pagal savo kompetenciją organizuoja ir vykdo nelegalios migracijos prevenciją ir legalios migracijos kontrolę;

12.7. atsižvelgdamas į viešosios tvarkos ar nacionalinio saugumo interesus, teisės aktų nustatyta tvarka kartu su kitomis kompetentingomis institucijomis atnaujina valstybės sienos su Lenkijos Respublika kontrolę tam tikram ribotam laikotarpiui;

12.8. įgyvendina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę;

12.9. vykdydamas tarptautinius įsipareigojimus ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, siunčia policijos pareigūnus į užsienio valstybes atstovauti policijos interesams, stiprinti tarptautinio policijos bendradarbiavimo bei atlikti kitų veiksmų;

12.10. vykdydamas tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su policijos veikla, priima į prižiūrimą teritoriją vykdyti tam tikrų funkcijų atsiųstus kitų valstybių kompetentingus pareigūnus;

12.11. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis, asociacijomis, kitais asmenimis kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų kontrolės, prevencijos programas bei kitaip įtraukiant juos į viešosios tvarkos užtikrinimo veiklą. Ypatingą dėmesį skiria bendradarbiavimui su visuomene, gyventojų bendruomenėmis, siekia, kad visuomenės nariai dalyvautų užtikrinant asmens bei visuomenės saugumą, viešąją tvarką;

12.12. organizuoja policijos rėmėjų, jaunųjų policijos rėmėjų veiklą.

13. Socialinės pagalbos srityje:

13.1. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų, irtiems, kurių būklė bejėgiška;

13.2. užtikrina sulaikytų ir pristatytų į policiją asmenų apsaugą, imasi priemonių nedelsiant suteikti jiems būtiną medicininę pagalbą;

13.3. informuoja valstybės ir savivaldybės institucijas, visuomenines organizacijas, asmenis apie katastrofas, avarijas ir kitas ypatingas situacijas, kurios kelia pavojų žmonių ir nuosavybės saugumui;

13.4. teikia pagalbą stichinių nelaimių ir kitų ypatingų atvejų metu gelbstint žmones ir turtą, imasi priemonių žmonių saugumui užtikrinti;

13.5. saugo rastus ir perduotus į policiją dokumentus, daiktus, vertybes bei kitokį turtą ir imasi priemonių grąžinti juos teisėtiems savininkams ar valdytojams;

13.6. užtikrina asmenų, suteikusių pagalbą nusikalstamą veiką tiriančioms teisėsaugos institucijoms, ar jų artimųjų apsaugą, jei iškyla pavojus jų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui;

13.7. nustatyta tvarka priima asmenis ir teikia jiems informaciją.

14. Eismo priežiūros srityje:

14.1. organizuoja ir kontroliuoja kelių eismo priežiūrą vykdančių padalinių veiklą apskrities principu;

14.2. kontroliuoja, kaip eismo dalyviai ir kiti asmenys vykdo teisės aktų, reglamentuojančių eismo keliais tvarką, transporto priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, organizuoja ir vykdo specialiąsias policijos operacijas, reguliuoja eismą;

14.3. tiria Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus ir eismo įvykius, įformina eismo įvykius, kuriuose žuvo ar buvo sužaloti asmenys, taiko administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemones, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja ir priima nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose, analizuoja apskrities teismų praktiką KET administracinių teisės pažeidimų bylose;

14.4. apskrities centre, magistraliniuose ir krašto keliuose derina kelių detaliuosius ir techninius projektus, reklaminių, informacinių skydų įrengimo vietas, kelių darbo zonų aptvėrimo kelio ženklais schemas, apylankų maršrutus, suinteresuotoms institucijoms (tarnyboms) teikia informaciją ir pasiūlymus dėl kelio ir jo infrastruktūros būklės gerinimo, kontroliuoja, ar gatvių ir kelių projektavimas, tiesimas bei remontas, jų būklė, priežiūra ir eksploatavimas atitinka saugaus eismo reikalavimus. Dalyvauja saugaus eismo komisijų veikloje, suinteresuotoms institucijoms teikia pasiūlymus eismo organizavimo bei kitais eismo saugumo užtikrinimo klausimais;

14.5. tvarko ir analizuoja duomenis apie eismo įvykius ir KET pažeidimus apskrityje;

14.6. esant būtinumui lydi ir eskortuoja šalies vadovus, oficialius svečius ir oficialias delegacijas;

14.7. teisės aktų nustatyta tvarka lydi transporto priemones, kuriomis vežami sunkiasvoriai, didžiagabaričiai, pavojingi ar kitokie kroviniai;

14.8. vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą eismo saugumo klausimais;

14.9. išduoda teisės aktais nustatytus leidimus transporto priemonėms ir asmenims;

14.10. vykdo kitas teisės aktuose policijai pavestas funkcijas eismo saugumo užtikrinimo srityje.

15. Kitos vyriausiojo policijos komisariato vykdomos funkcijos:

15.1. rengia vyriausiojo policijos komisariato strateginio veiklos plano projektą, vyriausiojo policijos komisariato biudžeto projektą;

15.2. atstovauja apskričiai operatyviniuose, tarpžinybiniuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

15.3. teikia Policijos departamentui, specializuotoms policijos ir policijos profesinio ugdymo įstaigoms siūlymus spręsti kylančias problemas, tobulinti darbą apskrities mastu;

15.4. pagal policijos generalinio komisaro nustatytą tvarką organizuoja ir bendradarbiauja su užsienio valstybių policijos įstaigomis ir kitomis teisėsaugos institucijomis;

15.5. organizuoja vyriausiojo policijos komisariato žmogiškųjų išteklių valdymą;

15.6. atlieka vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų ir kitų darbuotojų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją, kontroliuoja, kaip jie laikosi darbo drausmės, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso nuostatų, tiria pareigūnų ir kitų darbuotojų teisės ir teisėtvarkos pažeidimus, taip pat atlieka šios srities prevencines priemones bei tiria asmenų skundus ir pareiškimus dėl neetiško, netinkamo policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų elgesio;

15.7. bendradarbiauja su viešosios informacijos platintojais ir rengėjais įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka, kaupia ir analizuoja žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie vyriausiojo policijos komisariato veiklą, organizuoja viešųjų ryšių veiklą apskrities mastu;

15.8. pagal savo kompetenciją sprendžia ūkinės ir finansinės veiklos klausimus, atlieka vidaus auditus, diegia kokybės vadybos sistemas, sudaro darbuotojams tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, organizuoja policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų socialinių garantijų įgyvendinimą;

15.9. pagal suteiktus įgaliojimus vykdo civilinės saugos priemones;

15.10. pagal kompetenciją tvarko, naudojasi registrų ir informacinių sistemų duomenimis;

15.11. tobulina struktūrinių padalinių valdymą, savo veikloje diegia naujausius mokslo ir technikos laimėjimus;

15.12. organizuoja įslaptintos informacijos apsaugą ir kontrolę bei dokumentų valdymą apskrities mastu;

15.13. organizuoja asmenų pasiūlymų, pareiškimų, pranešimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą, imasi priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti;

15.14. įstatymų nustatyta tvarka vykdo teismų nuosprendžius, sprendimus, nutarimus ir nutartis;

15.15. gina teisėtus policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų interesus, jų pilietines ir žmogaus teises;

15.16. vykdo kitas teisės aktais pavestas funkcijas.

 

IV. TEISĖS

 

16. Vyriausiasis policijos komisariatas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

16.1. įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją, dokumentus iš fizinių ir juridinių asmenų;

16.2. gauti iš valstybės institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų informaciją ir pasiūlymus policijos kompetencijai priskirtais klausimais;

16.3. kontroliuoti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys, asmenys be pilietybės ir užsienio piliečiai vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

16.4. vyriausiojo policijos komisariato sprendžiamoms problemoms nagrinėti, suderinęs su jų vadovais, pasitelkti valstybės institucijų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovus bei specialistus, sudaryti visuomenines tarybas, bendras komisijas (darbo grupes) teisės aktų projektams rengti ir dalyvauti jų darbe;

16.5. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

16.6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoti leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims;

16.7. bendru sprendimu su savivaldybių merais, siūlyti policijos generaliniam komisarui steigti savivaldybių teritorijų dalims prižiūrėti reikalingus policijos komisariatus, policijos nuovadas;

16.8. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų;

16.9. naudotis kitomis įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

V. DARBO ORGANIZAVIMAS

 

17. Vyriausiojo policijos komisariato struktūros schemą ir pareigybių sąrašus tvirtina policijos generalinis komisaras.

18. Vyriausiajam policijos komisariatui vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka skiria ir atleidžia policijos generalinis komisaras.

19. Viršininkas turi pavaduotojus, kuriuos, policijos generaliniam komisarui pritarus, skiria ir atleidžia vyriausiojo policijos komisariato viršininkas.

20. Laikinai nesant viršininko, jo pareigas eina vienas iš jo pavaduotojų.

21. Viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas policijos generaliniam komisarui, o atskirais klausimais pagal kompetenciją – ir policijos generalinio komisaro pavaduotojams.

22. Vyriausiojo policijos komisariato viršininkas:

22.1. asmeniškai atsako už vyriausiajam policijos komisariatui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą visoje apskrityje; atsižvelgdamas į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą bei jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę sistemas, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus, nustato vidaus kontrolės procedūras vyriausiajame policijos komisariate;

22.2. planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už vyriausiojo policijos komisariato veiklą įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir patvirtintas programas, vidaus reikalų ministro, policijos generalinio komisaro įsakymus ir nurodymus;

22.3. užtikrina, kad vyriausiojo policijos komisariato veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

22.4. planuoja, organizuoja ir vykdo vyriausiojo policijos komisariato veiklą pagal kiekvienais metais policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka sudaromą ir tvirtinamą strateginį veiklos planą. Tvirtina detalesnius atskirų vyriausiojo policijos komisariato padalinių veiklos priemonių bei specialiųjų priemonių (tipinius, situacinius) planus;

22.5. teikia patvirtinto strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitą policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka, atsako už strateginio veiklos plano programų įgyvendinimą. Užtikrina, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai, laiku ir veiksmingai įvykdyti užsibrėžti uždaviniai bei priemonės;

22.6. teikia policijos generaliniam komisarui vyriausiojo policijos komisariato biudžeto projektą, atsako už racionalų lėšų panaudojimą;

22.7. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti vyriausiojo policijos komisariato programos sąmatą. Neviršydamas vyriausiojo policijos komisariato metinės programos sąmatos tvirtina apskrities policijos komisariatų programos sąmatas, organizuoja jų vykdymą, tikslinimą ir kontrolę;

22.8. nustatytais terminais teikia Policijos departamentui finansinę atskaitomybę;

22.9. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už struktūrinių padalinių materialinį ir techninį aprūpinimą, materialinių vertybių apskaitą, saugojimą ir naudojimą;

22.10. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už vyriausiojo policijos komisariato žmogiškųjų išteklių valdymą;

22.11. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų vyriausiojo policijos komisariato pareigūnus ir kitus darbuotojus;

22.12. vadovaudamasis teisės aktais, neviršydamas vyriausiajam policijos komisariatui nustatyto darbo užmokesčio fondo, pareigybes priskiria lygiams ir kategorijoms, nustato darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, tarnybinių atlyginimų koeficientus, nustato pareigūnams ir kitiems darbuotojams priedus ir priemokas;

22.13. teisės aktų nustatyta tvarka apdovanoja ir skatina pareigūnus ir kitus darbuotojus bei skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas;

22.14. teisės aktų nustatyta tvarka suteikia policijos pareigūnams specialiuosius policijos laipsnius;

22.15. vykdo teisėtumo pažeidimų pavaldiems pareigūnams atliekant tarnybos funkcijas kontrolės ir prevencijos priemones, paveda atlikti tarnybinius patikrinimus dėl informacijos patikrinimo apie policijos pareigūnų ar tarnautojų padarytas neteisėtas veikas;

22.16. organizuoja ir vadovauja operatyviniams pasitarimams, išklauso vyriausiojo policijos komisariato padalinių vadovus, analizuoja kriminogeninę situaciją apskrityje, teikia pasiūlymus Policijos departamentui dėl jos gerinimo;

22.17. koordinuoja vyriausiojo policijos komisariato bendradarbiavimą su prokuratūromis, teismais, operatyvinę veiklą vykdančiomis institucijomis, veikiančiomis apskrities teritorijoje;

22.18. organizuoja bendradarbiavimą su Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos padaliniais, Lietuvos šaulių sąjunga ir kitomis valstybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis užtikrinant gyventojų saugumą, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas;

22.19. diegia pažangias darbo organizavimo ir valdymo formas, mokslo ir technikos laimėjimus;

22.20. teisės aktų nustatyta tvarka leidžia įsakymus, nurodymus, skiria įpareigojimus ir tikrina, kaip jie vykdomi;

22.21. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti vyriausiojo policijos komisariato nuostatų, struktūros schemos projektus, tvirtina struktūrinių padalinių pareigūnų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, struktūrinių padalinių nuostatus;

22.22. organizuoja vyriausiojo policijos komisariato ir jo struktūrinių padalinių tarptautinį bendradarbiavimą, bendravimą su gyventojais, apskrities viršininko administracija, vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir žiniasklaida;

22.23. užtikrina policijos viešųjų ryšių įgyvendinimą apskrityje, vykdo viešosios informacijos vadybą;

22.24. priima suinteresuotus asmenis, kontroliuoja pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.25. pagal savo kompetenciją pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.26. atsako už įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą ir dokumentų valdymo organizavimą apskrities mastu;

22.27. dalyvauja Policijos departamento operatyviniuose pasitarimuose;

22.28. vykdo policijos generalinio komisaro, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir policijos generalinio komisaro pavaduotojų pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis.

 

VI. VEIKLOS KONTROLĖ

 

23. Vyriausiojo policijos komisariato veiklą pagal kompetenciją kontroliuoja ir prižiūri Policijos departamentas, prokuratūra ir kitos valstybės institucijos, įstatymais ir kitais teisės aktais įgaliotos vykdyti policijos įstaigų veiklos kontrolę ir priežiūrą. Vyriausiojo policijos komisariato veiklos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o vidaus auditus – vidaus audito padaliniai.

 

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300

 

ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

 

 

 

 

 

Viršininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Finansų skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusikaltimų tyrimo skyrius

 

 

Viešosios tvarkos skyrius

 

 

Valdymo organizavimo skyrius

 

 

Vidaus audito grupė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius

 

 

Kelių policijos skyrius

 

 

Kanceliarija (grupės teisėmis)

 

 

Vidaus tyrimų grupė