LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. LIEPOS 7 D. NUTARIMO NR. 852 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO

 

2004 m. lapkričio 29 d. Nr. 1502

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ (Žin., 2004, Nr. 107-3991) 2.2 punktą.

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                      ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

L. E. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO

MINISTRO PAREIGAS                                                                            VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ