LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ALERGOLOGIJOS ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ

 

2000 m. lapkričio 9 d. Nr. 658

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin.,1996, Nr. 55-1287; 1997, Nr. 61-1441) 24 str. 1 dalimi bei siekdamas racionaliau panaudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai (2000 09 15 protokolas Nr. 6),

1. Tvirtinu:

1.1. Alergologijos antrinio lygio paslaugų teikimo specialiuosius reikalavimus (1 priedas);

1.2. Alergologijos tretinio lygio paslaugų teikimo specialiuosius reikalavimus (2 priedas).

2. Pavedu teikiant alergologijos antrinio ir/ar tretinio lygio paslaugas vadovautis sveikatos apsaugos ministro 2000 11 07 įsakymu Nr. 606 „Dėl bendrųjų vidaus ligų profilio stacionarinių paslaugų teikimo reikalavimų“ patvirtintais atitinkamo lygio bendraisiais paslaugų teikimo ir šiais reikalavimais.

3. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja patvirtinus alergologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų bazines kainas.

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrei R. Vaitkienei.

 

 

 

L. E. sveikatos apsaugos

ministro pareigas                                                                              Raimundas Alekna


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 658

1 priedas

 

ALERGOLOGIJOS ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Eil. Nr.

TLK-10 kodas

Ligos pavadinimas

Papildomos sąlygos

Diagnostikos technologijos

Gydymo metodai

Specialistai

Kitos būtinos sąlygos (privalomos tarnybos)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

J 30.1

J 30.2

J 30.3

Alerginis rinitas Polinozė

Etiologijos nustatymas

 

Odos alerginiai mėginiai

Bendras IgE

Citologinis nosies sekreto tyrimas

Nosies gleivinės biopsinės medžiagos citologinis ir histologinis tyrimas

Priekinė rinoskopija

Medikamentinis gydymas

Specifinė imunoterapija

 

Laboratorinė tarnyba

Patologijos tarnyba

2.

H 10.1

H 10.4

Alerginis konjunktyvitas

Etiologijos nustatymas

 

Odos alerginiai mėginiai

Bendras IgE

Akių sekreto citologinis tyrimas

Medikamentinis gydymas

Specifinė imunoterapija

Oftalmologas

Laboratorinė tarnyba

3.

J 45.0

 

Alerginė astma (įtariant egzogeninę)

Diagnozės patikslinimas nustatant etiologiją

Odos alerginiai mėginiai

Spirometrija

Skreplių citologinis tyrimas

Bendras IgE

Nespecifinis bronchų provokacinis mėginys

Specifinė imunoterapija

Gydomoji aferezė

Pulmonologas

Laboratorinė tarnyba

Gydomosios aferezės tarnyba

4.

L 20

Atopinis dermatitas

Etiologijos nustatymas

 

Odos alerginiai mėginiai

Eliminacinės dietos

Mikrobiologinis odos tyrimas

Bendras IgE

Odos biopsija su histologiniu tyrimu

Dietoterapija

Medikamentinis gydymas (steroidai)

Gydomoji aferezė

Dermatove-nerologas

Laboratorinė tarnyba

Mikrobiologijos laboratorija

Patologijjos tarnyba Gydomosios aferezės tarnyba

5.

L 23

Alerginis kontaktinis dermatitas

Etiologijos nustatymas

Odos alerginiai mėginiai

Medikamentinis gydymas

Dermatove-nerologas

Laboratorinė tarnyba

6.

L 50

Dilgėlinė

Etiologijos nustatymas

 

Odos alerginiai mėginiai

Šalčio mėginys

Fizinio krūvio mėginys

Bendras IgE

Eliminacinės dietos

Odos biopsija su histologiniu tyrimu

Medikamentinis gydymas

Dietoterapija

Gydomoji aferezė

 

Laboratorinė tarnyba Gydomosios aferezės tarnyba

7.

T 78.3

E 88.0

J 38.4

Angioneurozinė edema (Kvinkės edema)

Etiologijos nustatymas

Odos alerginiai mėginiai

Bendras IgE

Eliminacinės dietos

Odos biopsija su histologiniu tyrimu

Medikamentinis gydymas

Gydomoji aferezė

Dietoterapija

Otorinolarin-

gologas

Laboratorinė tarnyba Gydomosios aferezės tarnyba

Patologijos tarnyba

8.

L 95

D 69.9

Alerginis vaskulitas

Pirminės diagnozės nustatymas

Krioglobulinai

Autoantikūnai

Odos biopsija su histologiniu tyrimu

Odos aplikaciniai mėginiai

Specifinė imunoterapija

Gydomoji aferezė

Reumatologas

Gydomosios aferezės tarnyba

Laboratorinė tarnyba

Patologijos tarnyba

9.

L 27.2

K 52.2

 

 

Maisto alergija

Maisto alergijos sukeltas gastroenteritas ir kolitas

Alerginis gastroenteritas ir kolitas

Etiologijos nustatymas

 

Odos alerginiai mėginiai

Eliminacinės dietos

Dietoterapija

 

 

Laboratorinė tarnyba

10.

D 89

Kiti imuninio mechanizmo pakenkimai

Polikloninė hipergamaglobulinemija

Krioglobulinemija

Krioglobulinų tyrimas

Mikrobiologiniai kraujo ir organizmo sekretų tyrimai

Specifinė imunoterapija

Gydomoji aferezė

 

Laboratorinė tarnyba

Mikrobiologijos laboratorija

Gydomosios aferezės tarnyba

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 658

2 priedas

 

ALERGOLOGIJOS TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Eil. Nr.

TLK-10 kodas

Ligos pavadinimas

Papildomos sąlygos

Diagnostikos technologijos

Gydymo metodai

Specialistai

Kitos būtinos sąlygos (privalomos tarnybos

ir kt.)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

J 30.1

J 30.2

J 30.3

Alerginis rinitas

Polinozė

Profesinio rinito diagnostika

Neefektyvi specifinė imunoterapija

Provokaciniai alerginiai mėginiai

Specifiniai IgE

Limfocitų populiacijų ir subpopuliacijų bei jų funkcijų tyrimai

ECP nustatymas kraujyje ir nosies sekrete

Imunomoduliacinė terapija

Otorinolaringologas

Darbo medicinos gydytojas

 

Radiologijos tarnyba

Imunologijos laboratorija

Laboratorinė tarnyba

2.

H 10.1

H 10.4

Alerginis konjunktyvitas

Profesinio konjunktyvito diagnostika

Neefektyvi specifinė imunoterapija

Provokaciniai alerginiai mėginiai

Limfocitų populiacijų ir subpopuliacijų bei jų funkcijų tyrimas

Specifinių IgE nustatymas

Imunomoduliacinė terapija

Oftalmologas

Laboratorinė tarnyba

Imunologijos laboratorija

3.

J 45.0

 

Alerginė astma

Profesinės bronchinės astmos diagnostika

 

Provokaciniai alerginiai mėginiai

Specifinių IgE nustatymas

Limfocitų populiacijų ir subpopuliacijų bei jų funkcijų tyrimai

Dujų difuzijos tyrimas

Vaistų koncentracijos kraujyje nustatymas

Imunomoduliacinė terapija

 

Darbo medicinos gydytojas

Dietologas (aspirininei BA)

Pulmonologas

Imunologijos laboratorija

Kvėpavimo fiziologijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

4.

L 20

Atopinis dermatitas

Generalizuota atopinio dermatito forma

Specifiniai IgE

Odos biopsija ir bioptato ištyrimas imunohistocheminiu ar elektroninės mikroskopijos būdu

Limfocitų populiacijų ir subpopuliacijų ir jų funkcijos tyrimas

Vaistų koncentracijos kraujyje nustatymas

Imunomoduliacinė terapija

 

Dermatovenerologas

Dietologas

Imunologijos laboratorija

Patologijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

5.

L 50.1-

L 50.9

Q 82.2

Dilgėlinė

Rezistentiška gydymui ligos eiga

Provokaciniai alerginiai testai

Limfocitų populiacijų ir subpopuliacijų ir jų funkcijos tyrimas

Specifinių IgE nustatymas

Autoantikūnų nustatymas

Komplemento sistemos tyrimas

Odos biopsija ir bioptato ištyrimas imunohistocheminiu ar elektroninės mikroskopijos būdu

Imunomoduliacinė terapija

Reumatologas

Endokrinologas

Gastroenterologas

Urologas

Otorinolaringologas

Dietologas

Stomatologas

Dermatologas

Imunologijos laboratorija

Laboratorinė tarnyba

Patologijos tarnyba

6.

T 78.3

E 88.0

J 38.4

Angioneurozinė edema

(Kvinkės edema)

Recidyvuojanti angioedema

Įgimta ar įgyta C1 esterazės inhibitoriaus stoka

Specifinių IgE nustatymas

Komplemento sistemos tyrimas (įskaitant C1 esterazės inhibitoriaus nustatymą)

Limfocitų populiacijų ir subpopuliacijų ir jų funkcijų tyrimas

Odos biopsija ir bioptato ištyrimas imunohistocheminiu ar elektroninės mikroskopijos būdu

Imunomoduliacinė terapija

 

Otorinolaringologas

Endokrinologas

Reumatologas

Imunologijos laboratorija

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Patologijos tarnyba

7.

L 51.1

 

Daugiaformė raudonė

Stivenso-Džonsono sindromas

Pirminės diagnozės nustatymas

Limfocitų populiacijų ir subpopuliacijų ir jų funkcijų tyrimas

Komplemento sistemos tyrimas

Imunomoduliacinė terapija

Gydymas intraveniniu imunoglobulinu

Dermatovenerologas

Oftalmologas

Otorinolaringologas

Ginekologas

Imunologijos laboratorija

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Patologijos tarnyba

8.

T 78.0

 

T 78.2

T 80.5

T 88.6

T 88.2

Anafilaksinis šokas

dėl maisto

Nepatikslintas

Dėl serumo

Dėl vaistų

Dėl anestezijos

Praėjus šokinei būklei,

etiologijai nustatyti

Konsultacija prieš skiriant gydymą įtariamais buvusią alergiją sukėlusiais vaistais (ar kryžmines reakcijas galinčiais sukelti vaistais)

Prieš vietinę ir bendrinę nejautrą

Histamino kiekio kraujyje nustatymas

Triptazės kiekio kraujyje nustatymas

Imunomoduliacinė terapija

 

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

9.

D 80

D 81

D 82

D 83

D 84

Imunodeficitas

Pirminės diagnozės nustatymas

Limfocitų populiacijų ir subpopuliacijų bei jų funkcijų tyrimas

Limfocitų imunofenotipavimas

Komplemento sistemos tyrimas

Imunomoduliacinė terapija

Genetikas

Imunologijos laboratorija

Laboratorinė tarnyba

______________