VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. RUGSĖJO 5 D. ĮSAKYMO NR. 1K-109 „DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS“ PAKEITIMO

 

2005 m. rugsėjo 21 d. Nr. 1K-115

Vilnius

 

 

Siekdamas ištaisyti techninę klaidą,

pakeičiu Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 1K-109 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 110-4041) 2.1 punktą ir vietoje žodžių „formą Nr. 025-1/1-LK“ įrašau žodžius „formą Nr. 025-1/a-LK“.

 

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

VALDYMUI IR DARBO ORGANIZAVIMUI

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                           VYTAUTAS KRIAUZA