LIETUVOS RESPUBLIKOS

MINISTRAS PIRMININKAS

POTVARKIS

 

Dėl DELEGAVIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIŠALĘ TARYBĄ

 

2012 m. gruodžio 18 d. Nr. 353

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 109 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų delegavimo į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą“ (Žin., 2009, Nr. 22-851; 2011, Nr. 89-4272) 1.1 punktu:

1. Skiriu į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą Ministro Pirmininko patarėją Iriną Urbonavičiūtę.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2011 m. rugpjūčio 18 d. potvarkį Nr. 201 „Dėl delegavimo į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS