VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. sausio 17 d. Nr. 1K-8

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Nepriskirtinų stacionarinėms paslaugoms asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1114 „Dėl Nepriskirtinų stacionarinėms paslaugoms asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 144-5513), ir Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo „II. Skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir bazinės kainos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 143-5205; 2006, Nr. 144-5508):

1. Pakeičiu Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 89-3363, Nr. 94-3529, Nr. 110-4041, Nr. 124-4437, Nr. 136-4902, Nr. 150-5526; 2006, Nr. 8-308, Nr. 8-309, Nr. 31-1104, Nr. 42-1549, Nr. 46-1679, Nr. 57-2055, Nr. 60-2170, Nr. 68-2534, Nr. 70-2608, Nr. 91-3602, Nr. 111-4266, Nr. 136-5193, Nr. 144-5528; 2007, Nr. 2-116), ir dalyje „01 / Išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti“:

1.1. Eilutės „01 05 / Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos / 69 / Stacionarinės paslaugos vaikams, kai atlikta operacija“ stulpeliuose „Paslaugos kodas“ ir „Paslaugos pavadinimas“, po paslaugos kodo „2636“ ir paslaugos pavadinimo „Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III“, įrašau naują eilutę:

Straipsnio kodas

PSDF biudžeto straipsnis

Grupės kodas

Paslaugų grupė

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

75

Nepriskirtinos stacionarinėms paslaugoms

2649

Asmens sveikatos priežiūros paslauga, nepriskirtina stacionarinei paslaugai

1.2. Eilutės „01 01 02 / Pirminės asmens sveikatos priežiūros skatinamosios paslaugos / 14 / Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos“ stulpeliuose „Paslaugos kodas“ ir „Paslaugos pavadinimas“, po paslaugos kodo „2033“ ir paslaugos pavadinimo „Glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą)“, įrašau šiuos paslaugų kodus ir jų pavadinimus:

Straipsnio kodas

PSDF biudžeto straipsnis

Grupės kodas

Paslaugų grupė

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

 

 

 

 

2650

Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

2651

Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė

2652

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR)

2653

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų

1.2.1. po paslaugos kodo „1843“ ir paslaugos pavadinimo „Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika“ pakeičiu 1980–2001 kodams priskirtų paslaugų pavadinimus ir juos išdėstau taip:

Straipsnio kodas

PSDF biudžeto straipsnis

Grupės kodas

Paslaugų grupė

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

 

 

 

 

1980

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1981

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias–šeštas gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1982

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas gydytojo vizitas

 

 

 

 

1983

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1984

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1985

1–6 mėn. vaikų priežiūra (trečias–aštuntas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1986

6–12 mėn. vaikų priežiūra (devintas–dešimtas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1987

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste)

 

 

 

 

1988

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime)

 

 

 

 

1989

Imunoprofilaktika vaikams: gydytojo paslauga

 

 

 

 

1990

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo paslauga

 

 

 

 

1991

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras slaugytojos vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1992

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias–šeštas slaugytojos vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1993

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas slaugytojos vizitas

 

 

 

 

1994

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas–ketvirtas slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1995

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas–ketvirtas slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1996

1–6 mėn. vaikų priežiūra (penktas–dešimtas slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1997

6–12 mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas–dvyliktas slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1998

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojos vizitas į namus (mieste)

 

 

 

 

1999

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojos vizitas į namus (kaime)

 

 

 

 

2000

Imunoprofilaktika vaikams: slaugytojos paslauga

 

 

 

 

2001

Moksleivių paruošimas mokyklai: slaugytojos paslauga

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodyti kodai taikomi tvarkant stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nepriskirtinų stacionarinėms paslaugoms, ir pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros skatinamųjų paslaugų apskaitą nuo 2007 m. sausio 1 dienos.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriaus pavaduotojui medicinai.

 

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,

PAVADUOJANTIS DIREKTORIŲ                                                           VYTAUTAS KRIAUZA