VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m.  gruodžio 21 d. Nr. 1K-185

Vilnius

 

 

Siekdamas gerinti ortopedijos-traumatologijos paslaugų, kai atliekamos sąnarių endoprotezavimo operacijos, kompiuterizuotą apskaitą:

1. Pakeičiu Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 89-3363, Nr. 94-3529, Nr. 110-4041, Nr. 124-4437, Nr. 136-4902, Nr. 150-5526; 2006, Nr. 8-308, Nr. 8-309, Nr. 31-1104, Nr. 42-1549, Nr. 46-1679, Nr. 57-2055, Nr. 60-2170, Nr. 68-2534, Nr. 70-2608, Nr. 91-3602, Nr. 111-4266, Nr. 136-5193, Nr. 144-5528; 2007, Nr. 2-116, Nr. 9-373, Nr. 35-1308, Nr. 46-1778, Nr. 54-2112, Nr. 64-2483, Nr. 78-3179, Nr. 89-3363), ir dalyje „01 / Išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti“ po eilutės „01 05 / Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos / 69 / Stacionarinės paslaugos suaugusiesiems, kai atlikta operacija“ paslaugos kodo „2586“ ir paslaugos pavadinimo „Ortopedija-traumatologija III“ įrašau šias eilutes:

Straipsnio Kodas

PSDF biudžeto straipsnis

Grupės kodas

Paslaugų grupė

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

1

2

3

4

5

6

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

69

Stacionarinės paslaugos suaugusiesiems, kai atlikta operacija

2891

Ortopedija-traumatologija IIC (kai atlikta sąnario endoprotezavimo operacija)

2892

Ortopedija-traumatologija III (kai atliktam sąnario endoprotezavimo operacija)

“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

Direktorius                                                                                    Algis Sasnauskas