LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO,

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO,
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2000 m. SPALIO 4 d. ĮSAKYMO Nr. 1221/527/83 „DĖL ASMENS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO TVARKOS“ IR JĮ KEITUSIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1774/V-879/A1-433

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t a m e netekusiais galios:

1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 1221/527/83 „Dėl Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 85-2608);

2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. ISAK-952/V-335/A1-309 „Dėl švietimo ir mokslo ministro, sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1221/527/83 „Dėl Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarkos“ pakeitimo“, (Žin., 2009, Nr. 55-2184);

3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymą Nr. V-1676/V-886/A1-469 „Dėl švietimo ir mokslo ministro, sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1221/527/83 „Dėl Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 122-6239).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                           Raimondas Šukys

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas