VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ APRAŠŲ VISUOMENEI PATVIRTINIMO

 

2013 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 50-25

Vilnius

 

Vadovaudamasis Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos priemonių aprašų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2008 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1-255 „Dėl Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos priemonių aprašų rengimo taisyklių patvirtinimo“,

t v i r t i n u:

1. Bakalauro diplomo priedėlio (kodas 6104R) blanko (atpažinties numeris 01219-A1) technologinės apsaugos priemonių aprašą visuomenei (pridedama*);

2. Magistro diplomo priedėlio (kodas 7104R) blanko (atpažinties numeris 01220-A1) technologinės apsaugos priemonių aprašą visuomenei (pridedama*);

3. Bakalauro diplomo priedėlio (kodas 6111R) blanko (atpažinties numeris 01435) technologinės apsaugos priemonių aprašą visuomenei (pridedama*).

 

Direktorius                                                                         Vaclovas Juknevičius

 

_____________

* Technologinės apsaugos priemonių aprašai visuomenei skelbiami „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus

2013-08-05 įsakymu Nr. 50-25

 

BAKALAURO DIPLOMO PRIEDĖLIO (KODAS 6104R) BLANKO

(ATPAŽINTIES NUMERIS 01219-A1)

TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ APRAŠAS VISUOMENEI

 

Techniniai duomenys:

1. Formatas 210 x 297 mm.

2. Lapų skaičius 4.

 

Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose.

2. Spauda – ofsetinė.

3. Grafiniai apsaugos būdai (1 nuoroda) – apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: šviesiai mėlynos ir violetinės).

4. Grafiniai apsaugos būdai (2 nuoroda) – giljošai.

5. Numeravimas (3 nuoroda):

5.1. spauda, iškilioji;

5.2. numeratoriumi, vienodo dydžio skaitmenimis;

5.3. septyniaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

5.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

 

Panaudotų technologinės apsaugos priemonių išdėstymas pavyzdyje


1 puslapis


2 puslapis


3 puslapis


4 puslapis


5 puslapis


6 puslapis


7 puslapis


8 puslapis

Popierius su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu

Popierius su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos

1 nuoroda

2 nuoroda

3 nuoroda (1 puslapis)

3 nuoroda

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus

2013-08-05 įsakymu Nr. 50-25

 

MAGISTRO DIPLOMO PRIEDĖLIO (KODAS 7104R) BLANKO

(ATPAŽINTIES NUMERIS 01220-A1)

TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ APRAŠAS VISUOMENEI

 

Techniniai duomenys:

1. Formatas 210 x 297 mm.

2. Lapų skaičius 4.

 

Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose.

2. Spauda – ofsetinė.

3. Grafiniai apsaugos būdai (1 nuoroda) – apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: geltonos ir šviesiai žalios).

4. Grafiniai apsaugos būdai (2 nuoroda) – giljošai.

5. Numeravimas (3 nuoroda):

5.1. spauda, iškilioji;

5.2. numeratoriumi, vienodo dydžio skaitmenimis;

5.3. septyniaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

5.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

 

Panaudotų technologinės apsaugos priemonių išdėstymas pavyzdyje


1 puslapis


2 puslapis


3 puslapis


4 puslapis


5 puslapis


6 puslapis


7 puslapis


8 puslapis

Popierius su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu

Popierius su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos

1 nuoroda

2 nuoroda

3 nuoroda (1 puslapis)

3 puslapis

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus

2013-08-05 įsakymu Nr. 50-25

 

BAKALAURO DIPLOMO PRIEDĖLIO (KODAS 6111R) BLANKO

(ATPAŽINTIES NUMERIS 01435)

TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ APRAŠAS VISUOMENEI

 

Techniniai duomenys:

1. Formatas 210 x 297 mm.

2. Lapų skaičius 4.

 

Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose.

2. Spauda – ofsetinė.

3. Grafiniai apsaugos būdai (1 nuoroda) – apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: šviesiai mėlynos ir violetinės).

4. Grafiniai apsaugos būdai (2 nuoroda) – giljošai.

5. Numeravimas (3 nuoroda):

5.1. spauda, iškilioji;

5.2. numeratoriumi, vienodo dydžio skaitmenimis;

5.3. septyniaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

5.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

 

Panaudotų technologinės apsaugos priemonių išdėstymas pavyzdyje


1 puslapis


2 puslapis


3 puslapis


4 puslapis


5 puslapis


6 puslapis


7 puslapis


8 puslapis

Popierius su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu

Popierius su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos

1 nuoroda

2 nuoroda

3 nuoroda (1 puslapis)

3 nuoroda

 

_________________