LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJA

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

 

Į S A K Y M A S

LIGŲ, KURIOMIS SERGANTYS VAIKAI SIUNČIAMI SANATORINIAM REABILITACINIAM GYDYMUI, SĄRAŠAS

 

1992 m. birželio 16 d. Nr. 230/66

Vilnius

 


Neteko galios

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos bei

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1994 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 410/41

(nuo 1994 m. gruodžio 15 d.)

(Žin., 1994, Nr. 96-1898)

______________