Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ SAVININKO IR DALININKO TEISIŲ IR PAREIGŲ ĮGYVENDINIMO

 

2020 m. sausio 15 d. Nr. 33

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimą Nr. 495 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės likvidavimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pavesti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai įgyvendinti valstybės, kaip:

1.    Viešosios įstaigos LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪROS ir VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „SPORTAS IR POILSIS“ savininkės, teises ir pareigas.

2.    Viešosios įstaigos „Vito Gerulaičio vardo teniso akademija“, Viešosios įstaigos „Sporto olimpas“, Viešosios įstaigos „Plytinės kartodromas“, Viešosios įstaigos „Nacionalinis žiedas“ ir Lietuvos žiemos sporto centro dalininkės, teises ir pareigas.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                               Algirdas Monkevičius