Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SPALIO 21 D. NUTARIMO NR. 1318 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 7 d. Nr. 902

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro“:

1. Pakeisti 48.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

48.2. valstybės ir savivaldybių institucijoms, kurios atlieka valstybės priskirtas funkcijas, susijusias su registro duomenimis, ar kurioms registro duomenų reikia jų tiesioginėms funkcijoms atlikti, tarptautinėms organizacijoms ir Europos Sąjungos institucijoms, kai tai susiję su Lietuvos Respublikos įsipareigojimais pagal tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus;“.

2. Papildyti 58.4 papunkčiu:

58.4. tarptautinėms organizacijoms ir Europos Sąjungos institucijoms registro objekto tapatumui patikrinti pagal prašymą arba sutartį.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rimantas Sinkevičius