LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL STIPENDIJŲ PARAIŠKŲ

VERTINIMO PRIORITETŲ IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 4LKT-14(1.3E)

Vilnius

 

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23 punktu,  nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Individualių stipendijų paraiškų vertinimo prioriteto ir kriterijų balų aprašą.

1.2. Mobilumo stipendijų paraiškų vertinimo prioriteto ir kriterijų balų aprašą.

1.3. Pradedančiojo kūrėjo stipendijų paraiškų vertinimo kriterijų balų aprašą.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos 2022 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 4LKT-19(1.3E) „Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašų patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                                 Asta Pakarklytė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu

Nr. 4LKT-14(1.3E)

 

 

INDIVIDUALIŲ STIPENDIJŲ PARAIŠKŲ

VERTINIMO PRIORITETO IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1. Individualių stipendijų paraiškų vertinimo prioritetas paraiškose yra nurodyti kūrybos pristatymo visuomenei būdai ir priemonės (0-10):

 

Eil.

Nr.

Prioritetas teikiamas

Vertinant atitiktį prioritetui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą

atliekantiems ekspertams

1.1.

Paraiškoms, kuriose yra nurodyti išplėtoti kūrybos pristatymo visuomenei būdai ir priemonės.

10

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, jeigu paraiškoje yra nurodyti ir išsamiai pristatyti būdai ir priemonės, kuriais numatoma pasiekti tikslinę auditoriją.

5

Atitiktis prioritetui vertinama 5 balais, jeigu paraiškoje yra nurodyti, bet neišsamiai pristatyti būdai ir priemonės, kuriais numatoma pasiekti tikslinę auditoriją.

0

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, jeigu paraiškoje nėra nurodyti ir išsamiai pristatyti būdai ir priemonės, kuriais numatoma pasiekti tikslinę auditoriją.

 

2. Individualių stipendijų paraiškų vertinimo kriterijai (0-90):

2.1. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė (0-30):

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

2.1.1.

Veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe, profesionalumu ir originalumu, vertės visuomenei ar srities raidai potencialu.

 

30

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

23

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

8

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

2.2. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, idėjos pagrįstumas (0-10):

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

2.2.1.

Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, idėja yra pagrįsta ir argumentuota.

 

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

8

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

3

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

2.3. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, aktualumas (0-10):

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

2.3.1.

Veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, yra aktuali, inovatyvi ir perspektyvi.

 

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

8

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

3

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

2.4. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, planuojami rezultatai (0-10):

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

2.4.1.

Numatomi veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, rezultatai yra aiškūs ir pamatuojami.

 

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

8

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

3

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

2.5. ankstesnės kūrybinės veiklos vertė ir aktualumas (0-20):

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

2.5.1.

Ankstesnė kūrybinė arba profesinė veikla buvo įvertinta apdovanojimais (diplomais, premijomis ir kt.) Lietuvoje ir (ar) užsienyje, padariusi įtaką kultūros ar konkrečios meno srities raidai, pasižyminti originalumu ir kūrybiškumu.

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

2.6. ankstesnės kūrybinės veiklos sklaida (0-10):

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

2.6.1.

Vykdyta (vykdoma) intensyvi ankstesnės kūrybinės veiklos sklaida Lietuvoje ir (ar) užsienyje.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

8

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

3

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

________________________

part_11e7513982024a5599f1d97bc468dd54_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu

Nr. 4LKT-14(1.3E)

 

 

MOBILUMO STIPENDIJŲ PARAIŠKŲ

VERTINIMO PRIORITETO IR KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1. Mobilumo stipendijų paraiškų vertinimo prioritetas stipendijos prašoma mobilumo veiklai, skirtai žinioms, praktikoms, ar technikoms, kurias ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamomis arba nenagrinėjamomis Lietuvos Respublikoje (0-10):

 

Eil.

Nr.

Prioritetas teikiamas

Vertinant atitiktį prioritetui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą

atliekantiems ekspertams

1.1.

Stipendijos prašoma mobilumo veiklai, skirtai žinioms, praktikoms ar technikoms, kurias ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamomis arba nenagrinėjamomis Lietuvos Respublikoje.

10

Atitiktis prioritetui vertinama 10 balų, jeigu stipendijos prašoma mobilumo veiklai, skirtai žinioms, praktikoms ar technikoms, kurias ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamomis arba nenagrinėjamomis Lietuvos Respublikoje.

5

Atitiktis prioritetui vertinama 5 balais, jeigu stipendijos prašoma mobilumo veiklai, kuri iš dalies skirta žinioms, praktikoms ar technikoms, kurias ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamomis arba nenagrinėjamomis Lietuvos Respublikoje

0

Atitiktis prioritetui vertinama 0 balų, jeigu stipendijos prašoma mobilumo veiklai, kuri nėra skirta žinioms, praktikoms ar technikoms, kurias ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamomis arba nenagrinėjamomis Lietuvos Respublikoje.

 

2. Mobilumo stipendijų paraiškų vertinimo kriterijai (0-90):

2.1. aiškiai apibrėžti veiklos tikslai ir nustatytas grafikas (0-20):

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

2.1.1.

Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, tikslai yra aiškiai apibrėžti ir nustatytas grafikas.

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

2.2. mobilumo veiklos pagrindimas, veiklos sklaida ir viešinimas (0-20):

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

2.2.1.

 

Veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, yra pagrįsta ir argumentuota, numatyta veiklos sklaida ir viešinimas. 

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

2.3. mobilumo vietos, kursų, renginio, rezidencijos ar kt. svarba (0-20):

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

2.3.1.

 

Pristatyta ir apibrėžta mobilumo vietos, kursų, renginio, rezidencijos ar kt. svarba.

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

 

2.4. ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai ir sklaida (0-30):

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

2.4.1.

 

Pristatyti ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai ir sklaida, t. y. veikla buvo įvertinta apdovanojimais (diplomais, premijomis ir kt.) Lietuvoje ir (ar) užsienyje, padariusi įtaką kultūros ar konkrečios meno srities raidai, pasižyminti profesionalumu, originalumu ir kūrybiškumu.

30

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

23

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

8

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

________________________

part_9d959b05e51c4c48944d2a36ad48cd59_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu

Nr. 4LKT-14(1.3E)

 

 

PRADEDANČIOJO KŪRĖJO STIPENDIJŲ PARAIŠKŲ

VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1.  Pradedančiojo kūrėjo stipendijų paraiškų vertinimo kriterijai (0-100):

1.1. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, kūrybinis potencialas (0-40):

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

1.1.1.

Kūrybinėje veikloje matomas didelis kūrybinis potencialas, plėtros perspektyva, poveikis kultūros, meno srities raidai ir (arba) visuomenei.

40

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 40 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

30

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.


 

 

1.2. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, pagrįstumas (0-20):

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

1.2.1.

 

 

Aiškiai apibrėžti veiklos tikslai, idėja yra pagrįsta ir argumentuota. Pristatyti planuojamų veiklų rezultatai, jų svarba, numatomas veiklos tęstinumas.

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, sklaida ir viešinimas (0-20):

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

1.3.1.

 

Pristatytas veiklos sklaidos planas Lietuvoje ir (ar) užsienyje, numatyti kūrybos rezultatų sklaidos partneriai. Suplanuotas veiklos ir pasiektų rezultatų viešinimas, nurodant informacijos viešinimo priemones, formas ir kanalus.

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4. ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai (0-20):

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

1.4.1.

 

Pristatyti ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai yra profesionalūs ir originalūs, sulaukę teigiamų atsiliepimų ir (ar) apdovanojimų.

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu veikla, kuriai prašoma skirti stipendiją, visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

________________________

part_7b7a3055d4b745a4bc12f677b76e8e7a_end