VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 17 d. Nr. 1K-175

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 588 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“:

1.    P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“:

1.1. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 01 01 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją) / 1 / Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai)“ pakeičiu paslaugų, žymimų kodais 3665–3679, pavadinimus ir juos išdėstau taip:

 

 

 

 

„3665

Nuotolinis apsilankymas pas šeimos gydytoją Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3666

Nuotolinis apsilankymas pas vidaus ligų gydytoją Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3667

Nuotolinis apsilankymas pas vaikų ligų gydytoją Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3668

Nuotolinis apsilankymas pas gydytoją akušerį ginekologą Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3669

Nuotolinis apsilankymas pas gydytoją chirurgą Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3670

Nuotolinis apsilankymas pas gydytoją odontologą Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3671

Nuotolinis apsilankymas pas bendrosios praktikos slaugytoją Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3672

Nuotolinis apsilankymas pas akušerį Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3673

Nuotolinis apsilankymas pas bendruomenės slaugytoją Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3674

Nuotolinis apsilankymas pas Psichikos sveikatos centro suaugusiųjų psichiatrą Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3675

Nuotolinis apsilankymas pas Psichikos sveikatos centro vaikų ir paauglių psichiatrą Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3676

Nuotolinis apsilankymas pas psichologą Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3677

Nuotolinis apsilankymas pas socialinį darbuotoją Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3678

Nuotolinis apsilankymas pas psichikos sveikatos slaugytoją Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3679

Nuotolinis apsilankymas pas šeimos gydytojo komandos narį – išplėstinės praktikos slaugytoją ar slaugytojo padėjėją, ar socialinį darbuotoją, ar gyvensenos medicinos specialistą, ar kineziterapeutą – Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu“

 

1.2.    Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 1 / Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“ pakeičiu paslaugų, žymimų kodais 3680–3742, pavadinimus ir juos išdėstau taip:

 

 

 

 

„3680

Nuotolinė endokrinologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3681

Nuotolinė gastroenterologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3682

Nuotolinė hematologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3683

Nuotolinė kardiologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3684

Nuotolinė nefrologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3685

Nuotolinė neonatologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3686

Nuotolinė reumatologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3687

Nuotolinė vaikų alergologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3688

Nuotolinė vaikų hematologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3689

Nuotolinė vaikų endokrinologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3690

Nuotolinė vaikų gastroenterologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3691

Nuotolinė vaikų kardiologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3692

Nuotolinė vaikų nefrologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3693

Nuotolinė vaikų neurologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3694

Nuotolinė vaikų pulmonologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3695

Nuotolinė vaikų urologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3696

Nuotolinė vaikų reumatologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3697

Nuotolinė onkologo chemoterapeuto (teikiama vaikams iki 18 metų) paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3698

Nuotolinė abdominalinės chirurgijos gydytojo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3699

Nuotolinė akušerio ginekologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3700

Nuotolinė alergologo ir klinikinio imunologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3701

Nuotolinė anesteziologo reanimatologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3702

Nuotolinė chirurgo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3703

Nuotolinė darbo medicinos gydytojo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3704

Nuotolinė dermatovenerologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3705

Nuotolinė endodontologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3706

Nuotolinė ftiziatro paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3707

Nuotolinė infektologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3708

Nuotolinė geriatro paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3709

Nuotolinė klinikinio toksikologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3710

Nuotolinė kraujagyslių chirurgo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3711

Nuotolinė krūtinės chirurgo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3712

Nuotolinė koloproktologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3713

Nuotolinė neurochirurgo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3714

Nuotolinė neurologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3715

Nuotolinė oftalmologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3716

Nuotolinė onkologo chemoterapeuto (teikiama suaugusiesiems) paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3717

Nuotolinė onkologo radioterapeuto paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3718

Nuotolinė ortodonto odontologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3719

Nuotolinė ortopedo odontologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3720

Nuotolinė ortopedo traumatologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3721

Nuotolinė otorinolaringologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3722

Nuotolinė periodontologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3723

Nuotolinė plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3724

Nuotolinė psichiatro paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3725

Nuotolinė pulmonologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3726

Nuotolinė širdies chirurgo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3727

Nuotolinė urologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3728

Nuotolinė vaikų intensyviosios terapijos gydytojo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3729

Nuotolinė vaikų ftiziatro paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3730

Nuotolinė vaikų chirurgo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3731

Nuotolinė vaikų ligų gydytojo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3732

Nuotolinė vaikų neurochirurgo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3733

Nuotolinė vaikų odontologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3734

Nuotolinė vaikų oftalmologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3735

Nuotolinė vaikų ortopedo traumatologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3736

Nuotolinė veido ir žandikaulių chirurgo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3737

Nuotolinė vidaus ligų gydytojo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3738

Nuotolinė burnos chirurgo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3739

Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiesiems) paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3740

Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams) paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3741

Nuotolinė dietologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3742

Nuotolinė sporto medicinos gydytojo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu“

 

1.3. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 1 / Priklausomybės ligų gydymo paslaugos“ pakeičiu paslaugų, žymimų kodu 3743 ir kodu 3744, pavadinimus ir juos išdėstau taip:

 

 

 

 

„3743

Nuotolinė gydytojo psichiatro, teikiančio priklausomybės ligų gydymo paslaugas, paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

 

 

 

 

3744

Nuotolinė gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, teikiančio priklausomybės ligų gydymo paslaugas, paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu“

 

1.4. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 1 / Odontologijos paslaugos“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu 3745, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„3745

Nuotolinė gydytojo odontologo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu“

 

1.5. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 1 / Genetikos paslaugos“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu 3746, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„3746

Nuotolinė gydytojo genetiko paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu“

 

1.6. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 1 / Ambulatorinės specializuotos skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugos“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu 3747, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„3747

Nuotolinė ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo, kai neatliekamos invazinės skausmo gydymo procedūros, paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu“

 

1.7.    Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 1 / Kitos gydytojų specialistų paslaugos“ pakeičiu paslaugų, žymimų kodu 3812 ir kodu 3748, pavadinimus ir juos išdėstau taip:

„3812

Nuotolinė vaikų ir paauglių psichiatro paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu“

 

 

 

 

3748

Nuotolinė vaikų infekcinių ligų gydytojo paslauga Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu“

 

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodai ir pavadinimai priskiriami atitinkamoms paslaugoms, suteiktoms karantino ir (ar) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu nuo 2020 m. birželio 17 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                          <Parašas>                                                    Gintaras Kacevičius