http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 30 d. Nr. 1K-111

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-520 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“:

1.  P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalies „01/Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“ eilutėje „01 01 02 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skatinamosioms paslaugoms /14/ Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos“:

1.1.    vietoj paslaugos, žymimos kodu „3415“, pavadinimo „Glikozilinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai glikemija nevalgius lygi 7,0 mmol / l arba mažesnė nei 7,0 mmol / l“ įrašau šį paslaugos pavadinimą:

 

 

 

 

 

„3415

Glikozilinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė“

 

1.2. vietoj paslaugos, žymimos kodu „3416“, pavadinimo „Glikozilinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai glikemija nevalgius didesnė nei 7,0 mmol / l“ įrašau šį paslaugos pavadinimą:

 

 

 

 

 

„3416

Glikozilinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai

 

 

1.3. vietoj paslaugos, žymimos kodu „3417“, pavadinimo „Glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai glikemija nevalgius lygi 7,0 mmol / l arba mažesnė nei 7,0 mmol / l“ įrašau šį paslaugos pavadinimą:

 

 

 

 

 

„3417

Glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė“

 

1.4. vietoj paslaugos, žymimos kodu „3418“, pavadinimo „Glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai glikemija nevalgius didesnė nei 7,0 mmol / l“ įrašau šį paslaugos pavadinimą:

 

 

 

 

 

„3418

Glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai“

 

2.  N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2015 m. balandžio 25 d.

 

 

 

Draudimo plėtros departamento direktorius,

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                            Gintaras Kacevičius