Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GEGUŽĖS 4 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL INSTITUCIJŲ ATLIEKAMŲ PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ OPTIMIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr.673

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.    Pakeisti Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“:

1.1. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos“.

1.2. Pripažinti netekusiu galios 54 punktą.

1.3. Papildyti jį 571 punktu:

571. Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos“.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas, išskyrus šio nutarimo 1.1 papunktį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                            Ingrida Šimonytė

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                       Aušrinė Armonaitė