HERB21 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. LIEPOS 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-576 „DĖL STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ, TERITORIJŲ PLANAVIMO SPECIALISTŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO DOKUMENTŲ IŠDAVIMO PASLAUGŲ ĮMOKŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 27 d. Nr. D1-112

Vilnius

 

P a k e i č i u Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, teritorijų planavimo specialistų atestavimo ir teisės pripažinimo paslaugų įmokų dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-576 „Dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, teritorijų planavimo specialistų atestavimo ir teisės pripažinimo dokumentų išdavimo paslaugų įmokų dydžių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr.D1-576

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-112

redakcija)

 

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, teritorijų planavimo specialistų atestavimo ir teisės pripažinimo dokumentų išdavimo paslaugų įmokų dydžiai

 

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

Įmoka, Eur

SVA 1.1

Kvalifikacijos atestato išdavimas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

85,00

SVA 1.2

Kvalifikacijos atestato išdavimas, nelaikant teisinių žinių egzamino, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

65,00

SVA 1.3

Teisės pripažinimo dokumento išdavimas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

120,00

SVA 1.4

Teisės pripažinimo dokumento išdavimas, nelaikant teisinių žinių egzamino, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

87,50

SVA 1.5

Kvalifikacijos atestato papildymas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

75,00

SVA 1.6

Kvalifikacijos atestato papildymas, nelaikant teisinių žinių egzamino, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

47,50

SVA 1.7

Teisės pripažinimo dokumento papildymas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

100,00

SVA 1.8

Teisės pripažinimo dokumento papildymas, nelaikant teisinių žinių egzamino, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

75,00

SVA 1.9

Pakartotinis teisinių žinių egzaminas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

37,50

SVA 1.10

Pakartotinis teisinių žinių egzaminas užsienio šalių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

35,00

SVA 1.11

Dublikato išdavimas vietoj prarasto kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams. 

18,00

SVA 1.12

Išrašo išdavimas iš registro apie kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento galiojimą statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

5,00

SVA 1.13

Kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento pakeitimas (pasikeitus adresui, statusui ar kitiems duomenims) statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

18,50

SVA 1.16

Atestuotų inžinierių kvalifikacijos tobulinimo įvertinimas.

37,50

SVA 1.17

Teisės pripažinimo dokumentą turinčių inžinierių teisės galiojimo kilmės šalyje vertinimas.

37,50

______________