Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VALSTYBĖS GARANTIJŲ IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL VALSTYBĖS GARANTIJAS 2023 METŲ LIMITŲ

 

2023 m. kovo 15 d. Nr. 158

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, 7 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 10 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Suteikti valstybės garantijas už uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimus pagal garantijas, prisiimtus 2023 ir ankstesniais metais, kurių suma, įvertinus įvykdytus įsipareigojimus, vienu metu negali viršyti 538 100 000 (penkių šimtų trisdešimt aštuonių milijonų vieno šimto tūkstančių) eurų.

2. Nustatyti, kad:

2.1. uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo įsipareigojimai pagal garantijų sutartis vienu metu neturi būti didesni kaip 203 900 000 (du šimtai trys milijonai devyni šimtai tūkstančių) eurų;

2.2. uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimai pagal garantijų sutartis vienu metu neturi būti didesni kaip 334 200 000 (trys šimtai trisdešimt keturi milijonai du šimtai tūkstančių) eurų;

2.3. reorganizavus uždarąją akcinę bendrovę Žemės ūkio paskolų garantijų fondą ir prijungus ją prie uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“, po reorganizavimo veiksianti bendrovė perims reorganizuotai uždarajai akcinei bendrovei Žemės ūkio paskolų garantijų fondui suteiktas valstybės garantijas už įsipareigojimus pagal garantijas, prisiimtus 2023 ir ankstesniais metais, ir po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įsipareigojimų pagal garantijas suma, įvertinus įvykdytus įsipareigojimus, vienu metu negali viršyti 538 100 000 (penkių šimtų trisdešimt aštuonių milijonų vieno šimto tūkstančių) eurų.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                               Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                        Gintarė Skaistė