Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2024 METAIS TAIKOMO MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO

 

2023 m. birželio 28 d. Nr. 516

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 3, 4 dalimis ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. ir 2023 m. gegužės 5 d. rekomendacijas, į šalies ūkio vystymosi rezultatus ir tendencijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti 2024 metais taikomą minimalųjį valandinį atlygį – 5,65 euro ir minimaliąją mėnesinę algą – 924 eurai.

2. Rekomenduoti socialiniams partneriams kolektyvinėse sutartyse nustatyti didesnius dydžius negu šio nutarimo 1 punkte nustatyti minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydžiai.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Monika Navickienė