http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 27 d. Nr. 1K-294

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1452 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1453 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Vaikų ir paauglių psichoterapijos paslaugų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1475 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Klasifikatorius):

1.1. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 1 / Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“ pripažįstu netekusiu galios šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„1607

Psichoterapeuto“

 

1.2. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 1 / Gydytojų specialistų tretinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“ pripažįstu netekusiu galios šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

 

 

„1732

Psichoterapeuto“

 

1.3. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 1 / Tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiant būtinąją pagalbą be siuntimo (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“ pripažįstu netekusiu galios šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„1798

Psichoterapeuto (būtinoji pagalba be siuntimo)“

 

1.4. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 6 / Papildomai apmokamos paslaugos“ pripažįstu netekusiais galios šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„321

Tretinio lygio individualios psichoterapijos seansas

 

 

 

 

322

Antrinio lygio individualios psichoterapijos seansas

 

 

 

 

323

Grupinis psichoterapijos seansas

 

 

 

 

1498

Individualios psichoterapijos seansas (vaikams)

 

 

 

 

1499

Grupinės psichoterapijos seansas (vaikams)“

 

1.5. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 85 / Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (antrinio lygio konsultacijos)“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3329“, pavadinimo „Vaikų pulmonologo (ilgalaikis stebėjimas)“ šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3649

Vaikų nefrologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3650

Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3651

Vaikų chirurgo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3652

Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) (ilgalaikis stebėjimas)“

 

1.6. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 85 / Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (tretinio lygio konsultacijos)“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3370“, pavadinimo „Vaikų pulmonologo (ilgalaikis stebėjimas)“ šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3653

Vaikų nefrologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3654

Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3655

Vaikų chirurgo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3656

Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) (ilgalaikis stebėjimas)“

 

1.7. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 1 / Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „2721“, pavadinimą:

 

 

 

 

„2721

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija, ir (ar) transkranijinė doplerografija (TKD), ir (ar) transkranijinė spalvinė sonografija (TKSS), ir (ar) transkranijinė sonoskopija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) motorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), ir (ar) somatosensorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (SSP), ir (ar) transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS), ir (ar) ištyrimas kognityviniais testais)

 

1.8. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 1 / Gydytojų specialistų tretinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „2772“, pavadinimą:

 

 

 

 

„2772

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija, ir (ar) transkranijinė doplerografija (TKD), ir (ar) transkranijinė spalvinė sonografija (TKSS), ir (ar) transkranijinė sonoskopija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) motorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), ir (ar) somatosensorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (SSP), ir (ar) transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS), ir (ar) ištyrimas kognityviniais testais)“

 

1.9. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 1 / Tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiant būtinąją pagalbą be siuntimo (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „2816“, pavadinimą:

 

 

 

 

„2816

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija, ir (ar) transkranijinė doplerografija (TKD), ir (ar) transkranijinė spalvinė sonografija (TKSS), ir (ar) transkranijinė sonoskopija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) motorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), ir (ar) somatosensorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (SSP), ir (ar) transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS), ir (ar) ištyrimas kognityviniais testais) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

1.10. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 1 / Kitos gydytojų specialistų paslaugos“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3645“, pavadinimo „Išplėstinė vaikų ir paauglių psichikos specialistų konsultacija“ šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3657

Psichoterapinė konsultacija

 

 

 

 

3658

Individualios ar šeimos psichoterapijos seansas

 

 

 

 

3659

Grupinės psichoterapijos seansas“

 

1.11. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 1 / Kitos gydytojų specialistų paslaugos“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3645“, pavadinimo „Išplėstinė vaikų ir paauglių psichikos specialistų konsultacija“ šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3660

Vaikų infekcinių ligų gydytojo paslauga

 

 

 

 

3661

Vaikų infekcinių ligų gydytojo paslauga, kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas“

 

1.12. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 85 / Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (antrinio lygio konsultacijos)“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3308“, pavadinimą:

 

 

 

 

„3308

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija, ir (ar) transkranijinė doplerografija (TKD), ir (ar) transkranijinė spalvinė sonografija (TKSS), ir (ar) transkranijinė sonoskopija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) motorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), ir (ar) somatosensorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (SSP), ir (ar) transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS), ir (ar) ištyrimas kognityviniais testais) (ilgalaikis stebėjimas)

 

1.13. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 85 / Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (tretinio lygio konsultacijos)“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3349“, pavadinimą:

 

 

 

 

„3349

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija, ir (ar) transkranijinė doplerografija (TKD), ir (ar) transkranijinė spalvinė sonografija (TKSS), ir (ar) transkranijinė sonoskopija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) motorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), ir (ar) somatosensorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (SSP), ir (ar) transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS), ir (ar) ištyrimas kognityviniais testais) (ilgalaikis stebėjimas)

 

1.14. Dalyje „05 / Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms / 05 01 / Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programai / 52 / Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos“:

1.14.1. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „1853“, pavadinimą:

 

 

 

 

„1853

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas (AGC, tiksliau neskirstomos)

 

1.14.2. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „1854“, pavadinimą:

 

 

 

 

„1854

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas (AGC, galimai piktybinės)“

 

1.15. Pakeičiu po lentele pateikiamas “Vartojimo santrumpas“ ir jas išdėstau taip:

Vartojamos santrumpos:

AC – adenokarcinoma;

AGC (galimai piktybinės) – atipinės liaukinės ląstelės, gali būti piktybinės ir klasifikuojamos kaip endocervikalinės, endometriumo ar neklasifikuojamos;

AGC (tiksliau neskirstomos) – atipinės liaukinės ląstelės, klasifikuojamos kaip endocervikalinės, endometriumo ar neklasifikuojamos;

AIS – adenokarcinoma in situ;

ALOKKL – alogeninė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija;

ASC-H – atipinės plokščiojo epitelio ląstelės, gali būti žymūs plokščialąsteliniai intraepiteliniai pakitimai;

ASC-US – atipinės nenustatytos reikšmės plokščiojo epitelio ląstelės;

ASP – asmens sveikatos priežiūra;

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga;

AUTOKKL – autologinė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija;

BI-RADS – mamogramų kategorijos (vadovaujantis Amerikos radiologijos kolegijos sistema);

EKG – elektrokardiograma;

EKMO – ekstrakorporinė membraninė oksigenacija;

EPM – nėra intraepitelinių pakitimų ar piktybinio naviko (endometriumo ląstelės, 40 metų ir vyresnių moterų);

ES – Europos Sąjunga;

GMP – greitoji medicinos pagalba;

GMP aprašas – Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 (su pakeitimais);

HSIL – žymūs plokščialąsteliniai intraepiteliniai pakitimai;

iFOBT – imunocheminis slapto kraujavimo testas išmatose;

kiti – kiti piktybiniai navikai;

LSIL – nežymūs plokščialąsteliniai intraepiteliniai pakitimai;

L01CD01, L01CD02, L01BC05 – nurodytas vaisto, skirto gydymo kursui, anatominis terapinis cheminis (ATC) kodas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos 2002 m. patvirtintą klasifikaciją;

netinkamas – tepinėlis netinka tyrimui;

nėra IPPN – nėra intraepitelinių pakitimų ar piktybinio naviko;

PAASP – pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra;

PIMAKP – prietaisas ilgalaikei mechaninei asistuojančiai kraujotakai palaikyti;

SCC – plokščialąstelinė karcinoma;

Tvarkos aprašas – Inkstų transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-381 (su pakeitimais).“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13 papunkčiais patvirtinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodų ir pavadinimų pakeitimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2019 m. gruodžio 18 d.;

2.2. šio įsakymo 1.5 ir 1.6 papunkčiais patvirtinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodų ir pavadinimų pakeitimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2019 m. gruodžio 19 d.;

2.3. šio įsakymo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.10, 1.14 papunkčiai įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Gintaras Kacevičius