http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. vasario 6 d. Nr. 1K- 36

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1064 „Dėl Kasos ir inksto komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

p a k e i č i u  Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „05/ Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms“, po eilute „05 08 01/ Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programai (neįskaitant išlaidų potencialiems donorams paruošti) /10/ Žmogaus organų ir audinių transplantacijos programos paslaugos suaugusiesiems, teikiamos stacionarinėmis sąlygomis“, po paslaugos kodu „3396“ ir paslaugos pavadinimu „Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos XIII etapas, kitų komplikacijų diagnostika ir gydymas po širdies ir plaučių komplekso transplantacijos“, įrašau šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3413

Kasos ir inksto komplekso transplantacijos VII etapas, kasos ir inksto komplekso paėmimo operacija (stacionarinis)

 

 

 

 

3414

Kasos ir inksto komplekso transplantacijos IX etapas, kasos ir inksto komplekso transplantacijos operacija ir pakartotinės operacijos (stacionarinis)“

 

 

 

 

Draudimo plėtros departamento direktorius,

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                            Gintaras Kacevičius