RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ, PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO TVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 13 d. Nr. A-1031(8.2)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-415 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašu ir Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo komisijos 2021 m. spalio 5 d. posėdžio protokolu Nr. 4,

tvirtinu Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą:

 

Eil. Nr.

Klubas

Projektas

Skiriamos lėšos (Eur)

1.

Asociacija futbolo sporto klubas „Radviliškis“

Dalyvavimas futsal A lygoje

1 500

2.

Asociacija futbolo sporto klubas „Radviliškis“

Dalyvavimas LFF III lygoje

2 000

3

Asociacija Radviliškio beisbolo klubas „Bėgiai“

Pasiremgimas ir dalyvavimas Lietuvos beisbolo 5 čempionate

1 200

4.

Sporto ir laisvalaikio klubas „Radvis“

Radviliškio rajono moksleivių šaškių ir šachmatų varžybos

1 000

5.

Sporto ir laisvalaikio klubas „Radvis“

Klubo steigimo išlaidų kompensavimas

256,26

6.

Radviliškio jėgos trikovės klubas

Dalyvavimas Pasaulio jėgos trikovės čempionate Vilniuje ir atvirame jėgos trikovės čempionate Latvijoje

2 000

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                     Jolanta Margaitienė