VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS PRABAVIMO RŪMŲ

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „LIETUVOS PRABAVIMO RŪMAI“ DIREKTORIAUS 2016 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. 19 „DĖL TAURIŲJŲ METALŲ IR JŲ GAMINIŲ BEI BRANGAKMENIŲ KOKYBĖS PAŽYMĖJIMO IR ETIKETĖS PRIVALOMŲJŲ FORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 6 d. Nr.(1.6)1-52

Druskininkai

 

 

P a k e i č i u valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 19 „Dėl tauriųjų metalų ir jų gaminių bei brangakmenių kokybės pažymėjimo ir etiketės privalomųjų formų tvirtinimo“:

1.   1.1. papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. tauriųjų metalų ir jų gaminių kokybės pažymėjimo privalomąją formą (pridedama);“

2.   1.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. tauriųjų metalų ir jų gaminių kokybės pažymėjimo privalomąją formą su tekstu ir metaduomenimis (pridedama);“

3.    1.1. ir 1.2. papunkčiais patvirtintas formas ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Virginija Pavalkienė


 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos prabavimo rūmų

direktoriaus

2023 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr.(1.6)1-52

 

 

(Tauriųjų metalų ir jų gaminių kokybės pažymėjimo privalomoji forma)

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA

LIETUVOS PRABAVIMO RŪMAI

 

 

TAURIŲJŲ METALŲ IR JŲ GAMINIŲ

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

 

 

XX Nr. 00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________

part_254b6cbc57344084a888134584664c50_end


 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos prabavimo rūmų

direktoriaus

2023 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr.(1.6)1-52

 

 

(Tauriųjų metalų ir jų gaminių kokybės pažymėjimo privalomoji forma su tekstu ir metaduomenimis)

 

 

VIEŠOJ ĮSTAIGA

LIETUVOS PRABAVIMO RŪMAI

 

 

TAURIŲJŲ METALŲ IR JŲ GAMINIŲ

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

 

XX

Nr.

00000

 

 

 

 

 

Išduotas

(ūkio subjekto teisinė forma ir pavadinimas arba vardas ir pavardė, kodas)

 

(ūkio subjekto buveinė)

 

 

Šiuo pažymėjimu tvirtinamos tauriųjų metalų ir jų gaminių charakteristikos:

 

Pavadinimas

Tauriojo metalo pavadinimas

Standartinė praba

Nustatyta praba, o/oo

Kiekis, vnt.

Masė, g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

-

 

PASTABOS.

 

 

Registracijos data:

Registracijos Nr.

 

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

____________________________________

part_9e80cc476b854c829f7b0f5e047fe8a9_end