RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ, PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO TVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 28 d. Nr. A-402 (8.14)

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-415 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašu ir Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo komisijos 2021 m. balandžio 13 d. posėdžio protokolu Nr. 1,

tvirtinu Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą:

 

 

Eil. Nr.

 

Klubas

 

Projektas

 

Skiriamos lėšos (Eur)

 

1.

 

VšĮ „KK Radviliškis“

 

Radviliškio miesto krepšinio komanda Regionų krepšinio lygoje

 

18 000

 

2.

 

Imtynių sporto klubas „Radviliškio laisvūnas“

 

Radviliškio imtynininkų pasiruošimas 2021 metų Lietuvos, Europos ir Pasaulio čempionatams ir Radviliškio miesto vardo garinimas

 

5 332

 

3.

 

Sporto klubas „Rytų kovotojas“

 

„Kartu mes galime“

 

8 000

 

4.

 

Sporto klubas „Rytų kovotojas“

 

Dalyvavimas WKF pasaulinės karatė federacijos varžybose

 

8 000

 

5.

 

Karatė klubas „Kentauras“

 

Vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas (tęstinumas)

 

3 360

 

6.

 

Karatė klubas „Kentauras“

 

„Olimpiados link“

 

4 305

 

7.

 

Sporto klubo „Erdėja“

 

„Greičio iššūkis 2022“

 

1 400

 

8.

 

Sporto klubas „Baisogala“

 

Sporto klubo „Baisogala“ dalinio finansavimo projektas

 

1 700

 

9.

 

Asociacija futbolo sporto klubas „Radviliškis“

 

Dalyvavimas futsal A lygoje

 

9 000

 

10.

 

Asociacija futbolo sporto klubas „Radviliškis“

 

Dalyvavimas LFF III lygoje

 

10 200

 

11.

 

Šiaulių veteranų aviacijos sąjunga

 

Lietuvos aviacijos veteranų sklandymo varžybos 2021 m. Raudondvario aerodrome

 

665

 

12.

 

Radviliškio šaudymo klubo „Muškieta“

 

Stendinis šaudymas

 

1 800

 

13.

 

Sporto klubas „SK Šeduvos malūnas“

 

Veteranų vyrų (+50) sporto populiarinimas Radviliškio rajone 2021 metais

 

500

 

14.

 

Sporto klubas „SK Šeduvos malūnas“

 

Veteranių moterų (+40) sporto aktyvinimas Radviliškio rajone 2021 metais

 

500

 

15.

 

Sporto klubas „Auridana“

 

Veteranų (+35) dalyvavimas Lietuvos mažųjų miestelių krepšinio lygoje

 

600

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Jolanta Margaitienė