LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS 2023 METŲ I KETVIRTĮ, SIEKIANT PADENGTI JŲ IŠLAIDAS, PATIRTAS TEIKIANT SPECIALIĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS UŽSIENIEČIAMS, PASITRAUKUSIEMS IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE

 

2023 m. gegužės 12 d. Nr. A1-306

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. 317 „Dėl lėšų skyrimo“ 2.2.2.7 papunkčiu ir 4 punktu: 

1.Tvirtinu Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymą savivaldybių administracijoms 2023 m. I ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytos lėšos skiriamos nesudarant su savivaldybių administracijomis biudžeto lėšų naudojimo sutarčių.

3. N u r o d a u:

3.1. savivaldybių administracijoms užtikrinti šio įsakymo 1 punkte nurodytų lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;

3.2. Socialinių pasaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) kontroliuoti savivaldybių administracijoms skirtų lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.

4. R e k o m e n d u o j u  savivaldybių administracijų audito padaliniams savivaldybėse nustatyta tvarka atrankos būdu tikrinti ir vertinti, ar šio įsakymo 1 punkte nurodytos lėšos panaudotos tinkamai, ir, nustačius trūkumų, apie tai nedelsiant raštu informuoti Departamentą.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2023 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-306

 

 

VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS 2023 METŲ I KETVIRTĮ, SIEKIANT PADENGTI JŲ IŠLAIDAS, PATIRTAS TEIKIANT SPECIALIĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS UŽSIENIEČIAMS, PASITRAUKUSIEMS IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE

 

Eil. Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Lėšos socialinėms paslaugoms finansuoti (Eur)

Priemonė 09-003-02-02-20 (TD)

Priemonė 09-004-02-05-13 (TP)

1.

Kauno m.

700

2 047,5

2.

Klaipėdos m.

8 240

1 365

3.

Panevėžio m.

6 070

747,5

4.

Šiaulių m.

 

682,5

5.

Vilniaus m.

500

937,5

6.

Visagino

 

1 657,5

7.

Alytaus r.

 

97,5

8.

Elektrėnų

330

2 015

9.

Jonavos r.

27 720

3 392,5

10.

Kalvarijos

 

325

11.

Kėdainių r.

 

455

12.

Klaipėdos r.

2 020

 

13.

Molėtų r.

 

97,5

14.

Pagėgių

 

390

15.

Pakruojo r.

 

32,5

16.

Plungės r.

 

682,5

17.

Prienų r.

500

1 657,5

18.

Šakių raj.

 

292,5

19.

Šalčininkų r.

2 020

 

20.

Šiaulių r.

 

277,5

21.

Šilalės r.

 

97,5

22.

Švenčionių r.

 

812,5

23.

Tauragės r.

 

585

24.

Ukmergės r.

 

97,5

25.

Utenos r.

 

390

26.

Varėnos r.

 

1 365

 

Iš viso:

48 100

20 500

 

___________________

 

 

part_8f852997f40a4df7b518f1b32cdf9fe3_end