STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKOLOGIJOS KRYPTIES STUDIJŲ AKREDITAVIMO

 

2022 m. liepos 27 d. Nr. SV6-32

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 18 punktu, bei remdamasis krypties studijų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti krypties ir pakopos studijas, akredituoju ekologijos krypties studijas (pagal 1 priedą).

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Almantas Šerpatauskas


Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2022 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. SV6-32

1 priedas

 

 

AKREDITUOTOS EKOLOGIJOS KRYPTIES STUDIJOS

 

Aukštoji mokykla

Studijų pakopa

Akredituota iki

Klaipėdos universitetas

Antroji

2029 m. liepos 27 d.

Vilniaus universitetas

Antroji

2025 m. liepos 27 d.

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmoji

2029 m. liepos 27 d.

Vytauto Didžiojo universitetas

Antroji

2025 m. liepos 27 d.

 

_____________

part_a01eae3521534ae090a33b3c294cde09_end