LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 3D-559

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Už laukus, kuriuose įgyvendinama Priemonės veikla „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

41.1. javus  – 239 Eur už 1 ha;

41.2. javus pašarams ‒ 239 Eur už 1 ha;

41.3. javus, daugiametes žoles sėklai – 338 Eur už 1 ha;

41.4. daugiamečių žolių įsėlį ‒ 80 Eur už 1 ha;

41.5. daugiametes žoles – 198 Eur už 1 ha;

41.6. daržoves, bulves – 560 Eur už 1 ha;

41.7.vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 560 Eur už 1 ha;

41.8. uogynus ir sodus – 560 Eur už 1 ha.“

2. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Už laukus, kuriuose įgyvendinama Priemonės veikla „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

42.1. javus  – 280 Eur už 1 ha;

42.2. javus pašarams ‒ 280 Eur už 1 ha;

42.3. javus, daugiametes žoles sėklai – 362 Eur už 1 ha;

42.4. daugiamečių žolių įsėlį ‒ 86 Eur už 1 ha;

42.5.  daugiametes žoles – 206 Eur už 1 ha;

42.6. daržoves, bulves – 652 Eur už 1 ha;

42.7. vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 652 Eur už 1 ha;

42.8. uogynus ir sodus – 652 Eur už 1 ha.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                    Kęstutis Navickas