VALSTYBĖS DUOMENŲ AGENTŪROS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2018 M. LAPKRIČIO 5 D. ĮSAKYMO NR. DĮ-240 „DĖL DIDMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ APYVARTOS SUDĖTIES STATISTINĖS ATASKAITOS PR-14 (KAS 5 METAI) STATISTINIO FORMULIARO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m. lapkričio 29 d. Nr. DĮ-267

Vilnius

 

 

Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. DĮ-240 „Dėl Didmeninės prekybos įmonių apyvartos sudėties statistinės ataskaitos PR-14 (kas 5 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo“.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja,                                                    Daiva Jurelevičienė

atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas