LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

DėL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarimo nr. VIII-24 „dėl Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 27 d. Nr. VIII-30

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba n u t a r i a

pakeisti Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. VIII-24 „Dėl Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašo 1 priedą ir nustatyti „Maksimalios paramos pareiškėjams, rengusiems H2020 paraiškas, normos“ lentelės „II pakopos“ stulpelių „Paraiškos partneris“ eilutėse šias paramos normas:

 

 

II pakopa

 

Tinkama, bet mažesniu nei slenkstiniu balu įvertinta H2020 paraiška

Tinkama, ne mažesniu nei slenkstiniu balu įvertinta, bet nefinansuotina H2020 paraiška

 

 

Tinkama finansuotina H2020 paraiška

Paraiškos partneris

2 tūkst. Lt

 

579 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

5 tūkst. Lt

 

1448 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

10 tūkst. Lt

 

2896 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                Dainius H. Pauža