STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL BIOLOGIJOS KRYPTIES STUDIJŲ AKREDITAVIMO

 

2022 m. rugpjūčio 11 d. Nr. SV6-34

Vilnius

 

Vadovaudamasi Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 18 punktu, bei remdamasi krypties studijų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti krypties ir pakopos studijas, akredituoju biologijos krypties studijas (pagal 1 priedą).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                      Aurelija Valeikienė


Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. SV6-34

1 priedas

 

 

AKREDITUOTOS BIOLOGIJOS KRYPTIES STUDIJOS

 

Aukštoji mokykla

Studijų pakopa

Akredituota iki

Klaipėdos universitetas

Pirmoji

2025 m. rugpjūčio 10 d.

Vilniaus universitetas

Pirmoji

2029 m. rugpjūčio 10 d.

Vilniaus universitetas

Antroji

2029 m. rugpjūčio 10 d.

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmoji

2025 m. rugpjūčio 10 d.

_____________

part_3fda4c97e4f44762a6075167ead60b86_end