herbas

JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪROS

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪROS

DIREKTORIAUS 2021 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO

NR. 2V-80 (1.4) „DĖL ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2022-2023 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ IR ŠIO KONKURSO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. 2V-75 (1.4E)

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Oficialiajame statistikos portale paskelbtus 2022 m. gruodžio mėn. dažniausiai įsigyjamų vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius, keičiu Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022-2023 metais konkurso nuostatus, patvirtintus Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 2V-80 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022-2023 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 25.2.2.4. papunktį ir išdėstau jį taip:

25.2.2.4. lektorių, mokymų vadovų, moderatorių paslaugos (ne daugiau kaip 62 Eur už 1 val., įskaitant visus mokesčius);“

2. Pakeičiu  25.2.2.7.1. papunktį ir išdėstau jį taip:

25.2.2.7.1. maitinimo paslaugos (maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (pietūs kavinėje, valgyklos teikiamos maitinimo paslaugos), skiriant ne daugiau kaip 15 Eur 1 asmeniui per parą, įskaitant visus mokesčius);

3. Pakeičiu 25.2.2.7.2. papunktį ir išdėstau jį taip:

25.2.2.7.2. apgyvendinimo paslaugos (apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje, skiriant ne daugiau kaip 31 Eur 1 asmeniui per parą, įskaitant visus mokesčius);“

 

 

Direktorius                                                                                                      Jonas Laniauskas

part_b218e9a67eef48e0af1f4ec71ff0d718_end