LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1651 „DĖL PIRKIMŲ VYKDYTOJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VERTINIMO RODIKLIŲ PAVIEŠINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m. balandžio 24 d. Nr. V-488

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro         2020 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys