valstybinės augalininkystės TarnybOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. KOVO 3 D. ĮSAKYMO NR. A1-118 „DĖL NACIONALINIO 2023 METŲ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 17 d. Nr. A1-139

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Nacionalinį 2023 metų augalų veislių sąrašą, patvirtintą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2023 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. A1-118 „Dėl Nacionalinio 2023 metų augalų veislių sąrašo patvirtinimo“, ir pripažįstu netekusiu galios 328 punktą.

2. Įpareigoju Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotoją, atsakingą už šio įsakymo registravimą, supažindinti su šiuo įsakymu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotoją pagal priskirtą veiklos administravimo sritį, Augalų veislių skyriaus bei augalų veislių tyrimo skyrių vedėjus.

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Sergejus Fedotovas