LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-411 „DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO STEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 7 d. Nr. V-1182

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 25  d. įsakymą Nr. V-411 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ ir 2 punktą išdėstau taip:

2. S k i r i u  Operacijų centre:

2.1. Julius Lukošius – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris, Operacijų centro koordinatorius;

2.2. Tomas Gedminas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Administravimo  departamento direktorius,  Operacijų centro koordinatoriaus pavaduotojas;

2.3. Julius Jakučinskas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius, Operacijų centro narys;

2.4. Edmundas Jonuška – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Administravimo departamento Informacinių sistemų ir asmenų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, Operacijų centro narys-sekretorius;

2.5. Vanda Kerpauskaitė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Administravimo departamento Informacinių sistemų ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja, Operacijų centro narė;

2.6. Jolanta Navickaitė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ugdymo departamento direktorė, Operacijų centro narė;

2.7. Gintas Nugaras – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Administravimo departamento Informacinių sistemų ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Operacijų centro narys;

2.8. Alvydas Puodžiukas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo tinklo politikos departamento Mokyklų veiklos skyriaus vedėjas, Operacijų centro narys;

2.9. Sandra Ragėnaitė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriaus vedėja, Operacijų centro narė;

2.10. Laima Taparauskienė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorė, Operacijų centro narė;

2.11. Justė Zokaitienė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Organizacijos vystymo skyriaus vedėja, Operacijų centro narė;

2.12. Rolandas Zuoza – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės vadovas, Operacijų centro narys.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                        Gintautas Jakštas