http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 28 d. Nr. 1K-291

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. P a k e i č i u Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Informacinės sistemos eksploatavimo skyriui ir Paslaugų analizės skyriui rengti šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus (toliau – klasifikatorius) pakeitimus ir priimti teisės aktus dėl naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų bei sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų patvirtinimo;“.

1.2. Pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.3. įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktoriui.“

1.3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių ir papildau dalį „01/ Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“, eilutėje „01 04 01/ Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms /57/ Žmogaus genetikos paslaugos“ po paslaugos kodo „1948“ ir paslaugos pavadinimo „Paveldimų ligų ir įgimtų anomalijų genetinė konsultacija (su visišku laboratoriniu ištyrimu)“ grupės kodu, paslaugų grupe, paslaugų kodais ir pavadinimais:

 

01 04 01

Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

85

Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (antrinio lygio konsultacijos)

„3289

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3290

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3291

Akušerio ginekologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3292

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas, ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3293

Alergologo ir klinikinio imunologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3294

Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3295

Chirurgo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3296

Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3297

Dermatovenerologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3298

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3299

Endokrinologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3300

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3301

Hematologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3302

Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3303

Kardiologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3304

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3305

Krūtinės chirurgo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3306

Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3307

Neurologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3308

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3309

Onkologo chemoterapeuto (teikiama vaikams iki 18 metų) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3310

Onkologo chemoterapeuto (teikiama suaugusiesiems) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3311

Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3312

Onkologo radioterapeuto (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3313

Ortopedo traumatologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3314

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3315

Otorinolaringologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3316

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3317

Pulmonologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3318

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3319

Urologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3320

Urologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3321

Vaikų endokrinologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3322

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3323

Vaikų kardiologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3324

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3325

Vaikų ligų gydytojo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3326

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3327

Vaikų neurologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3328

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) neurosonografija) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3329

Vaikų pulmonologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3330

Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3331

Veido ir žandikaulių chirurgo (ilgalaikis stebėjimas)

01 04 01

Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

85

Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (tretinio lygio konsultacijos)

3332

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3333

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3334

Akušerio ginekologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3335

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas, ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3336

Alergologo ir klinikinio imunologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3337

Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3338

Dermatovenerologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3339

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3340

Endokrinologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3341

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3342

Hematologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3343

Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3344

Kardiologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3345

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) pasyvios ortostazės mėginys, ir (ar) kardiopulmoninis krūvio mėginys) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3346

Krūtinės chirurgo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3347

Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3348

Neurologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3349

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3350

Onkologo chemoterapeuto (teikiama vaikams iki 18 metų) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3351

Onkologo chemoterapeuto (teikiama suaugusiesiems) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3352

Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3353

Onkologo radioterapeuto (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3354

Ortopedo traumatologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3355

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3356

Otorinolaringologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3357

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3358

Pulmonologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3359

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3360

Urologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3361

Urologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3362

Vaikų endokrinologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3363

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3364

Vaikų kardiologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3365

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3366

Vaikų ligų gydytojo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3367

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3368

Vaikų neurologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3369

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) neurosonografija) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3370

Vaikų pulmonologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3371

Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3372

Veido ir žandikaulių chirurgo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.3 papunktyje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugų grupės kodas, paslaugų grupė, paslaugų kodai ir pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Algis Sasnauskas