LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO ĮSAKYMŲ, SUSIJUSIŲ SU JUNGTINE MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMA „KULTŪRŲ SANKIRTOS“ (HERA), PANAIKINIMO

 

2014 m. gruodžio 9 d. Nr. V-282 Blank 

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ buvo patvirtintos Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosios taisyklės:

1. P a n a i k i n u Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2012 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. V-77 „Dėl Jungtinės mokslinių tyrimų programos „Kultūrų sankirtos“ (HERA) paraiškų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. P a n a i k i n u Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2012 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. V-131 „Dėl Jungtinės mokslinių tyrimų programos „Kultūrų sankirtos“ (HERA) paraiškos, kurioje dalyvauja partneris iš Lietuvos, administracinės patikros pažymos ir biudžeto tinkamumo finansuoti ekspertinio įvertinimo formų patvirtinimo“.

 

 

Tarybos pirmininkas                                                           Dainius H. Pauža