LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2001 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. 260 „DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 25 d. Nr. 1V-239

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 21.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.10. registruojant M, N, O, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e ir L7e kategorijų transporto priemones, kurioms skirtini bendrojo naudojimo tipo numerio ženklai, gali būti sudaromas pareiškėjo pageidaujamas registracijos numerio derinys (toliau – vardinis registracijos numeris); M, N kategorijų transporto priemonių vardinį registracijos numerį sudaro skaitmenų arba skaitmenų ir raidžių derinys nuo vieno iki šešių simbolių, o L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7e ir O kategorijos transporto priemonių vardinį registracijos numerį sudaro skaitmenų arba skaitmenų ir raidžių derinys nuo vieno iki penkių simbolių. L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e ir L7e kategorijos transporto priemonių vardinį registracijos numerį, sudarytą iš maksimalaus simbolių skaičiaus derinio, sudaro ne mažiau kaip du skaitmenys, visais atvejais bent vienas skaitmuo yra iš pirmųjų trijų derinio simbolių.“

1.2. Pakeičiu 1 priedo 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Numerio ženklų plokštelės turi atitikti šiuos matmenis (milimetrais):

Matmuo

Numerio ženklų plokštelių formatai

Galimas nuokrypis ±

1

2

3

4

5

l

520

300

250

145

185

4,0

h

110

150

150

120

210

4,0

a

11

2,0

b

14

5

5

5

6

2,0

c

23

2,0

p

5

5

5

5

5

1,0

g

7,5

7,5

7,5

1,0

j

6

1,0

k

75

2,0

m

45

2,0

S, T ir V

Numerio ženklų plokštelių matmenų ir simbolių išdėstymų paveikslėliuose naudojami šie simboliai reiškia vienodą matmenį. Galimas nuokrypis ±3,0

G.1, G.2 (1), G.2, G.3, G.4, G.5, G.6 paveikslėliuose raidėmis nepažymėtų matmenų galimas nuokrypis ±1,0“.

 

1.3. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.4. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.5. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.6. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.7. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.8. Pakeičiu 7 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.9. Pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.10.  Pakeičiu 9 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2Nustatau, kad:

2.1. valstybės įmonė „Regitra“ išduoda įsigytus ir turimus iki šio įsakymo įsigaliojimo nustatytus reikalavimus atitinkančius valstybinio registracijos numerio ženklus;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2023 m. spalio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                    Agnė Bilotaitė

 


 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų

registravimo taisyklių

2 priedas

 

 

1-OJO FORMATO NUMERIO ŽENKLŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

1. Bendrojo naudojimo:

1.1. M ir N kategorijų transporto priemonėms:

1.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (1 pav.):

(1 pav.)

Logo Description automatically generated

1.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (2 pav.):

(2 pav.)

Table Description automatically generated with medium confidence

1.2. O kategorijų transporto priemonėms:

1.2.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (3 pav.):

(3 pav.)

Logo Description automatically generated

1.2.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (4 pav.):

(4 pav.)

Table Description automatically generated with medium confidence

1.3. L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e ir L7e kategorijų transporto priemonėms:

1.3.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (5 pav.):

(5 pav.)

Logo Description automatically generated

1.3.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (6 pav.):

(6 pav.)

1.4. L1, L1e, L2, L2e ir L6e kategorijų transporto priemonėms:

1.4.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (7 pav.):

(7 pav.)

Logo Description automatically generated

1.4.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (8 pav.):

(8 pav.)

Chart Description automatically generated

1.5. su vardiniu registracijos numeriu:

1.5.1. esant maksimaliam registracijos numerio simbolių skaičiui:

1.5.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (9 pav.):

(9 pav.)

A screenshot of a video game Description automatically generated with low confidence

1.5.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (10 pav.):

(10 pav.)

A picture containing chart Description automatically generated

1.5.2. esant minimaliam registracijos numerio simbolių skaičiui:

1.5.2.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (11 pav.):

(11 pav.)

Logo Description automatically generated with medium confidence

1.5.2.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (12 pav.):

(12 pav.)

Table Description automatically generated

2. elektromobiliams:

2.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (13 pav.):

(13 pav.)

A screenshot of a video game Description automatically generated with low confidence

2.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (14 pav.):

(14 pav.)

Table Description automatically generated

3. Lengviesiems automobiliams taksi:

3.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (15 pav.):

(15 pav.)

A picture containing text, clipart Description automatically generated

3.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (16 pav.):

(16 pav.)

A picture containing rectangle Description automatically generated

4. Diplomatiniai:

4.1. M ir N kategorijų transporto priemonėms:

4.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (17 pav.):

(17 pav.)

Icon Description automatically generated with low confidence

4.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (18 pav.):

(18 pav.)

A picture containing table Description automatically generated

4.2. L ir O kategorijų transporto priemonėms:

4.2.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (19 pav.):

(19 pav.)

Icon Description automatically generated with low confidence

4.2.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (20 pav.):

(20 pav.)

Table Description automatically generated with low confidence

5. Iš Lietuvos Respublikos išvežamoms M, N ir O kategorijų transporto priemonėms:

5.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (21 pav.):

(21 pav.)

5.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (22 pav.):

(22 pav.)

A picture containing line, rectangle, diagram, parallel Description automatically generated

6. Istorinėms M ir N kategorijų transporto priemonėms:

6.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (23 pav.):

(23 pav.)

A screenshot of a game Description automatically generated with low confidence

6.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (24 pav.):

(24 pav.)

A picture containing rectangle Description automatically generated

7. Lentelė:

7.1. esant maksimaliam registracijos numerio simbolių skaičiui:

7.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (25 pav.):

(25 pav.)

A picture containing text, clipart Description automatically generated

7.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (26 pav.):

(26 pav.)

Rectangle Description automatically generated with low confidence

7.2. esant minimaliam registracijos numerio simbolių skaičiui:

7.2.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (27 pav.):

(27 pav.)

Icon Description automatically generated with medium confidence

7.2.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (28 pav.):

(28 pav.)

A picture containing chart Description automatically generated

8. L.1 pav.:

Diagram Description automatically generated

9. G.1 pav.:

9.1. Lietuvos valstybės herbas, atitinkantis Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatyme bei Lietuvos heraldikos komisijos patvirtintus Lietuvos valstybės herbo spalvoto piešinio reikalavimus.

Diagram, engineering drawing Description automatically generated

10. G.2 (1) pav.:

11. G.2 pav.:

Diagram Description automatically generated

 

–––––––––––––––––––––––

 

part_07dad0bc10a147bf938950d719282948_end


 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų

registravimo taisyklių

3 priedas

 

 

2-OJO FORMATO NUMERIO ŽENKLŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

1. Bendrojo naudojimo:

1.1. M ir N kategorijų transporto priemonėms:

1.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (1 pav.):

(1 pav.)

1.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (2 pav.):

(2 pav.)

Shape, rectangle Description automatically generated

1.2. O kategorijų transporto priemonėms:

1.2.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (3 pav.):

(3 pav.)

Logo Description automatically generated with low confidence

1.2.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (4 pav.):

(4 pav.)

A picture containing chart Description automatically generated

1.3. su vardiniu registracijos numeriu:

1.3.1. esant maksimaliam registracijos numerio simbolių skaičiui:

1.3.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (5 pav.):

(5 pav.)

Text Description automatically generated with low confidence

1.3.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (6 pav.):

(6 pav.)

A picture containing chart Description automatically generated

1.3.2. esant minimaliam registracijos numerio simbolių skaičiui:

1.3.2.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (7 pav.):

(7 pav.)

Text, icon Description automatically generated

1.3.2.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (8 pav.):

(8 pav.)

2. elektromobiliams:

2.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (9 pav.):

(9 pav.)

Logo Description automatically generated

2.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (10 pav.):

(10 pav.)

Shape Description automatically generated

3. Lengviesiems automobiliams taksi:

3.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (11 pav.):

(11 pav.)

Logo, company name Description automatically generated with medium confidence

3.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (12 pav.):

(12 pav.)

A picture containing rectangle Description automatically generated

4. Diplomatiniai:

4.1. M ir N kategorijų transporto priemonėms:

4.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (13 pav.):

(13 pav.)

Icon Description automatically generated

4.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (14 pav.):

(14 pav.)

A picture containing rectangle Description automatically generated

4.2. O kategorijos transporto priemonėms:

4.2.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (15 pav.)

(15 pav.)

4.2.2. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (16 pav.):

(16 pav.)

Shape, rectangle Description automatically generated

5. Iš Lietuvos Respublikos išvežamoms M, N ir O kategorijų transporto priemonėms:

5.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (17 pav.):

(17 pav.)

5.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (18 pav.):

(18 pav.)

Shape, rectangle Description automatically generated

6. Istorinėms M ir N kategorijų transporto priemonėms:

6.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (19 pav.):

(19 pav.)

Logo, company name Description automatically generated

6.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (20 pav.):

(20 pav.)

A picture containing shape Description automatically generated

7. G.3 pav.

7.1. Lietuvos valstybės herbas, atitinkantis Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatyme bei Lietuvos heraldikos komisijos patvirtintus Lietuvos valstybės herbo spalvoto piešinio reikalavimus.

8. G.4 pav.:

A picture containing diagram, technical drawing, plan, schematic Description automatically generated

 

–––––––––––––––––––––––

 

part_3129da3b4c6b4ad89dc4c42de3bc05e5_end


 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų

registravimo taisyklių

4 priedas

 

 

3-IOJO FORMATO NUMERIO ŽENKLŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

1. Bendrojo naudojimo:

1.1. L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e ir L7e kategorijų transporto priemonėms:

1.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (1 pav.):

(1 pav.)

Logo Description automatically generated

1.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (2 pav.):

(2 pav.)

A picture containing shape Description automatically generated

1.2. L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e ir L7e su vardiniu registracijos numeriu transporto priemonėms:

1.2.1. esant maksimaliam registracijos numerio simbolių skaičiui:

1.2.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (3 pav.):

(3 pav.)

Text Description automatically generated with medium confidence

1.2.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (4 pav.):

(4 pav.)

A picture containing diagram Description automatically generated

1.2.2. esant minimaliam registracijos numerio simbolių skaičiui:

1.2.2.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (5 pav.):

(5 pav.)

Text, icon Description automatically generated

1.2.2.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (6 pav.):

(6 pav.)

Box and whisker chart Description automatically generated

2. Diplomatiniai:

2.1. L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e ir L7e kategorijų transporto priemonėms:

2.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (7 pav.):

(7 pav.)

Icon Description automatically generated

2.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (8 pav.):

(8 pav.)

Shape, rectangle Description automatically generated

3. Iš Lietuvos Respublikos išvežamoms L kategorijos transporto priemonėms:

3.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (9 pav.):

(9 pav.)

3.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (10 pav.):

(10 pav.)

A picture containing shape Description automatically generated

4. Istorinėms L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e ir L7e kategorijų transporto priemonėms:

4.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (11 pav.):

(11 pav.)

Icon, company name Description automatically generated with medium confidence

4.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (12 pav.):

(12 pav.)

A picture containing shape Description automatically generated

5. Galingųjų keturračių:

5.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (13 pav.):

(13 pav.)

A picture containing logo Description automatically generated

5.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (14 pav.):

(14 pav.)

A picture containing rectangle Description automatically generated

6. G.3 pav.

6.1. Lietuvos valstybės herbas, atitinkantis Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatyme bei Lietuvos heraldikos komisijos patvirtintus Lietuvos valstybės herbo spalvoto piešinio reikalavimus.

7. G.4 pav.:

A picture containing diagram, technical drawing, plan, schematic Description automatically generated

 

–––––––––––––––––––––––

 

part_7aba045c05f147d0b75a73d568a3622c_end


 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų

registravimo taisyklių

5 priedas

 

 

4-OJO FORMATO NUMERIO ŽENKLŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

1. Bendrojo naudojimo:

1.1. L1, L1e, L2, L2e ir L6e kategorijų transporto priemonėms:

1.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (1 pav.):

(1 pav.)

Icon Description automatically generated

1.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (2 pav.):

(2 pav.)

Diagram, engineering drawing Description automatically generated

2. Diplomatiniai:

2.1. L1, L1e, L2, L2e ir L6e kategorijų transporto priemonėms:

2.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (3 pav.):

(3 pav.)

Icon Description automatically generated

2.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (4 pav.):

(4 pav.)

Diagram Description automatically generated

3. Istorinėms transporto priemonėms:

3.1. L1, L1e, L2, L2e ir L6e kategorijų transporto priemonėms:

3.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (5 pav.):

(5 pav.)

Icon Description automatically generated

3.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (6 pav.):

(6 pav.)

Diagram, engineering drawing Description automatically generated

4. G.5 pav.:

4.1. Lietuvos valstybės herbas, atitinkantis Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatyme bei Lietuvos heraldikos komisijos patvirtintus Lietuvos valstybės herbo spalvoto piešinio reikalavimus.

Paveikslėlis, kuriame yra diagrama Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

–––––––––––––––––––––––

 

part_38336b8bcbf041848add50cbd97683b7_end


 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų

registravimo taisyklių

6 priedas

 

 

5-OJO FORMATO NUMERIO ŽENKLŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

1. Bendrojo naudojimo:

1.1. L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e ir L7e kategorijų transporto priemonėms:

1.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (1 pav.):

(1 pav.)

Icon Description automatically generated

1.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (2 pav.):

(2 pav.)

A picture containing engineering drawing Description automatically generated

1.2. L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e ir L7e kategorijų su vardiniu registracijos numeriu transporto priemonėms:

1.2.1. esant maksimaliam registracijos numerio simbolių skaičiui:

1.2.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (3 pav.):

(3 pav.)

Icon Description automatically generated

1.2.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (4 pav.):

(4 pav.)

Diagram Description automatically generated

1.2.2. esant minimaliam registracijos numerio simbolių skaičiui:

1.2.2.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (5 pav.):

(5 pav.)

Icon Description automatically generated

1.2.2.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (6 pav.):

(6 pav.)

Chart, box and whisker chart Description automatically generated

1.2.3. esant iki trijų registracijos numerio simbolių skaičiui:

1.2.3.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (7 pav.):

(7 pav.)

A picture containing graphical user interface Description automatically generated

1.2.3.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (8 pav.):

(8 pav.)

A picture containing diagram Description automatically generated

2. Didinant vardinio registracijos numerio simbolių skaičių nuo trečiojo simbolio iki maksimalaus, simboliai pirmiausia išdėstomi viršutinėje numerio ženklo plokštelės dalyje.

3. Diplomatiniai:

3.1. L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e ir L7e kategorijų transporto priemonėms:

3.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (9 pav.):

(9 pav.)

Icon Description automatically generated

3.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (10 pav.):

(10 pav.)

Diagram Description automatically generated

4.Istorinėms transporto priemonėms:

4.1. L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e ir L7e kategorijų transporto priemonėms:

4.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (11 pav.):

(11 pav.)

A picture containing text, plate, tableware, dishware Description automatically generated

4.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (12 pav.):

(11 pav.)

Diagram, engineering drawing Description automatically generated

5. G.6 pav.:

5.1. Lietuvos valstybės herbas, atitinkantis Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatyme bei Lietuvos heraldikos komisijos patvirtintus Lietuvos valstybės herbo spalvoto piešinio reikalavimus.

Paveikslėlis, kuriame yra diagrama Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

–––––––––––––––––––––––

 

part_7a907b8865124b019c30b97af371a31b_end


 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų

registravimo taisyklių

7 priedas

 

 

1-OJO FORMATO VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ RAIDŽIŲ IR SKAITMENŲ ŠRIFTAS

 

A picture containing text, outdoor, sign Description automatically generated

 

 

A picture containing text Description automatically generated

 

–––––––––––––––––––––––

 

part_e91c2bf73279453389a6ad0cfc8454a1_end


 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų

registravimo taisyklių

8 priedas

 

2-OJO, 3-IOJO IR 5-OJO FORMATO VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ RAIDŽIŲ IR SKAITMENŲ ŠRIFTAS

 

Text Description automatically generated

 

–––––––––––––––––––––––

part_0619748842ac4dbfb574c158935c7fc5_end


 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų

registravimo taisyklių

9 priedas

 

 

4-OJO FORMATO VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ RAIDŽIŲ IR SKAITMENŲ ŠRIFTAS

 

Text Description automatically generated

 

–––––––––––––––––––––––

part_31d74b7f7a36486784079709b4a6f241_end