LIETUVOS RESPUBLIKOS

REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. birželio 29 d. Nr. XIV-2107

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Papildyti 12 straipsnį 4 dalimi:

4. Regiono plėtros taryba gali atlikti ir kitas regiono plėtros tarybos nuostatuose nustatytas funkcijas, kurios neatsiejamai susijusios su šio straipsnio 1 dalyje nurodytų regiono plėtros tarybos veiklos tikslų įgyvendinimu.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_b3e11e8aa9394fb594976ebb8b992fe1_end