LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO LITUANISTINIO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS UŽSIENYJE LITUANISTINIO ŠVIETIMO PROGRAMOMS VYKDYTI PATVIRTINIMO

 

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. V-353

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų lituanistinio švietimo įstaigoms užsienyje lituanistinio švietimo programoms vykdyti, apskaičiavimo, skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2. papunkčiu:

1. T v i r t i n u Valstybės biudžeto lėšų paskirstymą lituanistinio švietimo įstaigoms užsienyje lituanistinio švietimo programoms vykdyti (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Užsienio lietuvių skyrių sudaryti lituanistinio švietimo programų finansavimo ir vykdymo sutartis su šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis lituanistinio švietimo įstaigomis arba, šalims susitarus, trišales sutartis su lituanistinio švietimo įstaigomis ir užsienio lietuvių bendruomenėmis, esančiomis šalyje, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga, arba Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, konsulinėmis įstaigomis ar specialiosiomis misijomis, akredituotomis užsienio valstybėje, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga, jei lituanistinio švietimo įstaiga neturi juridinio asmens statuso.

3. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos.

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                          Jurgita Šiugždinienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro 2023 m. kovo 20 d.

įsakymu Nr. V-353

 

Valstybės biudžeto lėšų paskirstymas lituanistinio švietimo įstaigoms užsienyje lituanistinio švietimo programoms vykdyti

 

Eil. Nr.

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Lituanistinio švietimo įstaigos pavadinimas

Lituanistinio švietimo programos pavadinimas

Mokinių skaičius mokyklose, veikiančiose tik nuotoliniu būdu

Mokinių skaičius pagal lituanistinio švietimo programos apimtį

Bendras mokinių skaičius

Lėšos lituanistinio švietimo įstaigai, Eur

programa vykdoma 30–59 val./metus

programa vykdoma 60–89 val./metus

programa vykdoma 90 ir daugiau val./metus

1

Airija

Dublino „4 vėjų“ lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

240

240

115 200

2

Airija

Dundalko Kovo 11-osios lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

32

0

0

32

7 680

3

Airija

Kavano lituanistinė mokykla „Gintarėlis“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

64

64

30 720

4

Airija

Lituanistinė mokykla „Rytas“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

24

24

11 520

5

Airija

Longfordo lituanistinė mokykla „LABAS“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

15

15

7 200

6

Airija

Monaghano lituanistinė mokykla „Lietuvos vaikai“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

64

64

30 720

7

Airija

Trimo lituanistinė mokykla „Šaltinėlis“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

45

45

21 600

8

Argentinos Respublika

Kordobos lietuvių kalbos mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

29

0

12

41

12 720

9

Australija

Melburno Lietuvių kalbos virtuali mokykla „Mano kalba“

Lituanistinio švietimo integruota programa

40

0

0

0

40

9 600

10

Australija

Perto lituanistinė mokykla „Baltų šalelė“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

16

6

6

28

8 880

11

Austrijos Respublika

Austrijos lietuvių bendruomenės lituanistinė mokyklėlė „Ąžuoliukas“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

6

0

0

6

1 440

12

Čilės Respublika

Pietų Amerikos virtuali lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

26

0

0

0

26

6 240

13

Jungtinė Karalystė

Edukacinis centras „Kregždutė“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

37

0

0

37

8 880

14

Jungtinė Karalystė

Bognor Ridžiso (angl. Regio) lituanistinė mokykla ,,Jūra“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

20

20

9 600

15

Jungtinė Karalystė

Braitono lituanistinė mokykla „Jūra“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

8

8

3 840

16

Jungtinė Karalystė

„EC Lighthouse“ lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

121

121

58 080

17

Jungtinė Karalystė

Gulbė – lituanistinė mokykla Svonse (angl. Swansea) (Velsas)

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

8

0

0

8

1 920

18

Jungtinė Karalystė

Jungtinės Karalystės virtuali lituanistinė mokykla „Banga“

Lituanistinio švietimo integruota programa

89

0

0

0

89

21 360

19

Jungtinė Karalystė

Kalbos mokykla – darželis „Mano pirmieji mokslai“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

32

32

15 360

20

Jungtinė Karalystė

Bishops Stortford lietuvių bendruomenės lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

22

0

0

22

5 280

21

Jungtinė Karalystė

Lietuvių kalbos ir matematikos mokykla „Studija“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

101

101

48 480

22

Jungtinė Karalystė

Lituanistinė etnokultūros ir dramos mokykla „Bitė“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

60

60

28 800

23

Jungtinė Karalystė

Lituanistinė ir menų mokykla „Kodėlčius“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

50

50

24 000

24

Jungtinė Karalystė

Lituanistinė ir menų mokykla „Moksliukas“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

23

23

11 040

25

Jungtinė Karalystė

Lituanistinė mokykla „Žiniukas“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

31

31

14 880

26

Jungtinė Karalystė

Visbičo (angl.Wisbech) Lietuvių kalbos ir kultūros mokykla „Lašelis“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

14

14

6 720

27

Jungtinė Karalystė

Lituanistinė mokyklėlė „Pupa“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

73

73

35 040

28

Jungtinė Karalystė

Lituanistinė mokyklėlė „Saulutė“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

8

24

0

32

10 560

29

Jungtinė Karalystė

Londono lituanistinis darželis-mokykla „Obelėlė”

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

58

58

27 840

30

Jungtinė Karalystė

Lituanistinis darželis „Spinduliukas“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

106

106

50 880

31

Jungtinė Karalystė

Mančesterio lituanistinė mokykla ,,Austėja“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

31

0

31

11 160

32

Jungtinė Karalystė

Oksfordo lietuvių mokyklėlė

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

24

9

33

12 960

33

Jungtinė Karalystė

PAŽINK. IŠMOK. TOBULĖK VIRTUALI MOKYKLA

Lituanistinio švietimo integruota programa

112

0

0

0

112

26 880

34

Jungtinė Karalystė

Piterboro (angl. Peterborough) lituanistinė mokyklėlė ,,Gintarėlis

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

98

98

47 040

35

Jungtinė Karalystė

Portsmuto lituanistinė ugdymo studija „Jūra“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

34

34

16 320

36

Jungtinė Karalystė

Šiaurės Airijos Danganono (angl. Dungannon) miesto šeštadieninė lituanistinė mokykla „Lietuvytis“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

57

0

57

20 520

37

Jungtinė Karalystė

Škotijos lietuviška mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

73

1

0

74

17 880

38

Jungtinė Karalystė

Švietimo ir plėtros centras „Lingua“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

1

7

8

3 720

39

Jungtinė Karalystė

Trispalvė mokyklėlė

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

24

0

24

8 640

40

Jungtinė Karalystė

Vaikų klubas „Velso Gintarėlis“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

12

0

0

12

2 880

41

Graikijos Respublika

Kūrybinė lituanistinė mokykla „Giliukai“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

7

22

12

41

15 360

42

Gruzijos (Sakartvelo) Respublika

Lietuvių bendruomenės Sakartvele „Labas, Rūta“ mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

26

0

0

26

6 240

43

Islandijos Respublika

Islandijos lituanistinė mokykla „Trys spalvos“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

6

64

0

70

24 480

44

Ispanijos Karalystė

Alikantės lituanistinė mokykla „Draugystė“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

26

1

0

27

6 600

45

Ispanijos Karalystė

Baltijos tarptautinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

27

27

12 960

46

Ispanijos Karalystė

Barselonos LT mokyklėlė

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

40

0

0

40

9 600

47

Ispanijos Karalystė

Virtuali lituanistinė mokyklėlė „Švyturys“ Ispanijoje

Lituanistinio švietimo integruota programa

15

0

0

0

15

3 600

48

Ispanijos Karalystė

Saragosos lituanistinė (kultūros) „Šeimos“ mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

5

8

2

15

5 040

49

Ispanijos Karalystė

Valensijos neformaliojo ugdymo mokykla „LITUANICA“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

20

20

9 600

50

Italijos Respublika

Virtuali lituanistinė Italijos mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

90

0

0

0

90

21 600

51

Italijos Respublika

Virtuali neformaliojo švietimo mokykla „Emokis“

Lituanistinio švietimo integruota programa

4

0

0

0

4

960

52

Jungtinės Amerikos Valstijos

A. Kazickienės lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

17

17

8 160

53

Jungtinės Amerikos Valstijos

Baltijos lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

20

20

9 600

54

Jungtinės Amerikos Valstijos

Bostono lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

50

0

13

63

18 240

55

Jungtinės Amerikos Valstijos

Čikagos lituanistinė mokykla

JAV lituanistinių mokyklų lietuvių kalbos ugdymo(si) programa 1–4 klasėms

0

24

0

0

24

5 760

56

Jungtinės Amerikos Valstijos

Dr. V. Kudirkos lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

41

41

19 680

57

Jungtinės Amerikos Valstijos

E – mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa,

JAV lituanistinių mokyklų lietuvių kalbos ugdymo(si) programa 1–4 klasėms

20

0

0

0

20

4 800

58

Jungtinės Amerikos Valstijos

Gedimino lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa,

JAV lituanistinių mokyklų lietuvių kalbos ugdymo(si) programa 1–4 klasėms

0

0

0

25

25

12 000

59

Jungtinės Amerikos Valstijos

Indianapolio lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

20

20

9 600

60

Jungtinės Amerikos Valstijos

Kolorado lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa,

JAV lituanistinių mokyklų lietuvių kalbos ugdymo(si) programa 1–4 klasėms

0

0

0

19

19

9 120

61

Jungtinės Amerikos Valstijos

M. Mažvydo lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa,

JAV lituanistinių mokyklų lietuvių kalbos ugdymo(si) programa 1–4 klasėms

0

22

0

0

22

5 280

62

Jungtinės Amerikos Valstijos

Maironio lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

533

533

255 840

63

Jungtinės Amerikos Valstijos

Niujorko Maironio lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

45

45

21 600

64

Jungtinės Amerikos Valstijos

Portlando lituanistinė mokykla ,,Atžalynas

Lituanistinio švietimo integruota programa,

JAV lituanistinių mokyklų lietuvių kalbos ugdymo(si) programa 1–4 klasėms

0

12

0

0

12

2 880

65

Jungtinės Amerikos Valstijos

Šeštadieninė lituanistinė mokykla „Genys“

Lituanistinio švietimo integruota programa,

JAV lituanistinių mokyklų lietuvių kalbos ugdymo(si) programa 1–4 klasėms

0

6

0

38

44

19 680

66

Jungtinės Amerikos Valstijos

Vašingtono Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

4

52

56

26 400

67

Jungtinės Amerikos Valstijos

Vinco Kėvės lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

34

34

16 320

68

Kanada

Toronto Maironio Mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

63

0

0

63

15 120

69

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Liuksemburgo lituanistinė mokykla „Avilys“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

39

0

0

39

9 360

70

Norvegijos Karalystė

Drameno lituanistinė mokykla „Žilvinas“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

47

47

22 560

71

Norvegijos Karalystė

Lituanistinė mokykla „Gintaras“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

76

0

0

76

18 240

72

Norvegijos Karalystė

Lituanistinė mokykla „Rytmetys“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

19

19

9 120

73

Norvegijos Karalystė

Bergeno lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

73

0

0

73

17 520

74

Norvegijos Karalystė

Lituanistinė mokykla „MiLiT Studio“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

19

0

0

19

4 560

75

Norvegijos Karalystė

Lituanistinė mokykla ŠIAURĖ

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

16

0

16

5 760

76

Norvegijos Karalystė

Rogalando lituanistinė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

59

0

59

21 240

77

Norvegijos Karalystė

Vidurio ir Rytų Europos kultūros centro lituanistinė mokykla „Varpas“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

14

0

0

14

3 360

78

Norvegijos Karalystė

Virtuali lituanistinė menė RAIDĖ

Lituanistinio švietimo integruota programa

14

0

0

0

14

3 360

79

Singapūro Respublika

Lietuviška mokyklėlė Singapūre „Šnekutis“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

22

0

0

22

5 280

80

Švedijos Karalystė

Stokholmo lituanistinė ,,Saulės“ mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

64

0

0

64

15 360

81

Švedijos Karalystė

Geteborgo lituanistinė mokykla „Draugystė“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

17

0

0

17

4 080

82

Švedijos Karalystė

Lituanistinė mokykla „Rytas“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

20

0

0

20

4 800

83

Turkijos Respublika

Alanijos lituanistinė mokyklėlė „Vaivorykštė“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

12

0

0

12

2 880

84

Ukraina

M. K. Čiurlionio lituanistinė mokykla Lvove

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

0

27

27

12 960

85

Urugvajaus Rytų Respublika

Lituanistinė sekmadieninė mokykla „Gabija“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

25

0

0

25

6 000

86

Vokietijos Federacinė Respublika

Berlyno lietuvių bendruomenės mokyklėlė

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

37

0

0

37

8 880

87

Vokietijos Federacinė Respublika

RIDIGDO lietuviška kultūros draugija Štutgarte – lituanistinė mokyklėlė ,,Ridigdo“

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

0

32

0

32

11 520

88

Vokietijos Federacinė Respublika

Vasario 16-osios gimnazijos šeštadieninė mokykla

Lituanistinio švietimo integruota programa

0

11

0

0

11

2 640

 

 

 

410

959

374

2326

4069

1 579 680

 

 

_______________________________

part_5e0575d13b884aa2bae25b4c9ad65677_end