LIETUVOS RESPUBLIKOS

HIPOTEKOS REGISTRO ĮSTATYMO NR. I-1544 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-2725

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymo Nr. I-1544 pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymą Nr. I-1544 su visais pakeitimais ir papildymais.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos hipotekos registre įregistruotos hipotekos (išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytas hipotekas) ir jų duomenys perduodami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registrui ir nuo 2022 m. sausio 1 d. tvarkomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

3. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos hipotekos registre įregistruoti įkeitimai (išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytus įkeitimus) ir jų duomenys perduodami Sutarčių registrui ir nuo 2022 m. sausio 1 d. tvarkomi Sutarčių ir teisių suvaržymų registre.

4. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos hipotekos registre įregistruoti turtinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įkeitimai ir jų duomenys perduodami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registrui ir nuo 2022 m. sausio 1 d. tvarkomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

5. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos hipotekos registre įregistruotos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.98 straipsnio 3 dalyje ir 4.177 straipsnyje nurodyto turto hipotekos, taip pat 4.184 straipsnyje nurodytos sąlyginės hipotekos ir jų duomenys perduodami Sutarčių registrui ir nuo 2022 m. sausio 1 d. tvarkomi Sutarčių ir teisių suvaržymų registre.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda