Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖS JŪROS IR (AR) LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS BALTIJOS JŪROJE DALIŲ, KURIOSE TIKSLINGA ORGANIZUOTI KONKURSĄ (KONKURSUS) NETAIKANT SKATINIMO PRIEMONIŲ ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIŲ ELEKTRINIŲ PLĖTRAI IR EKSPLOATACIJAI, IR ŠIŲ ELEKTRINIŲ DIDŽIAUSIOS LEISTINOS GENERUOTI GALIOS IR MAŽIAUSIOS ĮRENGTOSIOS GALIOS NUSTATYMO

 

2023 m. kovo 15 d. Nr. 171

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 straipsniu įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, įgyvendindama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnį ir siekdama užtikrinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, numatytų strateginių atsinaujinančių energijos išteklių srities tikslų pasiekimą 2030 metais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį, kurioje tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) netaikant skatinimo priemonių atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai iki 2030 metų, ir šių elektrinių didžiausią leistiną generuoti galią ir mažiausią įrengtąją galią (1priedas).

2. Nustatyti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalies, kurioje tikslinga organizuoti konkursą netaikant skatinimo priemonių atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai iki 2030 metų, ribas (2 priedas).

3. Nustatyti, kad informacija apie konkursą netaikant skatinimo priemonių leidimui naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai skelbiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos interneto svetainėje 2023 m. kovo 30 d.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                              Ingrida Šimonytė

 

 

Energetikos ministras                                                                              Dainius Kreivys

 


 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 171

1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖS JŪROS IR (AR) LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS BALTIJOS JŪROJE DALIS, KURIOJE TIKSLINGA ORGANIZUOTI KONKURSĄ (KONKURSUS) NETAIKANT SKATINIMO PRIEMONIŲ ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIŲ ELEKTRINIŲ PLĖTRAI IR EKSPLOATACIJAI IKI 2030 METŲ, IR ŠIŲ ELEKTRINIŲ DIDŽIAUSIA LEISTINA GENERUOTI GALIA IR MAŽIAUSIA ĮRENGTOJI GALIA

 

Eil. Nr.

Teritorijos taškų Nr.

Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalies, kurioje tikslinga organizuoti konkursą netaikant skatinimo priemonių atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, koordinatės

Tikslingų plėtoti vėjo elektrinių galia, MW

 

 

Pasaulinėje koordinačių sistemoje 1984 (WGS–84)

Lietuvos koordinačių sistemoje 1994 (LKS–94)

 

1.

1

20°28,495`E 56°2,065`N

X-6216759,48;

Y-280352,25

Didžiausia leistina generuoti galia – 700, mažiausia įrengtoji galia – 580

2

20°28,665`E 56°1,706`N

X-6216084,82;

Y-280494,68

3

20°12,684`E

55°54,870`N

X-6204290,59;

Y-263208,21

4

20°12,052`E

55°58,047`N

X-6210216,11;

Y-262874,74

5

20°11,997`E

55°58,821`N

X-6211654,96;

Y-262896,88

6

20°12,466`E

56°0,598`N

X-6214921,48;

Y-263564,85

7

20°12,293`E 56°1,406`N

X-6216430,60;

Y-263467,99

8

20°12,289`E 56°1,700`N

X-6216974,54;

Y-263493,90

9

20°12,151`E 56°1,998`N

X-6217535,33;

Y-263380,89

_____________________________

part_cd4f59797ec8459c8acac4a3b427fa09_end

 


 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 171

2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖS JŪROS IR (AR) LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS BALTIJOS JŪROJE DALIES, KURIOJE TIKSLINGA ORGANIZUOTI KONKURSĄ (KONKURSUS) NETAIKANT SKATINIMO PRIEMONIŲ ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIŲ ELEKTRINIŲ PLĖTRAI IR EKSPLOATACIJAI IKI 2030 METŲ, RIBOS

 

Paveikslėlis, kuriame yra žemėlapis  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

_____________________________

part_101a38be4cc64c9ca2a111e9bd30a3b7_end