Valstybės herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl kareivonių HERBO PATVIRTINIMO

 

2023 m. lapkričio 29 d. Nr. 1K-1494

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos heraldikos komisijos 2023 m. lapkričio 21 d. teikimą Nr. 3D-66 „Dėl Kareivonių herbo patvirtinimo“,

 

1 straipsnis.

T v i r t i n u Kareivonių (Varėnos r. sav.) herbą (herbo etalono spalvotas ir grafinis piešiniai pridedami).

 

Respublikos Prezidentas                                                                      Gitanas Nausėda