LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

 

Įsakymas

dėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymO Nr. 1R-179 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2022 m. sausio 27 d. Nr. 1R-36

Vilnius

 

 

Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 1R-179 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                           Evelina Dobrovolska