VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS PRABAVIMO RŪMŲ

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMOS PRIVALOMOSIOS TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ GAMINIŲ ETIKETĖS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugsėjo 6 d. Nr.(1.6)1-51

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 6 straipsnio 21 dalimi ir 13 straipsnio 8 dalimi,

T v i r t i n u pridedamas: 

1. papildomą privalomąją tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių etiketės formą;

2. papildomą privalomąją tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių etiketės formą su tekstu ir metaduomenimis.

 

 

Direktorė                                                                                                         Virginija Pavalkienė


 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos prabavimo rūmų direktoriaus

2023 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr.(1.6)1-51

 

 

 

 

(Papildoma privalomoji tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių etiketės forma)

 

 

 

________________________________

part_9c05d7967ab941589207138a97cbf1df_end


 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos prabavimo rūmų direktoriaus

2023 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr.(1.6)1-51

 

 

(Papildoma privalomoji tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių etiketės forma

su tekstu ir metaduomenimis)

 

 

 

________________________________

part_b5e8afd4038f415c86ca5b86e342a806_end