VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 31 d. Nr. NVE-2 (1.3 E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-44(1.5 E) „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklių patvirtinimo“, 15 punktu, 

t v i r t i n u Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties specialiąsias sąlygas (pridedama).

 

 

 

Generalinis direktorius                                            Saulius Urbanavičius

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės Registrų centro

generalinio direktoriaus

2020 m. liepos 31 d. įsakymu

Nr. NVE-2 (1.3 E)

 

 

Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

 

 

1. Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties specialiosios sąlygos (toliau – specialiosios sutarties sąlygos) nustato informacinės sistemos priemonėmis teikiamų paslaugų, kai elektroninės siuntos pristatomos fiziniu būdu, (toliau – elektroninės siuntos fizinio pristatymo paslauga) įkainius ir mokėjimo už suteiktas elektroninių siuntų fizinio pristatymo paslaugas tvarką.

2. Specialiosios sutarties sąlygos taikomos paslaugų gavėjui, nurodytam Sutarties 3 punkte, ir siunčiančiam elektronines siuntas, pristatomas fiziniu pristatymo būdu.

3. Elektroninių siuntų fizinio pristatymo paslaugų kainą sudaro:

3.1. atlyginimas už elektroninių siuntų fizinio pristatymo paslaugas, apskaičiuojamas pagal šiame papunktyje nurodytus įkainius ir elektroninių siuntų, pateiktų pristatyti fiziniu pristatymo būdu, kiekį, siuntos svorį ir pristatymo adresą:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

1 vieneto įkainis Eur be PVM

1 vieneto įkainis Eur su PVM

1

2

3

4

1.

Elektroninės siuntos nuorašo spausdinimas ir vokavimas:

1.1.

Nespalvotos elektroninės siuntos nuorašo spausdinimas ir vokavimas (visi lapai spausdinami nespalvotai):

1.1.1.

A4 formato lapas, vienpusis nespalvotas spausdinimas, vokas ir dėjimas į voką

0,05

0,06

1.1.2.

Papildomo A4 lapo vienpusis nespalvotas spausdinimas

0,02

0,02

1.1.3.

A4 formato lapas, dvipusis nespalvotas spausdinimas, vokas ir dėjimas į voką

0,06

0,07

1.1.4.

Papildomo A4 lapo dvipusis nespalvotas spausdinimas

0,03

0,04

1.2.

Spalvotos elektroninės siuntos nuorašo spausdinimas ir vokavimas (bent vienas lapas spausdinamas spalvotai):

1.2.1.

A4 formato lapas, vienpusis spalvotas spausdinimas, vokas ir dėjimas į voką

0,17

0,21

1.2.2.

Papildomo A4 lapo vienpusis spalvotas spausdinimas

0,14

0,17

1.2.3.

A4 formato lapas, dvipusis spalvotas spausdinimas, vokas ir dėjimas į voką

0,28

0,34

1.2.4.

Papildomo A4 lapo dvipusis spalvotas spausdinimas

0,25

0,30

2.

Elektroninės siuntos nuorašo siuntimas registruotąja pašto siunta :

2.1.

siuntimas adresais, esančiais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miesto teritorijose:

2.1.1.

Iki 20 g

0,92

1,11

2.1.2.

Sunkesnė kaip 20 g iki 50 g

0,95

1,15

2.1.3.

Sunkesnė kaip 50 g iki 100 g

0,96

1,16

2.1.4.

Sunkesnė kaip 100 g iki 500 g

1,07

1,29

2.1.5.

Sunkesnė kaip 500 g iki 1000 g

1,80

2,18

2.1.6

Sunkesnė kaip 1000 g iki 2000 g

2,20

2,66

2.2.

siuntimas adresais, esančiais Akmenės, Alytaus, Anykščių, Birštono, Biržų, Druskininkų, Eišiškių, Elektrėnų, Gargždų, Garliavos, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kazlų Rudos, Kėdainių, Kelmės, Kybartų, Kretingos, Kupiškio, Kuršėnų, Lazdijų, Lentvario, Marijampolės, Mažeikių, Molėtų, Naujosios Akmenės, Nemenčinės, Pabradės, Pagėgių, Pakruojo, Palangos, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rietavo, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionėlių, Švenčionių, Tauragės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Varėnos, Vievio, Vilkaviškio, Visagino, Zarasų, Žiežmarių miesto teritorijose:

2.2.1.

Iki 20 g

1,02

1,23

2.2.2.

Sunkesnė kaip 20 g iki 50 g

1,03

1,25

2.2.3.

Sunkesnė kaip 50 g iki 100 g

1,06

1,28

2.2.4.

Sunkesnė kaip 100 g iki 500 g

1,17

1,42

2.2.5.

Sunkesnė kaip 500 g iki 1000 g

1,80

2,18

2.2.6.

Sunkesnė kaip 1000 g iki 2000 g

2,20

2,66

2.3.

siuntimas adresais, esančiais visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus nurodytas šios lentelės 2.1 ir 2.2 eilutėse:

2.3.1.

Iki 20 g

1,18

1,43

2.3.2.

Sunkesnė kaip 20 g iki 50 g

1,21

1,46

2.3.3.

Sunkesnė kaip 50g iki 100g

1,27

1,54

2.3.4.

Sunkesnė kaip 100 g iki 500 g

1,39

1,68

2.3.5.

Sunkesnė kaip 500 g iki 1000 g

1,80

2,18

2.3.6.

Sunkesnė kaip 1000 g iki 2000 g

2,20

2,66

3.

Elektroninės siuntos nuorašo siuntimas registruotąja pašto siunta, kai siunčiami procesiniai dokumentai:

3.1.

iki 10 g

1,43

1,73

3.2.

sunkesnė kaip 10 g, iki 20 g

1,45

1,75

3.3.

sunkesnė kaip 20 g, iki 100 g

1,54

1,86

3.4.

sunkesnė kaip 100 g, iki 500 g

1,60

1,94

3.5.

sunkesnė kaip 500 g, iki 1000 g

1,80

2,18

3.6.

sunkesnė kaip 1000 g, iki 2000 g

2,20

2,66

3.7.

sunkesnė kaip 2000 g, iki 5000 g

4,07

4,92

 

3.2. vienos sąskaitos administravimo įkainis, nustatytas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 3-428 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis teikiamų elektroninio pristatymo paslaugų, kai elektroninės siuntos pristatomos fiziniu būdu, kaštų skaičiavimo metodikos patvirtinimo ir Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos tvarkytojo vienos sąskaitos administravimo įkainio nustatymo“ – 1 Eur, už kiekvieną išrašytą sąskaitą.

4. Atlyginimą už per kalendorinį mėnesį suteiktas elektroninių siuntų fizinio pristatymo paslaugas informacinė sistema paslaugų gavėjui apskaičiuoja automatiškai pagal specialiųjų sutarties sąlygų 3 punkte nurodytas nuostatas.

5. Paslaugų teikėjas kiekvieną kalendorinį mėnesį už per praėjusį kalendorinį mėnesį suteiktas elektroninių siuntų fizinio pristatymo paslaugas pateikia paslaugos gavėjui PVM sąskaitą faktūrą.

6. Paslaugų gavėjas atlyginimą už suteiktas elektroninių siuntų fizinio pristatymo paslaugas moka kiekvieną kalendorinį mėnesį pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Paslaugos gavėjas jam pateiktą PVM sąskaitą faktūrą privalo apmokėti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, mokėtiną sumą pervesdamas į paslaugos teikėjo sąskaitą banke, kuri nurodyta pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje.

7. Laiku neapmokėjęs pateiktos PVM sąskaitos faktūros, paslaugos gavėjas, paslaugų teikėjo reikalavimu, moka paslaugos teikėjui 0,04 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

_____________________