LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO 2016 M. RUGPJŪČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. v-226 „dĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS (LMTPAIS) DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR DUOMENŲ SAUGOS ĮGALIOTINIO SKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 18 d. Nr. V-253

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2016 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos projektų administravimo informacinės sistemos (LMTPAIS) duomenų saugos nuostatų patvirtinimo ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo ir duomenų saugos įgaliotinio skyrimo“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. S k i r i u Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Bendrųjų reikalų skyriaus informacinių technologijų sistemų administratorių Matą Viliūną Lietuvos mokslo tarybos projektų administravimo informacinės sistemos (LMTPAIS) duomenų saugos įgaliotiniu.“

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                     Dainius H. Pauža