RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ, PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO TVIRTINIMO

 

2021 m. birželio 8 d. Nr. A-584 (8.2)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-415 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašu ir Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo komisijos 2021 m. birželio 1 d. posėdžio protokolu Nr. 2,

tvirtinu Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą:

 

 

Nr.

 

Klubas

 

Projektas

 

Skiriamos lėšos (Eur.)

 

1.

 

Sporto klubas „Salikalnis“

 

„Sportuok „Salikalnis – 2021“

 

900

 

2.

 

Klubas „Autoradvilis“

 

„Aurum 1006 km“

 

1 800

 

3.

 

Radviliškio technikos sporto klubas

 

„Motobolas jaunimui“

 

1 600

 

4.

 

Sporto klubas „Erdėja“

 

„Nankang Endurance Academy 2021“

 

2 400

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                     Jolanta Margaitienė