vytis

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2015 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMO
NR. 1B-607 „DĖL
DOKUMENTŲ IR ĮRAŠŲ NACIONALINIŲ KODŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. lapkričio 29 d. Nr. 1BE-862

Vilnius

 

1. Pakeičiu Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymą Nr. 1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 1.1. papunktį.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 1.2. papunktį.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. gruodžio 3 d.

 

 

 

Generalinis direktoriaus                                                                                    Darius Žvironas