LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. V-381 „DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. V-761 „DĖL VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO PARINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m. balandžio 21 d. Nr. V-582

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. V-381 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-761 „Dėl Vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“.

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                       Jurgita Šiugždinienė